Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Kỹ năng ủy quyền | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng ủy quyền

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Thời lượng

1 buổi

Giới thiệu khóa học

Ủy quyền không phải chỉ là phân bổ các nhiệm vụ, đó là một kỹ năng mà ít người quản lý đạt trình độ cao. Nếu làm tốt ủy quyền sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể cho động lực các nhân và năng suất. Ủy quền tốt giúp quản lý thời gian hiệu quả hơn và cho phép theo đuổi các mục tiêu ưu tiên khác. Khóa học thú vị và thực tế này sẽ cung cấp các kỹ năng và phương pháp tiếp cận cần thiết cho ủy quyền

Đối tượng tham gia:

Tất cả giám đốc, giám sát viên, các trưởng nhóm và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cần ủy quyền, đánh giá và thúc đẩy nhân viên.

Mục tiêu khóa học:

 • Vai trò, giá trị và ý nghĩa của ủy quyến hiệu quả

 • Làm thế nào để xác định người và nhiệm vụ thích hợp

 • Làm thế nào để quản lý quá trình ủy quyền cho các dự án quan trọng và cân bằng nhiệm vụ trong nhóm

 • Làm thế nào để ủy quyền trong các nhiệm vụ quan trọng và thứ yếu

 • Làm thế nào để theo giám sát các việc đã được ủy quyền

 • Làm sao để mang lại tiến bộ và đưa phản hồi

 • Hiểu được động lực tại nơi làm việc

 • Nắm rõ những cách thức thúc đẩy nhân viên phù hợp và phương pháp áp dụng trong công việc

 • Làm sao tận dụng những thủ thuật thúc đẩy động viên hiệu quả

 • Biết được sự hài lòng trong công việc có thể ảnh hưởng đến sự thúc đấy động viên ra sao và cách cải thiện

 • Hiểu được lí do con người phải làm việc

Nội dung khóa học:

Ủy quyền là gì?

· Định nghĩa

· Bối cảnh

· Vai trò của ủy quyền trong việc phát triển đội ngũ nhân viên

· Vai trò của ủy quyền trong việc tăng hiệu quả làm việc của người quản lý
Các quy tắc của ủy quyền

· Thế nào là ủy quyền và không là ủy quyền

· Những sự khác biệt giữa ủy quyền tốt và không tốt

· Các rào cản sự hiệu quả của ủy quyền

· Nguyên nhân của ủy quyền kém hiệu quả
Các cơ hội ủy quyền

· Khi nào thì nên ủy quyền

· Khi nào không nên ủy quyền

· Quản lý sự ủy quyền

· Điều gì không thể ủy quyền

· Điều gì không nên ủy quyền
Nghệ thuật ủy quyền

· Kiểm tra các yếu tố liên quan

· Chỉ dẫn, kiểm tra, huấn luyện, hỗ trợ

· Các hoạt động sau ủy quyền
Cuộc họp xem xét ủy quyền

· Giám đốc là người cố vấn

· Kiểm tra lại tiến trình

· Cách đưa ra lời khuyên mà không ảnh hưởng đến “người có chủ quyền”

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá