Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Tư duy sáng tạo và phản biện sử dụng phương pháp 6 chiếc mũ tư duy | Edu2Review

Khóa học Tư duy sáng tạo và phản biện sử dụng phương pháp 6 chiếc mũ tư duy

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tư duy sáng tạo

Thời lượng

1 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học tư duy và phản biện bằng phương pháp 6 chiếc mũ tư duy sẽ mang lại ngôn ngữ chung giữa giao tiếp và tư duy hiệu quả trong 1 tổ chức, để khai thác triệt để khả năng tư duy của tất cả các nhân viên. Đây là một phương pháp đã được minh chứng về tính hiệu quả cho phép tất cả mọi người tách biệt suy nghĩ thành sáu loại riêng biệt để hướng suy nghĩ hay thảo luận theo hướng cần thiết nhất.

Đối tượng tham gia:

Các cấp quản lý mong muốn cải thiện cách làm việc theo nhóm, tổ chức các cuộc họp hiệu quả hơn, tạo ra những ý tưởng mới mang tính đột phá, giải quyết vấn đề nhanh hơn và tăng cường khả năng tư duy của bản thân.

Mục tiêu khóa học:

  • Giảm thiểu những xung đột mang tính cá nhân
  • Đưa ra những lựa chọn tốt hơn dựa trên những suy nghĩ thấu đáo và rõ ràng
  • Tạo ra những kế hoạch truyền thông rõ ràng và súc tích
  • Thiết lập các kế hoạch hành động thống nhất và có thể thực thi
  • Tìm kiếm những cơ hội cải tiến một cách thường xuyên hơn

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá