Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thương mại | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thương mại

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng giao tiếp

Thời lượng

99 giờ

Giới thiệu khóa học

Khóa học giúp học viên nâng cao khả năng tiếng Anh trong đa dạng tình huống giao tiếp như: giao tiếp xã giao, giao tiếp qua điện thoại, soạn thảo thư tín thương mại, đưa ra quan điểm và sắp xếp phản hồi ý kiến

Đối tượng tham gia:

Khóa học hướng đến đối tượng mong muốn nâng cao kỹ năng Tiếng Anh và được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.

Mục tiêu khóa học:

Mục tiêu quan trọng nhất nhằm nâng cao kỹ năng Tiếng Anh của học viên, để họ có khả năng và tự tin giao tiếp trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Nội dung khóa học:

  • Pre-intermediate

  • Intermediate

  • Upper-intermediate

  • Post-intermediate

Lợi ích khóa học