Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Kỹ năng dẫn giảng | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng dẫn giảng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng giao tiếp

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học giúp người học hiểu rõ tầm quan trọng của giao tiếp, cũng như công đoạn chuẩn bị, thực hiện và đánh giá kỹ năng dẫn giảng. Khóa học diễn giải thế nào là giao tiếp hiệu quả, cách chuẩn bị cho kỹ năng dẫn giảng, và quan trọng nhất là cách truyền đạt chúng cho đối tượng hướng đến

Đối tượng tham gia:

Khóa học phù hợp với cá nhân hoặc tập thể cần kỹ năng giao tiếp và dẫn giảng trong tình huống kinh doanh, bao gồm: quản lý, trưởng nhóm, lãnh đạo các cấp...

Mục tiêu khóa học:

 • Phát hiện những trở ngại lớn nhất trong giao tiếp

 • Nâng cao kỹ năng dẫn giảng trong môi trường lớp học

 • Nâng cao kỹ năng dẫn giảng trong môi trường kinh doanh

 • Hiểu được gốc rễ của quá trình hình thành kỹ năng dẫn giảng thành công

 • Nắm vững các công cụ và phương pháp giao tiếp

 • Sử dụng những phương pháp này để xây dựng quy trình dẫn giảng chuyên sâu và biết cách truyền tải chúng thường xuyên

 • Giải thích sự ảnh hưởng từ cách tiếp cận chuyên nghiệp của kỹ năng dẫn giảng, thuyết trình trong môi trường kinh doanh

 • Hiểu rõ những chức năng của kỹ năng giao tiếp thông quy trình của chúng

 • Kết hợp những phong cách giao tiếp với phương pháp dẫn giảng phù hợp

 • Biết cách gợi mở thông tin từ người nghe, tạo lập một môi trường học tập thân thiện, thử thách để học viên tương tác tốt nhất cùng giảng viên

 • Nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của ngôn ngữ hình thể

 • Khả năng tự đánh giá kỹ năng dẫn giảng của bản thân thông qua phương thức kiểm tra và quay phim ghi lại

 • Sử dụng danh sách kiểm tra giao tiếp chặt chẽ đánh giá kỹ năng dẫn giảng phù hợp

 • Sử dụng hiệu ứng hình ảnh hiệu quả

Nội dung khóa học:

LÊN KẾ HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ DẪN GIẢNG
DẪN GIẢNG LÀ GÌ?
NHÀ HƯỚNG DẪN VÀ NHÀ DẪN GIẢNG

• Hiểu được rào cản học tập

• Nguyên tắc học cho người trưởng thành

• Các phong cách học khác nhau

• Dẫn giảng chú trọng vào người học

• Chuẩn bị chương trình dẫn giảng

• Sắp xếp nội dung khóa học

• Mục đích giao tiếp

• Sắp xếp nội dung
TRAU DỒI KỸ NĂNG DẪN GIẢNG

• Lên kế hoạch

• Kỹ năng nghe

• Kỹ năng hỏi

• Thương thảo

• Tính chính xác

• Tương tác và lôi kéo

• Thử thách và định hướng học viên

• Chắc chắn vấn đề được nhận dạng và giải quyết
CÔNG CỤ DẪN GIẢNG

• Đóng vai

• Thảo luận Blue Sky

• Mô hình phân tích

• Trò chơi

• Kể chuyện
KỸ NĂNG GIAO TIẾP DẪN GIẢNG

• Giao tiếp qua ngôn ngữ và phi ngôn ngữ

• Sức mạnh của việc lắng nghe

• Giao tiếp chủ động

• Chuẩn bị và thực hiện thuyết trìhnh

• Hiệu ứng hình ảnh

• Trình bày hiệu ứng
DẪN GIẢNG TRONG NHIỀU TÌNH HUỐNG

• Cuộc họp

• Thảo luận

• Hội đàm

• Buổi xây dựng nhóm

• Hoạt động chia nhóm

• Team-building
CÔNG CỤ RA QUYẾT ĐỊNH

• Force Field

• Hội ý nhóm

• ORIO
ĐỐI MẶT THÁCH THỨC

• Quản trị xung đột

• Hành xử không đúng mực

• Hiểu rõ yếu tố văn hóa ảnh hưởng
ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO VÀ DẪN GIẢNG

• Tự đánh giá

• Quay phim đánh giá

• Phản hồi cho ý kiến

• Cách hành xử khi dẫn giảng
CÔNG CỤ HỌC TẬP

• Mô hình học A.R.T.P

• Mô hình quy trình giao tiếp

• Kỹ năng hỏi và nghe

• Gợi ý chuẩn bị

• Mô hình nền tảng

• Mô hình hành xử

• Công cụ dẫn giảng

• Gợi ý kể chuyện

• Mô hình 5 câu hỏi

• Mô hình động lực

• Ma trận ưu tiên

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá