Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Kỹ năng quản lý cơ bản | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Kỹ năng quản lý cơ bản

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

2 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu khóa học

Khóa học giúp bạn nâng cao nhận thức về phong cách và kỹ năng quản lý hiện tại của bản thân cũng như tác động của nó đối với đồng nghiệp. Khóa học cũng cung cấp những công cụ, ý tưởng để cải thiện kỹ năng quản lý khi áp dụng vào công việc

Đối tượng tham gia:

Khóa học này được thiết kể để giúp các nhà quản lý phát triển những kỹ năng cần thiết nhằm tạo ảnh hưởng và thúc đẩy nhân viên đạt được hiệu quả công việc vượt trội.

Mục tiêu khóa học:

 • Áp dụng các kỹ năng quản lý then chốt, công cụ và phương pháp để mang lại hiệu quả

 • Giao tiếp, thúc đẩy và trao quyền trong đội nhóm

 • Ủy thác công việc cho từng cá nhân và trong đội nhóm

 • Mang lại chương trình huấn luyện hiệu quả cho đội nhóm

Nội dung khóa học:

Thúc đẩy nhân viên nơi làm việc

 • Hiểu được động lực tại nơi làm việc

 • Nắm rõ những cách thức phù hợp để thúc đẩy nhân viên và áp dụng trong công việc

 • Làm sao tận dụng những thủ thuật thúc đẩy động viên hiệu quả

 • Tầm ảnh hưởng của hài lòng trong công việc đối với sự thúc đấy động viên và cách cải thiện

 • Hiểu được lí do con người phải làm việc

 • Thúc đẩy bản thân

Kỹ năng ủy quyền

 • Tầm quan trọng của ủy quyền

 • Tác động của ủy quyền lên cá nhân và cả đội nhóm

 • Xác định người phù hợp nhất thực hiện công việc

 • Úy quyền hiệu quả - theo sát tiến trình

Kỹ năng huấn luyện

 • Hiểu lí do tại sao chúng ta cần huấn luyện và đào tạo

 • Vai trò của các chương trình huấn luyện

 • Quá trình và kỹ năng huấn luyện

 • Phát triển phong cách huấn luyện đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và của từng cá nhân

 • Đưa ra những phản hồi hiệu quả để khuyến khích nhân viên thay đổi tích cực