Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng - Khóa học Chuyên viên nhân sự | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên nhân sự

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hành chính nhân sự

Thời lượng

20 buổi

Mục tiêu khóa học

 • Học viên nắm bắt được lý thuyết cơ bản và thực hành các chức năng chủ yếu của hoạt động Quản trị Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
 • Nhận diện các khó khăn trong quá trình áp dụng đối với từng loại hình doanh nghiệp và cách thức vượt qua.
 • Xây dựng các quy trình, biểu mẫu để rèn luyện và áp dụng trong công việc.

Nội dung khóa học

SỐ BUỔI MÔN HỌC

NỘI DUNG

3 Luật Lao động
 • Khái niệm, vai trò
 • Quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động
 • Chế độ, chính sách: thời gian làm việc, nghỉ phép, nghỉ lễ,…
 • Bài tập thực tiễn
 • Thi kết thúc môn học
1 Bảo hiểm xã hội
 • Khái niệm, vai trò
 • Các loại bảo hiểm phổ biến
 • Chế độ, chính sách: lệ phí bảo hiểm, thời gian tham gia bảo hiểm,…
 • Bài tập thực tiễn
 • Thi kết thúc môn học
3 Chuyên đề Tiền lương Khái niệm, vai trò

Các cách tính lương phổ biến: dựa trên thời gian làm việc, sản phẩm, thâm niên,…

Bài tập thực tiễn

4. Thi kết thúc môn học

7 Quản trị nguồn nhân lực 1. Khái niệm, vai trò

2. Đánh giá và xếp loại nhân viên

3. Đào tạo và phát triển nhân viên

4. Xác định nhu cầu và tuyển dụng nhân sự

5. Bài tập thực tiễn

6. Thi kết thúc môn học

2 Văn hóa doanh nghiệp 1. Khái niệm, vai trò

2. Giới thiệu, so sánh các văn hóa doanh nghiệp khác nhau trên thế giới
3. Áp dụng những khía cạnh của văn hóa doanh nghiệp vào thực tế

4 Nghệ thuật lãnh đạo & xử lý xung đột trong doanh nghiệp 1. Khái niệm, vai trò

2. Những yếu tố cần có của nhà lãnh đạo

3. Xử lý tình huống, xung đột trong doanh nghiệp
4. Bài tập thực tiễn

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá