Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Dẫn dắt và quản lý sự thay đổi | Edu2Review

Khóa học Dẫn dắt và quản lý sự thay đổi

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

3 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học được thiết kế không chỉ để giới thiệu về quy trình mà còn liên quan đến sự nhận thức về vai trò của thay đổi. Khóa học chú trọng vào việc biết cách dẫn dắt và quản lý thay đổi, tránh những ảnh hưởng xấu gây ra từ những sự kiện này

Đối tượng tham gia:

Quản lý các cấp có nhu cầu lường trước những sự thay đổi ảnh hưởng đến tổ chức của mình. Khóa học còn cung cấp phương hướng, đường lối giải quyết qua việc hoạch định và tư duy chiến lược.

Mục tiêu khóa học:

 • Theo dõi những xu hướng trong và ngoài môi trường làm việc để phát hiện sự ảnh hưởng nếu có

 • Phát hiện và nắm vững các thay đổi vận hành nhằm tối ưu hóa lợi ích doanh nghiệp

 • Thực hiện phân tích rủi ro kịp thời để bắt kịp xu hướng và ngăn chặn rủi ro

 • Dẫn dắt và quản lý các bên liên đới theo hướng đi có lợi cho cả hai phía

 • Hiểu được rào cản của sự thay đổi và cách vượt qua chúng

 • Xây dựng dự án quản lý thay đổi

 • Biết cách thực thi kế hoạch quản lý và tiềm kiếm nguồn tư vấn phù hợp

 • Giám sát, nhận xét và điều chỉnh kế hoạch trong quá trình thực hiện

Nội dung khóa học:

Thảo luận lý thuyết nền tảng dẫn đến nhu cầu thay đổi

 • Tổng quan thay đổi và tầm quan trọng kỹ năng lãnh đạo
 • Những lý do tổ chức cần thay đổi để thích nghi
 • Nhận thức nhu cầy cần thay đổi

Nhận diện những tác động thay đổi tổ chức

 • Những tác động thay đổi tổ chức
 • Nhận diện nguồn thay đổi qua chuỗi phân tích giá trị Porter
 • 5 Động lực và mô hình SWOT
 • Thu thập thông tin nội bộ và bên ngoài

Tầm quan trọng của rà soát môi trường

 • Kiểm tra tầm quan trọng của sự kiện đến tổ chức
 • Tiếp cận ảnh hưởng
 • Phân tích và hiểu rõ
 • Tiếp cận và ưu tiên nhu cầu thay đổi

Phân tích mục tiêu thay đổi của tổ chức

 • Cung cấp phương hướng chung cho quy trình thay đổi
 • Nhận biết nhu cầu
 • Xem xét mục tiêu có sẵn và quy chuẩn
 • Gia tăng ảnh hưởng hệ thống vận hành
 • Nhận diện mối đe dọa và rào cản ảnh hưởng tính khả thi của kế hoạch
 • Cách sử dụng phân tích lĩnh vực tác động Lewin để hiểu rõ môi trường
 • Ưu tiên thay đổi sử dụng phân tích chi phí-lợi ích của dẫn dắt thay đổi
 • Thu hút sự chú ý và tham dự của nhân viên mọi cấp độ
 • Thực hành phong cách quản lý thực tiễn
 • Giành đồng thuận và hỗ trợ qua kỹ năng thuyết trình thuyết phục

Tầm quan trọng của quá trình sáng tạo

 • Xây dựng giải pháp sáng tạo
 • Sử dụng kỹ thuật giải quyết vấn đề sáng tạo như Delphi và Quy trình Nominal
 • hoạch định chiến lược thay đổi
 • Xây dựng kế hoạch quản lý thay đổi
 • Tầm quan trọng của kế hoạch truyền thông trong thành công thay đổi
 • Hiểu rõ trách nhiệm cổ đông và thông tin
 • Sử dụng phương tiện và cách thức truyền thông phù hợp
 • Tính liên kết, rõ ràng

Hội ý với ban lãnh đạo khi thiết kế và thực hiện chiến lược thay đổi

 • Thu thập số đông đồng thuận
 • Hiểu rõ yêu cầu cho mỗi người liên quan
 • Vai trò và cách hành xử của lãnh đạo để đóng góp cho thành công

Sử dụng chiến thuật quản trị rủi ro để hạn chế vấn đề phát sinh

 • Rủi ro luôn tồn tại trong quá trình thay đổi
 • Dự đoán rủi ro nhằm hạn chế sự ảnh hưởng
 • Chiến lược quản trị rủi ro

Tiến hành thành công chiến lược thay đổi

 • Công cụ quản lý chiến lược
 • Khả năng lãnh đạo
 • Khả năng xét đoán

Xem xét kết quả

 • Phương pháp Double và Triple Loop
 • Hiểu cách áp dụng thay đổi
 • Cải tiến liên tục để phù hợp thay đổi

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá