Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Nghệ thuật giao tiếp và tạo ảnh hưởng | Edu2Review

Khóa học Nghệ thuật giao tiếp và tạo ảnh hưởng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng giao tiếp

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Nghệ thuật giao tiếp được xem là vấn đề thiết yếu cho bất cứ ai muốn gây ảnh hưởng đến người khác để gặt hái những kết quả thành công trong sự nghiệp.

Với khóa học hai ngày, bạn sẽ nâng cao kỹ năng giao tiếp một cách tự nhiên và cải thiện khả năng thuyết phục, khuyến khích người khác

Đối tượng tham gia:

Nhà quản lý và các thành viên trong tổ chức mong muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp tạo ảnh hưởng

Mục tiêu khóa học:

  • Áp dụng những chiến lược gây ảnh hưởng nhằm đạt được đồng thuận từ mọi người và thúc đẩy hợp tác
  • Nâng cao tính nhạy cảm trước hành vi của người khác
  • Nhận diện và vượt qua những chướng ngại nhằm giao tiếp hiệu quả
  • Sử dụng công cụ giao tiếp hiệu quả để giải quyết những tình huống khó khăn
  • Ảnh hưởng và thuyết phục trong tổ chức
  • Tự tin hơn khi diễn đạt ý tưởng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá