Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Tuyển chọn và giữ chân nhân lực | Edu2Review

Khóa học Tuyển chọn và giữ chân nhân lực

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

3 buổi

Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học mang tính tương tác cao, đòi hỏi học viên phân tích tình huống riêng biệt và thiết kế giải pháp liên quan đến việc duy trì đội ngũ nhân viên giàu năng lực. Học viên sẽ tham gia giải quyết tình huống thực tiễn, sau đó liên kết chúng với vấn đề của chính công ty mình, đúc kết phương pháp giữ chân và tuyển dụng nhân tài phù hợp

Đối tượng tham gia:

Chuyên gia nhân sự, lãnh đạo các cấp và nhà hoạch định chiến lược.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của nhân lực đối với mục tiêu chung của tổ chức
 • Trau dồi kiến thức bổ trợ giúp tăng tinh thần nhân lực
 • Xây dựng chiến thuật tạo dựng quan hệ nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên đối với tổ chức
 • Thiết kế, hợp tác, thực thi và giám sát chương trình đào tạo nhân viên nội bộ
 • Sử dụng phương thức quản trị thay đổi hiệu quả để tăng cường mối liên kết trong doanh nghiệp

Nội dung khóa học:

 • Xem xét nhu cầu phân tích và lên kế hoạch cụ thể
 • Xây dựng công cụ cần thiết để tạo động lực và thúc đẩy nhân viên
 • Phân tích tính chất , vai trò của công việc cụ thể để làm chúng thử thách, mới mẻ hơn
 • Hiểu rõ những lợi ích để thúc đẩy năng suất nhân viên
 • Sử dụng khóa đào tạo để nâng cao và đầu tư nhân lực
 • Áp dụng những xung đột mang tính xây dựng nhằm xây dựng kiến thức và quan hệ tập thể
 • Hiểu rõ tầm quan trọng của giao tiếp đối với môi trường công
 • Quản lý sự thay đổi – cách sử lý tình huống trong môi trường ngại đổi mới

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá