Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Kỹ năng giám sát hiệu quả | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Kỹ năng giám sát hiệu quả

Học phí 7.600.000 ₫

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

1 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu khóa học

Đội ngũ giám sát hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực kinh doanh và có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả làm việc của nhân viên. Khóa học này giúp đội ngũ giám sát đạt được những kỹ năng cần thiết để mang lại hiệu quả và chuyển từ nhân viên tới vị trí giám sát tốt đẹp

Đối tượng tham gia:

Giám sát hay quản lý đang mong muốn học hỏi những kiến thức cơ bản trong vai trò giám sát ngày nay

Mục tiêu khóa học:

  • Xác định vai trò chức năng của người giám sát
  • Cải thiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong đội nhóm
  • Thúc đẩy nhân viên nâng cao hiệu quả làm việc
  • Ủy thác công việc cho từng cá nhân trong đội nhóm
  • Mang lai chương trình huấn luyện hiệu quả cho đội nhóm