Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Kỹ năng quản lý cấp trung | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý cấp trung

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học này làm tăng nhận thức của bạn về phong cách quản lý hiện tại, các khả năng và ảnh hưởng của phong cách quản lý với những người làm việc cùng bạn. Khóa học cung cấp cho quản lý cấp trung với một bộ công cụ các ý tưởng để nâng cao kỹ năng quản lý của bạn tại nơi làm việc

Đối tượng tham gia:

Khóa học này được thiết kế để giúp tất cả các nhà quản lý cấp trung phát triển các kỹ năng cần thiết để gây ảnh hưởng và thúc đẩy nhân viên để đạt được hiệu suất đặc biệt

Mục tiêu khóa học:

  • Hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn của một nhà quản lý và các giá trị của tổ chức
  • Phát triển Mục tiêu SMART và tạo ra kế hoạch hiệu quả
  • Phân tích và quản lý công việc hiệu quả hơn
  • Thiết lập và duy trì một đội ngũ có năng lực, hiệu quả, và có động lực
  • Cải thiện sự quyết đoán
  • Xử lý xung đột

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá