Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng - Khóa học Nghiệp vụ sư phạm | Edu2Review

Khóa học Nghiệp vụ sư phạm

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ sư phạm

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham gia

  • Giảng viên các học viên, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ
  • Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lí nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng.
  • Sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

Nội dung khối kiến thức bắt buộc

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

Lí thuyết

Thảo luận, thực hành

Tự học

1

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

1

10

10

30

2

Tâm lí học dạy học đại học

1

10

10

30

3

Lí luận dạy học đại học

3

30

30

90

4

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

2

15

30

60

5

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

15

30

60

6

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

10

10

30

7

Tâm lí học đại cương

2

15

30

60

8

Giáo dục học đại cương

3

30

30

90

Tổng cộng

15

135

180

450

Học phí:

  • 2.700.000 đồng/học viên đã tham gia giảng dạy ĐH/CĐ
  • 3.500.000 đồng/học viên chưa tham gia giảng dạy ĐH/CĐ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá