Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Thuyết trình trong kinh doanh | Edu2Review

Khóa học Thuyết trình trong kinh doanh

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thuyết trình

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Phát triển kỹ năng thuyết trình hiệu quả và trình bày nhóm một cách tự tin là công cụ hỗ trợ vô cùng quan trọng trong kinh doanh ngày nay. | Khóa học này nhằm trang bị các kỹ năng thiết yếu để chuẩn bị và thuyết trình thành công với phong cách tự tin.

Đây là khóa học mang tính tương tác cao. Trong suốt khóa học, học viên sẽ có nhiều bài thuyết trình trước lớp trong đó có phần thuyết trình cuối khóa trong ngày thứ hai.

Đối tượng tham gia:

Những người cần phải thuyết trình trong công việc như: quản lý, giám sát viên, nhóm trưởng, nhân viên kinh doanh

Mục tiêu khóa học:

  • Xây dựng bài thuyết trình nhằm tạo ảnh hưởng tối đa
  • Giao tiếp hiệu quả khi thuyết trình
  • Chuẩn bị bài thuyết trình một cách chuyên nghiệp
  • Xây dựng cấu trúc bài thuyết trình
  • Lựa chọn các công cụ hỗ trợ trực quan thích hợp nhất
  • Nhận diện và xử lý câu hỏi của các thành viên
  • Tự tin làm chủ bài thuyết trình

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá