Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Kỹ năng huấn luyện nhân viên | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng huấn luyện nhân viên

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Đào tạo nhân viên

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp những hướng dẫn để lập kế hoạch và phân phối chương trình huấn luyệnluyện, ứng dụng huấn luyện hiệu quả trong từng môi trường làm việc khác nhau giúp người phụ trách huấn luyện nhân viên đạt được hiệu quả nhất định.

Đối tượng tham gia:

Giám đốc, nhà lãnh đạo, giảng viên và những ai quan tâm đến các kiến thức và kỹ năng huấn luyện.

Mục tiêu khóa học:

 • Phát triển phong cách huấn luyện để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và của từng cá nhân

 • Định rõ những chướng ngại trong quá trình học hỏi và làm thế nào khắc phục chúng

 • Đưa ra những phản hồi hiệu quả để khuyến khích nhân viên thay đổi tích cực

Nội dung khóa học:

Vai trò của nhà quản lý như một huấn luyện viên

 • Huấn luyện là gì và có thể áp dụng nó ở đâu trong tổ chức?

 • Hiểu rõ thế nào là huấn luyện – kiến thức, kỹ năng, và thái độ

 • Sự khác biệt giữa huấn luyện “đầu vào” và “đầu ra”

Đặc trưng của 1 một khóa huấn luyện hiệu quả

 • Những thủ thuật để phát triển phong cách huấn luyện đầu ra và khuyến khích khám phá dựa trên học tập

 • Phát triển các kỹ thuật đặt câu hỏi

 • Phát triển mạnh kỹ năng giao tiếp

 • Thích ứng với cách huấn luyện của bạn

Cấu trúc cho 1 buổi huấn luyện

 • Hiểu rõ 4 phần trong mô hình huấn luyện được thiết kế để giúp bạn từ chuẩn bị cho đến phản hồi

 • Mô hình GROW cho việc phát triển huấn huyện

Đặt ra mục tiêu và mục đích

 • Đặt ra mục tiêu huấn luyện – Mục tiêu SMART

Huấn luyện nhân viên mới

 • Giúp đỡ nhân viên trong việc “tiếp thu” quy trình huấn luyện,

 • Mở các khóa huấn luyện - cái gì cần ngắn gọn, cái gì cần đào sâu

 • Phát triển kế hoạch huấn luyện

Quản lý nhân viên biểu hiện ké

 • Điều nên làm khi sự việc đi theo hướng sai

Kỹ năng phản hồi

 • Phản hồi – nguyên tắc chính cho người huấn luyện theo dõi

Giám sát hiệu suất
Thực hành các buổi huấn luyện tại nơi làm việc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá