Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Kỹ năng hoạch định và quản lý thời gian hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng hoạch định và quản lý thời gian hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý thời gian

Thời lượng

1 buổi

Giới thiệu khóa học

Khoá học này thiết kế để giúp học viên phát huy những kỹ năng trong việc quản lý thời gian và hoạch định - 1 cách kiểm soát thời gian tại Công sở để đạt hiệu quả công việc cao hơn trong thời gian ngắn hơn. Khoá học này cũng giới thiệu những phương pháp để quản trị thời gian tốt nhất và các bài tập thực hành để phát triển kỹ năng hoạch định và quản lý quỹ thời gian.

Đối tượng tham gia:

Tất cả đội ngũ nhân viên mong muốn tăng khả năng quản lý thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Mục tiêu khóa học:

  • Nhận biết những nhân tố gây lãng phí quỹ thời gian và các phương pháp loại trừ sự lãng phí trong mô hình làm việc
  • Nhận ra những nguyên nhân trì trệ khác nhau, và đưa ra nhiều phương pháp đa dạng để khắc phục những vấn đề này
  • Sàng lọc và đánh giá thứ tự ưu tiên cho những mục tiêu chính
  • Những công cụ lập kế hoạch hàng ngày và hàng tuần
  • Áp dụng những phương pháp thực tế khả thi để tổ chức công việc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá