Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo và ra quyết định | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo và ra quyết định

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giải quyết vấn đề

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học được thiết kế giúp cho mọi người thay đổi theo hướng tư duy đột phá và trở nên sáng tạo, chủ động hơn trong quá trình tiếp cận vấn đề và ra quyết địnhđịnh.

Khóa học mang tính tương tác cao và kích thích tư duy.

Đối tượng tham gia:

Khóa học này rất hữu ích cho nhân viên ở mọi cấp độ và bộ phận, những người cần hoạch định phương pháp để giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định phù hợp.

Mục tiêu khóa học:

 • Xác định những phương pháp và kỹ thuật để giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định

 • Phát triển những chiến lược thích hợp để áp dụng kỹ thuật giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định vào công việc

 • Tìm ra chính xác vấn đề

 • Sử dụng những kỹ thuật khác nhau phát huy sáng kiến

 • Hiểu rõ những cách thức giải quyết phù hợp cho từng vấn đề cụ thể

 • Hiểu rõ phương pháp chọn ra giải pháp tốt nhất

 • Áp dụng kế hoạch vào thực tiễn

Nội dung khóa học:

Quy trình giải quyết vấn đề

 • Nhận biết vấn đề tồn tại
 • Xác định vấn đề thật sự là gì
 • Xác định nguyên nhân
 • Xác định nguyên nhân thực sự
 • Lựa chọn giải pháp tốt nhất
 • Tiến hành giải pháp

Lựa chọn và xác định vấn đề

 • Xác định vấn đề rõ ràng
 • Hiểu được khác biệt giữa vấn đề nghiêm trọng và khẩn cấp

Xác định nguyên nhân vấn đề

 • Tiến trình phân tích nguyên nhân cốt lõi
 • Công cụ xác định nguyên nhân vấn đề
  • 5 whys

Sáng tạo và các công cụ giúp tìm kiếm giải pháp

 • Tư duy logic và tư duy ngoại biên (logical thinking và lateral thinking)
 • Sức mạnh của nhận thức
 • Công cụ tư duy để tập hợp giải pháp
  • Reverse brainstorming
  • Brainwriting

Đưa ra quyết định chính xác

 • Đánh giá và lựa chọn giải pháp tốt nhất
 • Xác định các bước đánh giá tính khả thi và thực tế của một giải pháp tiềm năng
 • Đánh giá tính khả thi và thực tế của các giải pháp đối với vấn đề
 • Tiếp nhận phản hồi nhóm về giải pháp đã lựa chọn
 • Các công cụ đánh giá và lựa chọn
 • Hi-Low Sorting Model

Tiến hành giải pháp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá