Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Kỹ năng nhân sự cho quản lý không chuyên | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng nhân sự cho quản lý không chuyên

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Quản lý con người đóng vai trò rất quan trọng trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay. Khám phá và phát triển nguồn nhân lực chính là cách thức mà nhiều công ty thực hiện để có thể cạnh tranh tốt hơn. Khóa học này sẽ bao gồm những tiến trình và cách thức quản lý nguồn nhân lực tốt nhất

Đối tượng tham gia:

Khóa học được thiết kế dành cho quản lý nhân sự không chuyên, đặc biệt dành cho những cá nhân còn ít kinh nghiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân sự trong tương lai.

Mục tiêu khóa học:

 • Xác định những công việc liên quan đến nhân lực: hoạch định, tuyển dụng, đánh giá, đào tạo và phát triển
 • Nhận biết những ảnh hưởng của một nhà quản lý nhân sự

Nội dung khóa học:

Xây dựng mục tiêu và chính sách

 • Vai trò chức năng của phòng nhân sự

Phát triển và đánh giá một kế hoạch nhân sự

 • Hoạch định hiệu quả
 • Xây dựng nguồn nhân lực

Phân tích công việc

 • Phân tích công việc là gì?
 • Nắm rõ sự khác giữa mô tả công việc và phân tích công việc
 • Quá trình đánh giá công việc

Chuẩn bị miêu tả công việc và chi tiết công việc

 • Hiểu và áp dụng miêu tả công việc và bảng chi tiết công việc

Chuẩn bị những kỹ năng và năng lực

 • Đánh giá năng lực nhân viên
 • Kiến thức, quan điểm, kỹ năng

Quá trình tuyển dụng

 • Những sai làm phổ biến trong quá trình tuyển dụng
 • Thu hút và lựa chọn người phù hợp

Phỏng vấn ứng viên

 • Các hình thức phỏng vấn
 • Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn
 • Tiến hành phỏng vấn

Đánh giá năng lực

 • Quá trình đánh giá
 • Thiết lập mục tiêu
 • Tiến hành đánh giá
 • Rào cản trong quá trình đánh giá hiệu quả công việc

Trả công

 • Các hình thức trả công

 • Trả công trực tiếp và gián tiếp

 • Sơ đồ lợi tức

 • Những yếu tố quan trọng khi xây dựng bảng lương

Xu hướng đào tạo và phát triển

 • Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển dành cho nhân viên

 • Vai trò của đào tạo

 • Yêu cầu hỗ trợ và hợp tác từ quản lý

 • Phát triển nghề nghiệp

 • Hoạch định và phát triển nhân viên

Lợi ích khóa học