Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Kỹ năng tư duy và lập kế hoạch chiến lược | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng tư duy và lập kế hoạch chiến lược

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Hoạch định và tư duy chiến lược đã không còn là một nhiệm vụ mỗi năm làm một lần như là một phần của việc lên kế hoạch chiến lược hàng năm. Hơn thế nữa, các nhà lãnh đạo ngày nay được đòi hỏi không những khả năng làm việc mà còn phải tư duy một cách chiến lược.

Hoạch định và tư duy chiến lược trở nên cần thiết hơn bao giờ hết cho sự thành công cả trong ngắn hạn và dài hạn đối với mọi cấp độ nhân sự. Mấu chốt không chỉ là kỹ năng của mỗi cá nhân mà còn là khả năng cùng làm việc với người khác trong quá trình hoạch định và tư duy chiến lược

Đối tượng tham gia:

Học viên với hiểu biết hiện tại về hoạch định chiến lược để biết cách nghiên cứu và áp dụng hiệu quả những kiến thức vào kỹ năng hoạch định chiến lược. Khóa học này phù hợp với các học viên đang đương nhiệm là Lãnh đạo cấp cao cần tăng cường kiến thức cũng như kỹ năng về hoạch định và tư duy chiến lược.

Mục tiêu khóa học:

  • Hiểu được tầm quan trọng của việc hoạch, định chiến lược trong công việc
  • Có tầm nhìn và hiểu biết rõ ràng về nội tại doanh nghiệp
  • Làm rõ sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu
  • Xác định các vấn đề trong việc hoạch định chiến lược để phát triển các lợi thế cạnh tranh
  • Tìm hiểu các phương thức tiếp cận thực tế để xác định những cơ hội và thách thức chính
  • Kết hợp các nhu cầu của khách hàng vào việc lên kế hoạch chiến lược

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá