Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Quản trị rủi ro | Edu2Review

Khóa học Quản trị rủi ro

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp cho học viên những phương thức thực tiễn để học và thực hành theo tiêu chuẩn SO 31000 để quản trị rủi ro

Đối tượng tham gia:

Quản lý, giám sát viên hoặc những đối tượng đòi hỏi kỹ năng hoạch định kế hoạch và ra quyết định; cần dự đoán hoặc giải quyết tình huống bất ngờ có thể ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực đến tổ chức.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ định nghĩa của rủi ro trong môi trường kinh doanh

 • Thiết kế đường lối và quy trình thực hiện cho mỗi hoàn cảnh cụ thể

 • Nắm vững và thực hành quản trị rủi ro tiêu chuẩn ISO 31000 toàn cầu

 • Có khả năng phát hiện rủi ro ở nhiều tình huống khác nhau

 • Tiếp cận những rủi ro và đưa ra giải pháp giả thiểu thiệt hại nếu có

Nội dung khóa học:

Kiến thức lý thuyết hỗ trợ quản trị rủi ro

 • Định nghĩa mối nguy hiểm và rủi ro, cùng phạm vi của chúng
 • Tổng quan về tiêu chuẩn iso 31000
 • Luật và điều lệ liên quan


Xây dựng cấu trúc và chính sách

 • Khảo sát chính sách và thủ tục liên quan
 • Kiểm toán và xét duyệt chính sách công ty
 • Phát hiện lỗ hỏng và hướng giải quyết
 • Xây dựng chính sách và luật lệ


Hội ý cùng cổ đông trong và ngoài công ty về thủ tục quản trị rủi ro

 • Kế hoạch truyền thông
 • Thiết lập thành phần cổ đông
 • Quy trình hội ý


Cách tiến hành quy trình quản trị rủi ro

 • Nhu cầu đào tạo và phát triển
 • Lên kế hoạch khảo sát và thu thập tài liệu về rủi ro/nguy hiểm
 • Đối chiếu câu hỏi để so sánh
 • Thương lượng và đặt ra rủi ro ưu tiên cùng ban lãnh đạo


Phân tích rủi ro

 • Thiết lập hội đồng bảo an
 • Sử dụng ma trận rủi ro để xác định mức độ nguy hiểm
 • Thiết lập tác động rủi ro và định nghĩa khả năng
 • Chuẩn bị báo cáo quản trị


Nắm vững lựa chọn giải quyết

 • Định nghĩa ngữ cảnh rủi ro
 • Ứng dụng ưu tiên vào từng rủi ro
 • Áp dụng hướng giải quyết đa dạng (chuyển, giảm, loại bỏ ...)
 • Viết báo cáo làm rõ và định lượng thông tin rủi ro


Thương lượng giải pháp cùng ban lãnh đạo

 • Thuyết trình và giao tiếp với nội dung phù hợp
 • Hiểu được nhu cầu của ban lãnh đạo
 • Giải quyết xung đột
 • Điều chỉnh sự lựa chọn


Các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro với ngành công nghiệp và giao ước pháp luật

 • Xác định chuẩn đánh giá và đồng thuận
 • Nguồn ủng hộ và thông tin
 • Hiểu rõ giao ước pháp lý


Thực hiện phân tích tài chính về chương trình quản trị rủi ro

 • Phân tích lợi ích-chi phí và ngân sách
 • Tiếp cận và quản lý rủi ro qua tài chính


Áp dụng chiến lược xử lý rủi ro

 • Nhận diện chiến lược
 • Tiếp cận chiến lược rủi ro và rủi ro liên quan


Nhận diện và nghiên cứu cơ hội có thể liên quan

 • Nhận diện cơ hội kinh doanh
 • Kiểm tra thông tin
 • Phân tích cơ hội rủi ro


Thiết kế và giới thiệu cải thiện rủi ro thấp trong mô hình làm việc và vận hành

 • Kiểm toán nội bộ về mô hình công việc
 • Thực hiện phân tích rủi ro hiệu quả trong cấu trúc hệ thống


Xem xét quy trình để nâng cao hiệu suât của doanh nghiệp

 • Giám sát tính hiệu quả của chương trình quản trị rủi ro

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá