Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Kỹ năng phỏng vấn và tuyển dụng | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng phỏng vấn và tuyển dụng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng phỏng vấn

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Việc tuyển dụng đúng người có thể tiết kiệm được chi phí tuyển dụng, thời gian hướng dẫn nhân viên và tránh được tổn thất cho doanh nghiệp bạn khi tuyển sai người.

Khóa học Kỹ năng phỏng vấn và tuyển dụng mang tính tương tác cao này sẽ hướng dẫn bạn việc chuản bị kỹ lưỡng để phỏng vấn và chọn lựa một cách chuyên nghiệp.

Đối tượng tham gia:

Mọi đối tượng có công việc liên quan đến phỏng vấn và tuyển dụng tại các doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học:

  • Tuyển dụng và lựa chọn ứng viên
  • Giải thích và mô tả yêu cầu công việc
  • Đưa ra những kỹ năng liên quan đến con người cũng như kỹ thuật cần thiết
  • Lên kế hoạch cho quá trình phỏng vấn và lựa chọn ứng viên
  • Tiến hành phỏng vấn và lựa chọn ứng viên
  • Lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất với vị trí cần tuyển vào doanh nghiệp
  • Lưu trữ quyết định chọn lựa nhân sự

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá