Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng bán hàng trong hình thức B2B | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng bán hàng trong hình thức B2B

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng bán hàng

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học
Khóa học Kỹ năng bán hàng trong hình thức B2Bđược xây dựng nhằm mục đích cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng giao tiếp hiệu quả, chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh, bán hàng. Cụ thể, sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

  • Cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động bán hàng của các công ty phân phối
  • Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ bán hàng
  • Huấn luyện kỹ năng bán hàng: tìm kiếm đại lý, tiếp xúc khách hàng, giao tiếp, đàm phán thương lượng, ứng xử tâm lý

Đối tượng tham dự

  • Nhân viên kinh doanh và bán hàng công ty phân phối

Phương pháp đào tạo

  • OJT – Huấn luyện trực tiếp trên công việc

Nội dung chương trình

  • Tổng quan về hoạt động bán hàng
  • Các yêu cầu đối với nhân viên bán hàng
  • Các bước trong hoạt động bán hàng
  • Kỹ năng truyền thông và giao tiếp bán hàng
  • Tâm lý khách hàng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá