Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Xây dựng thương hiệu bản thân | Edu2Review

Khóa học Xây dựng thương hiệu bản thân

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển bản thân

Thời lượng

1 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học xây dựng hồ sơ hoàn chỉnh về Công ty Trách nhiệm hữu hạn mang tên "Tôi" với một sự hiểu biết sâu sắc về bạn là ai và đại diện cho cái gì. Hiểu về thương hiệu bản thân sẽ cho phép bạn xây dựng thương hiệu và gây ấn tượng tại nơi làm việc với phong thái thích hợp và đánh tin cậy.

Đối tượng tham gia:

Khóa học được thiết kế cho nhân viên các cấp muốn tiếp thị thương hiệu bản than để nâng cao giá trị, tạo dựng thương hiệu một cách hợp lý, duy trì thương hiệu bản thân, và quản lý thương hiệu một cách hiệu quả.

Mục tiêu khóa học:

 • Công nhận và nhận diện bạn là một thương hiệu

 • Xác định rõ những giá trị nghề nghiệp và các giá trị này sẽ ảnh hưởng đến hành vi như thế nào

 • Đánh giá nhận thức bản thân và thương hiệu này liên quan như thế nào đến các thương hiệu khác

 • Xác định điểm mạnh và các khía cạnh cần cải thiện trong các mối quan hệ cá nhân, có được các phương pháp và các kỹ thuật về việc xây dựng và phát triển các mối quan hệ này

 • Biết cách để giao tiếp để xây dựng các quan hệ và sự đồng cảm

 • Có thể sử dụng một kỹ thuật để đưa ra các ý kiến một cách quyết đoán mà không mang tính công kích

Nội dung khóa học:

Giới thiệu

 • Ba điều gây tác động đến mọi người và tạo nên thương hiệu

 • Những thương hiệu thành công nhất đã làm điều đó như thế nào?

 • Thương hiệu là gì? Những yếu tố nào là cần thiết cho bạn?

 • Hình ảnh mà bạn mong đợi và hình ảnh bạn đang thể hiện

Bạn truyền tải thương hiệu bản thân ra sao

 • Sức mạnh của giao tiếp không lời

 • Tư duy cảm xúc

 • Hiểu mình và hiểu người khác

 • Sự đồng cảm và ảnh hưởng – những kỹ năng quan trọng trong các mối quan hệ cá nhân

Phong cách xử lý các mâu thuẫn

 • Xác định phong các bạn yêu thích

 • Làm thế nào để quyết đoán mà không công kích

Lợi ích khóa học