Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng - Khóa học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa | Edu2Review

Khóa học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hướng dẫn viên du lịch

Thời lượng

2 tháng

Tổng quan khóa học

Nội dung khóa học

Khi tham gia khóa học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, học viên sẽ được cung cấp những kiến thức sau:

Phần 1: Kiến thức cơ sở

  • Địa lý Việt Nam
  • Lịch sử Việt Nam
  • Văn hóa Việt Nam
  • Hệ thống chính trị Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch

Phần 2: Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ

  • Tổng quan du lịch
  • Khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam
  • Tâm lý khách du lịch
  • Kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn
  • Y tế du lịch
  • Lễ tân ngoại giao

Phần 3: Thực hành kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn

Phần 4: Thực tế nghề nghiệp cuối khóa

Chứng chỉ

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ cuối khóa. Những học viên đạt yêu cầu được Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp chứng chỉ“Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế”theo quy định.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá