Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Kỹ năng viết báo cáo kinh doanh | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng viết báo cáo kinh doanh

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch kinh doanh

Thời lượng

1 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp kiến thức và hướng dẫn học viên kỹ năng viết báo cáo chính xác, hợp lý theo chuẩn mực chung. Ngoài ra học viên còn được thực hành, huấn luyện cách trình bày và thu thập số liệu thống kê sử dụng bộ công cụ bổ trợ, tạo thuận lợi cho quá trình thuyết trình giảng giải sau này

Đối tượng tham gia:

Khóa học này phù hợp cho các nhà quản lý, giám sát và những người cần phải viết báo cáo thương mại.

Mục tiêu khóa học:

 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản trị thông tin

 • Xác định mục đích của báo cáo

 • Sử dụng cấu trúc báo cáo phù hợp

 • Tổ chức các tài liệu một cách hợp lý

 • Sử dụng kỹ thuật viết, ngôn ngữ và nội dung hiệu quả

 • Trình bày thông tin rõ ràng

 • Viết các phần khác nhau của báo cáo

 • Tìm hiểu những mẫu báo cáo khác nhau

Nội dung khóa học:

Kỹ Năng Lập Kế Hoạch

Quản Trị Thông Tin

 • Phân loại thông tin
 • Các nguyên tắc quản trị thông tin

 • Bằng chứng chuyển giao.

 • Phản hồi.

 • Kết quả cuối cùng.

 • Đảm bảo tính chính xác.

 • Đảm bảo tính kịp thời.

 • Cấu trúc mạng thông tin và cách truyền tải thông tin

Tìm hiểu kỹ năng viết báo cáo

 • Xác định nội dung yêu cầu của báo cáo
 • Xây dựng đề cương chi tiết

 • Đánh giá kết quả công việc

 • Phân tích nguyên nhân

 • Hướng khắc phục

 • Những kiến nghị

 • Rút ra bài học cho bản thân

 • Ngôn ngữ trong báo báo

Phương pháp viết một bản báo cáo

 • Công tác chuẩn bị:
 • Phần 1: Đánh giá tình hình hoặc mô tả sự việc, hiện tượng xảy ra.
 • Phần 2: Phân tích nguyên nhân, điều kiện của sự việc, hiện tượng, đánh giá tình hình, xác định những công việc cần tiếp tục giải quyết.

 • Phần 3:

 • Nêu những phương hướng, nhiệm vụ chính để tiếp tục giải quyết các biện pháp tổ chức thực hiện, những tồn tại đang cần giải quyết, những nhiệm vụ tiếp tục đặt ra.

 • Thu thập tài liệu, số liệu để đưa vào báo cáo.

 • Chọn lọc tài liệu, tổng hợp sự kiện và số liệu phục vụ các yêu cầu trọng tâm của báo cáo.

 • Đánh giá tình hình qua tài liệu, số liệu một cách khái quát.

 • Dự kiến những đề xuất kiến nghị với cấp trên.

 • Xây dựng dàn bài:
 • Mở đầu:
 • Nội dung chính:

 • Kiểm điểm những việc đã làm, những việc chưa hoàn thành.

 • Những ưu khuyết điểm của quá trình thực hiện.

 • Đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm.

 • Kết luận báo cáo:

 • Phương hướng, mục tiêu phấn đấu tiếp tục.

 • Nhiệm vụ cụ thể khắc phục các tồn tại, khuyết điểm.

 • Các biện pháp tổ chức thực hiện:

 • Những kiến nghị với cấp trên.

 • Nhận định những triển vọng.

 • Viết dự thảo báo cáo:
 • Đối với các báo cáo quan trọng:Cần tổ chức cuộc họp hoặc hội nghị để lấy ý kiến đóng góp, bổ sung, sửa đổi bản dự thảo báo cáo cho thống nhất và khách quan hơn.
 • Trình lãnh đạo thông qua

Thảo Luận Các Mẫu Báo Cáo

 • Báo Cáo kế hoạch tháng/quý/năm
 • Báo cáo sơ kết/ tổng kết

 • Báo cáo xây dựng chiến lược Tổng công ty/ phòng ban/ bộ phận.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá