Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Kỹ năng tự tạo động lực | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng tự tạo động lực

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển bản thân

Thời lượng

1 buổi

Giới thiệu khóa học

Khả năng tạo động lực, quản lý thời gian, hoạch định tổ chức và giao tiếp hiệu quả chính là những kỹ năng giúp chúng ta có thể phát triển bản thân và làm việc hiệu quả hơn.

Đối tượng tham gia:

Tất cả đội ngũ nhân viên muốn cải thiện kỹ năng phát triển bản thân.

Mục tiêu khóa học:

  • Biết cách xây dựng và quản lý mục tiêu đề ra
  • Thiết lập thói quen trong công việc và cuộc sống cá nhân
  • Thực hiện theo đúng hoạch định và tạo động lực làm việc
  • Nhận ra những nguyên nhân gây trì trệ và đưa ra nhiều phương pháp phù hợp để khắc phục vấn đề
  • Xác định được những nhân tố gây lãng phí thời gian và các phương pháp loại trừ
  • Tận dụng thời gian để mang lại hiệu quả cao nhất
  • Xây dựng mục tiêu rõ ràng trong công việc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá