Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Tư duy sáng tạo | Edu2Review

Khóa học Tư duy sáng tạo

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tư duy sáng tạo

Thời lượng

1 buổi

Giới thiệu khóa học

Tư duy sáng tạo là suy nghĩ khác biệt, độc đáo hoặc từ một góc độ mới. Điều đó cần thiết cho doanh nghiệp để có tầm nhìn xa hơn, không nghĩ một cách rập khuôn mà cố gắng vượt ra khỏi giới hạn của chính mình. Khóa học mang tính ứng dụng cao sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để biết vận dụng các công cụ và phương pháp để tăng tính sáng tạo, giải quyết các vấn đề phức tạp và tạo ra những ý tưởng mới lạ.

Đối tượng tham gia:

Khóa học được thiết kế cho tất cả các đối tượng từ nhiều lĩnh vực và cấp độ khác nhau, những người cần tìm hiểu các công cụ tư duy mới để cải thiện việc ra quyết định tại nơi làm việc và dẫn trước đối thủ cạnh tranh.

Mục tiêu khóa học:

  • Hiểu về kỹ thuật tư duy định hướng và cách sử dụng các kỹ thuật tư duy định hướng
  • Phân biệt các loại khác nhau của tư duy
  • Sức mạnh của sự nhận thức
  • Xác định các kỹ thuật và phương pháp tư duy sáng tạo
  • Xây dựng các chiến lược thích hợp để áp dụng kỹ thuật tư duy sáng tạo tại nơi làm việc
  • Đưa kế hoạch vào hành động

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá