Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Trí tuệ cảm xúc | Edu2Review

Khóa học Trí tuệ cảm xúc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý cảm xúc

Thời lượng

1 buổi

Giới thiệu khóa học

Trí tuệ cảm xúc và việc đào tạo trí tuệ cảm xúc là chủ đề rất được quan tâm tại môi trường kinh doanh. Nó mang tính tác động tích cực đến công việc, giúp người học biết cách áp dụng chiến thuật tâm lý để thấu hiểu con người.

Đối tượng tham gia:

Tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh muốn tối đa hóa hiệu suất bằng cách phát triển kỹ năng giao tiếp và gia tăng sự hiểu biết và tự quản lý cảm xúc thông qua việc đào tạo trí tuệ cảm xúc.

Mục tiêu khóa học:

 • Nhận ra các tác động của chỉ số EI lên sự phát triển sự nghiệp

 • Đánh giá khả năng EI

 • Tăng cường sự tự nhận thức và phát triển sự hiểu biết về điểm mạnh và điểm yếu thông qua đào tạo EI

 • Tìm hiểu các chiến lược để giúp bạn quản lý các khuynh hướng phản tác dụng

 • Cải thiện độ nhạy cảm của bạn với các nền văn hóa doanh nghiệp, nhận biết các dấu hiệu trong xã giao nơi công sở

 • Xác định và áp dụng bốn kỹ năng cảm xúc quan trọng với các tình huống khác nhau nơi công sở

 • Tạo một kế hoạch hành động để tiếp tục tự phát triển chỉ số EI

Nội dung khóa học:

 • Đặc điểm của người có chỉ số EI cao

 • Bốn kỹ năng cảm xúc chủ chốt: xác định, thúc đẩy, hiểu biết và quản lý cảm xúc

 • Kết nối các hình thức biểu lộ cảm xúc và các thông điệp ngầm để hiểu đối phương chính xác hơn

 • Thúc đẩy cảm xúc để giúp bạn tư duy

 • Nhiệm vụ của cảm xúc: nâng cao kỹ năng của bạn

 • Phát triển một vốn từ vựng cảm xúc phức tạp để mô tả cảm xúc rõ ràng

 • Đáp ứng các nhu cầu cảm xúc của người khác

 • Quản lý cảm xúc một cách hiệu quả

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá