Trung tâm Đào tạo SmartSkills | Edu2Review
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Đào tạo SmartSkills
   Trung tâm Đào tạo SmartSkills
   Trung tâm Đào tạo SmartSkills
   Trung tâm Đào tạo SmartSkills
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   37 khóa học

   Nghệ thuật lãnh đạo hiệu quả

   Kỹ năng lãnh đạo
   6 buổi
   Kỹ năng lãnh đạo
   6 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kiến thức và kỹ năng:

   • Hiểu khái niệm về quản lý, lãnh đạo
   • Phân biệt nhà lãnh đạo và quản lý
   • Tư duy, nhận thức của người lãnh đạo
   • Vai trò, trách nhiệm và công việc của người lãnh đạo và quản lý
   • Áp dụng kỹ năng quản lý, giám sát nhân viên cấp dưới hiệu quả
   • Giao quyền, giao việc cho cấp dưới làm việc
   • Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch triển khai
   • Vận dụng các kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
   • Có kỹ năng giải quyết và tổ chức công việc hiệu quả
   • Áp dụng tốt các phương thức điều hành, hội họp
   • Khởi tạo phong thái và tính cách đỉnh cao của nhà lãnh đạo.

   Đối tượng tham dự

   • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp
   • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp
   • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này


   Phương pháp đào tạo

   • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
   • Thảo luận nhóm & trình bày.
   • Thực hành role-play

   Nội dung chương trình

   Chân dung nhà quản lý, lãnh đạo

   • Chức năng và nhiệm vụ của nhà quản lý, lãnh đạo
   • Nhà lãnh đạo, quản lý và văn hoá doanh nghiệp
   • Phong thái lãnh đạo và quản lý đỉnh cao
   • Năng lượng đỉnh cao của người lãnh đạo
   • Các phương pháp nạp & duy trì năng lượng đỉnh cao
   • Khởi tạo phong thái tự tin, nhiệt thành, chính trực
   • Duy trì phong thái lãnh đạo xuất chúng
   • 10 phong cách lãnh đạo chủ động, hiệu quả
   • Tâm thế “win - win – win” cho Tôi, Đối tác & Xã hội
   • Nhà lãnh đạo và “chiếc hộp tư duy”

   Nghệ thuật lãnh đạo, quản lý hiệu quả

   • Thủ thuật tâm lý trong lãnh đạo và quản lý
   • Quản lý thời gian hiệu quả
   • Nghệ thuật đàm phán, thương lượng
   • Tinh thần “tự chịu trách nhiệm”

   Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 365

   • Lãnh đạo & quản lý bằng quản trị nhân hiệu
   • Kỹ năng tổ chức công việc, bố trí nhân sự
   • Kỹ năng giao việc & giao quyền
   • Lãnh đạo & quản lý bằng quản trị nhân hiệu
   • Kỹ năng tổ chức công việc, bố trí nhân sự
   • Kỹ năng giao việc & giao quyền
   • Kỹ năng tạo động lực, khuyến khích nhân viên
   • Kỹ năng giải quyết vấn đề, xung đột
   • Kỹ năng kích thích sự tư duy, sáng tạo của nhân viên
   • Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp
   • Kỹ năng đọc các báo cáo, công văn, tờ trình
   • Kỹ năng truyền thông
   Tư vấn

   Kỹ năng tư duy chiến lược

   Tư duy sáng tạo
   4 buổi
   Tư duy sáng tạo
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   • Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của kỹ năng tư duy chiến lược đối với sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp
   • Nắm được những phương pháp, công cụ và các kỹ năng tư duy chiến lược của doanh nghiệp trong hiện tại và xác định tầm nhìn để hoạch định doanh nghiệp tương lai

   Đối tượng tham dự

   • Cấp lãnh đạo tổ chức /cơ quan /doanh nghiệp
   • Giám đốc các phòng ban chức năng
   • Quản lý cấp trung

   Phương pháp giảng dạy

   Thảo luận nhóm, thuyết trình

   Nội dung khóa học

   Những vấn đề cơ bản về Quản trị chiến lược

   • Chiến lược là gì?
   • Cơ cấu phân cấp của chiến lược
   • Mô hình cơ bản về chiến lược kinh doanh
   • Qui trình xây dựng chiến lược
   • Tính duy nhất của chiến lược

   Các chiến lược phổ biến và hiệu quả được áp dụng

   • Chiến lược khác biệt hóa
   • Chiến lược đại dương xanh
   • Phối hợp giữa chiến lược và chiến thuật

   Thực hiện 5 tiêu chuẩn trong tư duy chiến lược

   • Phân tích cấu trúc của tổ chức và các nguồn lực để thực hiện
   • Các kỹ năng quan sát và nhận thức hiệu quả
   • Xây dựng các quan điểm trong tư duy chiến lược
   • Xác định tầm quan trọng của sức mạnh định hướng và xây dựng định hướng
   • Xác định vị trí chiến lược của tổ chức
   Tư vấn

   Kỹ năng quản lý cấp cơ sở

   Quản lý nhóm
   4 buổi
   Quản lý nhóm
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   • Nắm vững vai trò & trách nhiệm của nhà quản lý cấp cơ sở để đạt được mục tiêu công việc.
   • Nắm vững & áp dụng kỹ năng làm việc nhóm để làm tốt vai trò & trách nhiệm của nhà quản lý.

   Đối tượng tham dự

   • Đội ngũ quản lý cấp cơ sở (cấp tác nghiệp tại doanh nghiệp)

   PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
   Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:

   • 5 tiêu chuẩn căn bản để giao tiếp hiệu quả trong nhóm làm việc.
   • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
   • Bài tập trắc nghiệm.
   • Thảo luận nhóm & trình bày.
   • Thực tập

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Vai trò & trách nhiệm nhà Quản lý cấp cơ sở

   Tổng quan về công tác quản lý

   • Quản lý là gì?
   • Phân cấp quản lý: Quản lý cấp cơ sở - Quản lý cấp trung – Quản lý cấp cao.
   • Vai trò & trách nhiệm của từng cấp quản lý.
   • Giới thiệu mô hình quản lý cấp cơ sở tại doanh nghiệp.

   Vai trò nhà quản lý cấp cơ sở trong công tác quản lý

   • Nhận kế hoạch, mục tiêu tác nghiệp/ kinh doanh từ quản lý trực tiếp – Mục tiêu SMART
   • Trực tiếp tổ chức, triển khai các hoạt động tác nghiệp/sản xuất / kinh doanh.
   • Huấn luyện nhân viên
   • Giám sát & đánh giá nhân viên.
   • Động viên nhân viên.

   Năng lực cốt lõi của nhà quản lý

   • Năng lực là gì
   • Ba nhóm năng lực cốt lõi của nhà quản lý: Năng lực tư duy năng lực cá nhân, năng lực chuyên môn.
   • Nhận diện các kỹ năng cốt lõi của nhà quản lý

   Quyền lực trong quản lý

   • Khái quát về quyền lực & nguồn gốc của quyền lực
   • Các loại quyền lực trong quản lý: Quyền lực do chức vụ, quyền lực do kiến thức & kinh nghiệm, quyền lực do cách đối nhân xử thế, quyền lực do uy lực bản thân.
   • Phối hợp các loại quyền lực trong công tác quản lý.

   Phần 2: Kỹ năng làm việc đội nhóm

   • Tổng quan về Đội/Nhóm
   • Khái niệm về Nhóm & Đội /Nhóm hiệu quả.
   • Định nghĩa về Nhóm hiệu quả.

   1. Quá trình phát triển của Đội Nhóm & giải pháp cho từng giai đoạn phát triển

   • Giai đoạn Tạo lập.
   • Giai đoạn Sóng gió.
   • Giai đoạn Hoàn thiện.
   • Giai đoạn Trưởng thành.
   • Giai đoạn Thay đổi.

   2. Đặc điểm của một nhóm hiệu quả

   • Làm việc vì mục tiêu.
   • Chú trọng vào hiệu quả.
   • Biết cách giải quyết vấn đề.
   • Xử lý mâu thuẩn hiệu quả.

   3. Có tư duy, thái độ tích cực & hợp tác:

   • Khái niệm về tư duy & thái độ.
   • Phân loại tư duy. (Tư duy tích cực và tiêu cực; Tư duy lãng phí và cần thiết)
   • Ảnh hưởng của tư duy lên thái độ (Tư duy tích cực – Thái độ tích cực).
   • Nuôi dưỡng tư duy tích cực, hợp tác trong làm việc nhóm.
   • Kiểm soát suy nghĩ của bản thân.

   4. Biết cách giao tiếp hiệu quả.

   Phong cách xã hội trong giao tiếp:

   • Định nghĩa về phong cách xã hội (PCXH).
   • Đặc điểm về phong cách xã hội.
   • Bốn PCXH trong giao tiếp: Phong cách Chỉ huy, Phong cách Phân tích, Phong cách Sôi nổi & Phong cách Ôn hòa.
   • Nhận xét chung về các phong cách.
   • Những điều nên làm & nên tránh để có thể giao tiếp hiệu quả với từng phong cách.
   • Cách thức xác định phong cách xã hội của đối tác.
   • 5 tiêu chuẩn căn bản để giao tiếp hiệu quả trong nhóm làm việc.

   5. Tăng cường quan hệ nhân sự.

   • Giới thiệu mô hình cửa sổ JOHARI trong việc tăng cường quan hệ nhân sự trong nhóm làm việc.

   6. Xây dựng môi trường làm việc hợp tác.
   7. Có người quản lý giỏi.

   Tư vấn

   Kỹ năng quản lý cấp trung

   Quản lý & lãnh đạo
   6 buổi
   Quản lý & lãnh đạo
   6 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Khóa học được thiết kế trên cơ sở kết hợp lý thuyết & thực hành với các điểm trọng tâm được xây dựng trên nhu cầu phát triển năng lực của đội ngũ quản lý cấp cơ sở & cấp trung của doanh nghiệp.
   Thông qua việc giới thiệu các khái niệm & quan điểm tiên tiến về quản lý được lồng vào bối cảnh thực tế của môi trường kinh doanh hiện nay, học viên sẽ được trải nghiệm & rút ra những bài học cho riêng mình để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lý cấp cơ sở: Lập kế hoạch; Tổ chức công việc; Đào tạo & Huấn luyện; Giám sát & Đánh giá hiệu quả công việc; Động viên nhân viên trong điều hành công việc để đạt được mục tiêu.

   Đối tượng tham dự

   • Quản lý cấp cơ sở & quản lý cấp trung

   Phương pháp giảng dạy

   • Thuyết giảng ngắn
   • Thảo luận mở
   • Thực hành theo các tình huống thực tế (hơn 50% thời lượng)

   NỘI DUNG KHÓA HỌC

   1. Tổng quan về công tác quản lý

   • Quản lý là gì
   • Nhiệm vụ & trách nhiệm của một nhà quản lý trong việc đạt được mục tiêu.
   • Nhận diện các năng lực & kỹ năng cần thiết của nhà quản trị.

   2. Nhà quản lý - Lập kế hoạch

   • Tầm quan trọng của công tác hoạch định.
   • Giới thiệu hệ thống đo lường BSC (Balanced Scorecard) & Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc
   • KPIs (Key Performance Indicators) trong lập kế hoạch

   Quy trình lập kế hoạch DOME

   • Bước 1: Phân tích tình hình theo SWOT
   • Bước 2: Xác định mục tiêu
   • Bước 3: Đề ra phương pháp thực thiện (Quản trị theo mục tiêu – MBO)
   • Bước 4: Đánh giá & điều chỉnh

   3. Nhà quản lý - Tổ chức công việc

   Những thách thức trong công tác tổ chức: Công thức 70 – 20 – 10.
   - Tiềm năng của 70:

   • Xây dựng hệ thống làm việc hoàn chỉnh.
   • Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp tại doanh nghiệp.

   -Tầm quan trọng của 20:

   • Nghệ thuật phân quyền cho nhân viên.

   - Hiểu được ý nghĩa của 10:

   • Thực hiện việc sa thải nhân viên không đạt yêu cầu.

   4. Nhà quản lý - Giải quyết mâu thuẫn

   • 5 giai đoạn phát triển của một tổ chức (Tạo lập – Sóng gió – Hoàn thiện – Trưởng thành & thay đổi).
   • Những nguyên nhân tạo nên mâu thuẩn & những dấu hiệu để nhận biết mâu thuẫn.
   • Đặc điểm của mâu thuẫn.
   • Các phương pháp giải quyết mâu thuẫn dựa trên hai yếu tố sự quyết đoán & sự hợp tác.
   • Năm phương pháp giải quyết mâu thuẫn phổ biến.
   • Trách nhiệm của nhà quản lý trong giải quyết mâu thuẫn – Phương pháp Thắng Thắng.
   • Lợi ích khi giải quyết mâu thuẫn hiệu quả.

   5. Nhà quản lý - Đào tạo & huấn luyện cho nhân viên
   - Hồ sơ năng lực nhân viên – Công thức KASH.
   - Trách nhiệm của nhà quản lý trong việc nâng cao KASH của nhân viên.
   - Phân biệt về công tác giáo dục, đào tạo & huấn luyện tại doanh nghiệp
   - Tầm quan trọng của công tác huấn luyện & đào tạo.
   - Quy trình huấn luyện trong tổ chức

   • Bước 1: Công tác chuẩn bị.
   • Bước 2: Hướng dẩn trực tiếp từ quản lý trực tiếp.
   • Bước 3: Nhân viên tự thực hiện.
   • Bước 4: Theo dõi

   6. Nhà quản lý - Phản hồi cho nhân viê

   - Phản hồi là gì? Tầm quan trọng của công tác phản hồi.
   - Phân loại phản hồi: Phản hồi tích cực & phản hồi tiêu cực.
   - Bốn nguyên tắc cơ bản trong phản hồi.
   - Tìm hiểu công thức phản hồi FAST.
   - Kỹ thuật phản hồi – Kỹ thuật bánh “Hamburger”
   - Giới thiệu quy trình phản hồi hiệu quả.

   7. Nhà quản lý - Tư vấn cho nhân viên
   - Tư vấn cho nhân viên là gì?
   - Những vấn đề cá nhân phổ biến từ nhân viên cần tư vấn.
   - Tại sao “Huấn luyện” nhân viên & “Tư vấn” cho nhân viên là những vấn đề tách biệt.
   - Quy trình một buổi họp tư vấn:

   • Bước 1: Phá băng.
   • Bước 2: Đi vào vấn đề.
   • Bước 3: Đưa ra các giải pháp.
   • Bước 4: Thống nhất giải pháp
   • Bước 5: Thực hiện & đánh giá (theo dõi sau tư vấn)

   8. Nhà quản lý - Giám sát & đánh giá hiệu quả công việc
   - Những suy nghĩ sai về công tác giám sát.
   - Tầm quan trọng của công tác giám sát để đạt được mục tiêu.
   - Xây dựng hệ thống giám sát hiệu quả trong tổ chức
   - Giới thiệu tam giác hiệu quả kinh doanh:
   • Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp
   • Cam kết trách nhiệm.
   • Giám sát & Đánh giá.
   - Tìm hiểu về giám sát & đánh giá hoạt động (Quản lý hoạt động thay vì quản lý kết quả).
   - Phân loại các hình thức giám sát & đánh giá hoạt động:
   • Họp 1-1 với từng cá nhân.
   • Họp định kỳ hàng tháng trong tổ chức theo công thức 3Rs & 3Is

   9. Nhà quản lý - Động viên nhân viên

   - Động viên nhân viên là gì?

   - Động viên nhân viên – Phát triển từ thuyết Maslow đến thuyết Herzberg.

   - Mô hình Huấn luyện – Giám sát – Động viên nhân viên trong doanh nghiệp

   - Xác định nhu cầu cá nhân của nhân viên trong công việc

   - Làm thế nào để động viên nhân viên hiệu quả?

   - Tám kỹ thuật động viên tinh thần nhân viên.

   • Hãy làm gương tốt.
   • Tạo niềm tin.
   • Đề cao năng lực.
   • Đạt được cam kết trách nhiệm.
   • Phát triển điểm mạnh của mỗi nhân viên.
   • Kích thích lòng nhiệt tình.
   • Đòi hỏi kết quả tốt nhất.
   • Tưởng thưởng xứng đáng.
   Tư vấn

   Kỹ năng lập kế hoạch khoa học và hiệu quả

   Lập kế hoạch
   4 buổi
   Lập kế hoạch
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học
   Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cụ thể:

   • Trang bị kiến thức bài bản và sử dụng thuần thục các gói công cụ sử dụng trong việc lập kế hoạch
   • Hoàn thiện kỹ năng lập kế hoạch công việc, sắp xếp, triển khai công việc, điều phối nguồn lực, theo dõi tiến độ và kiểm soát rủi ro
   • Cải thiện kỹ năng quản lý và đánh giá công việc thông qua sử dụng hiệu quả hệ thống KPI áp dụng cho công việc của mình

   Đối tượng tham gia

   • Cán bộ, nhân viên các phòng ban có nhu cầu nâng cao năng lực quản lý thời gian và công việc; các cá nhân muốn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu suất công việc.

   Phương pháp giảng dạy

   • Thuyết giảng ngắn
   • Thảo luận mở, các bài tập nhóm, bài tập cá nhân
   • Thực hành theo các tình huống thực tế

   Nội dung khóa học
   Phần 1: Kỹ năng lập kế hoạch

   • Khái quát về lập kế hoạch.
   • Lợi ích của việc lập kế hoạch.
   • Các bước lập kế hoạch
   • Các công cụ lập kế hoạch thông dụng: GANTT, CPM, PERT.
   • Hình thành bản kế hoạch: quy trình 5W2H.
   • Thực hành

   Mục tiêu:

   • Học viên nắm được phương pháp lập kế hoạch
   • Biết cách sử dụng công cụ lên kế hoạch và lịch trình
   • Tạo kế hoạch cho phòng ban hoặc cá nhân.

   Phần 2: Sử dụng các công cụ Online, phần mềm hỗ trợ trong việc lập kế hoạch

   • Sử dụng phần mềm hoạch định thời gian;
   • Tối ưu hóa hành động bằng sơ đồ: Hướng dẫn sử dụng MindMap và Gannt Chart;
   • Phân công công việc và quản lý tiến độ với Google Docs;
   • Hướng dẫn sử dụng một số phần phềm thông dụng trong quản lý dự án: Microsoft Office Excel/Microsoft Office Project;
   • Thực hành

   Mục tiêu:

   • Cung cấp kiến thức quản lý công việc cá nhân, từ đó có tác động tích cực đến công việc của tập thể và cuộc sống của cá nhân.

   Phần 3: Đánh giá và kiểm soát công việc theo kế hoạch

   • Các cách thức để kiểm soát tiến độ công việc và đánh giá hiệu quả công việc.
   • Quản lý hiệu suất công việc bằng KPI
   • Phương pháp phản hồi hiệu quả;
   • Lên phương án dự phòng
   • Thực hành

   Mục tiêu:

   • Hướng dẫn cách đánh giá hiệu quả công việc
   • Cách thức kiểm soát công việc thông qua theo dõi và phản hồi.

   Phần 4: Kỹ năng quản lý công việc nhóm

   • Các phong cách quản lý cơ bản.
   • Các vấn đề thường gặp trong quản lý công việc theo nhóm.
   • Phương pháp tổ chức công việc.
   • Cách thức hướng dẫn và giao việc.
   • Thực hành.

   Mục tiêu:

   • Nắm được các kỹ năng cần thiết để quản lý công việc trong một đội/nhóm/dự án
   • Biết được cách thức giao việc, hướng dẫn công việc cho nhân viên/team members
   Tư vấn

   Xậy dựng nhóm làm việc hiệu quả

   Quản lý nhóm
   4 buổi
   Quản lý nhóm
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   • Hiểu biết rõ khái niệm về đội, nhóm và tầm quan trọng của một nhóm hiệu quả.
   • Nắm vững quá trình phát triển của một nhóm
   • Nắm được các đặc điểm của một nhóm làm việc hiệu quả trong việc đạt được mục tiêu.

   Đối tượng tham dự

   • Nhân viên/ Chuyên viên kinh doanh & dịch vụ khách hàng, nhân viên hành chính & văn phòng.

   Phương pháp đào tạo

   Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:

   • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
   • Bài tập trắc nghiệm.
   • Thảo luận nhóm & trình bày.
   • Thực tập.

   Nội dung khóa học

   1. Tổng quan về Đội/ Nhóm

   • Khái niệm về nhóm (Group) & Đội /Nhóm hiệu quả (Team)
   • Định nghĩa về Đội/ Nhóm.

   2. Quá trình phát triển của Nhóm & giải pháp cho từng giai đoạn phát triển

   • Giai đoạn Tạo lập.
   • Giai đoạn Sóng gió.
   • Giai đoạn Hoàn thiện.
   • Giai đoạn Trưởng thành.
   • Giai đoạn Thay đổi.

   3. Đặc điểm của một nhóm hiệu quả

   3.1. Làm việc vì mục tiêu chung

   3.2. Chú trọng vào hiệu quả

   3.3. Cơ cấu hệ thống tổ chức ổn định

   3.4. Biết cách giải quyết vấn đề.

   3.5. Xử lý mâu thuẫn hiệu quả

   • Những nguyên nhân tạo nên mâu thuẩn & những dấu hiệu để nhận biết mâu thuẫn.
   • Đặc điểm của mâu thuẫn.
   • Các phương pháp giải quyết mâu thuẫn dựa trên hai yếu tố sự quyết đoán & sự hợp tác.
   • Năm phương pháp giải quyết mâu thuẫn phổ biến.

   3.6. Có tư duy, thái độ tích cực & hợp tác

   • Định nghĩa về thái độ.
   • Phân loại tư duy.
   • Tư duy tích cực & tư duy tiêu cực.
   • Tư duy lãng phí & tư duy cần thiết.
   • Ảnh hưởng của tư duy lên thái độ (Tư duy tích cực – Thái độ tích cực).
   • Quy trình kiểm soát suy nghĩ của bản thân.
   • Nuôi dưỡng tư duy tích cực, hợp tác trong làm việc nhóm.

   3.6. Biết cách giao tiếp hiệu quả.

   • Phong cách xã hội trong giao tiếp:
   • Định nghĩa về phong cách xã hội (PCXH).
   • Đặc điểm về phong cách xã hội.
   • Bốn PCXH trong giao tiếp: Phong cách Chỉ huy, Phong cách Phân tích, Phong cách Sôi nổi & Phong cách ôn hòa.
   • Nhận xét chung về các phong cách.
   • Những điều nên làm & nên tránh để có thể giao tiếp hiệu quả với từng phong cách.
   • Cách thức xác định phong cách xã hội của đối tác.
   • 5 tiêu chuẩn căn bản để giao tiếp hiệu quả trong nhóm làm việc:
   • Lắng nghe.
   • Chất vấn, đặt câu hỏi.
   • Thuyết phục.
   • Tôn trọng.
   • Chia sẻ

   3.7. Tăng cường quan hệ nhân sự

   Giới thiệu mô hình cửa sổ JOHARI trong việc tăng cường quan hệ nhân sự trong nhóm làm việc:

   • Ô mở
   • Ô mù
   • Ô ẩn
   • Ô đóng
   • Game: Lăn bóng

   3.8. Có môi trường làm việc hợp tác

   3.9. Có người lãnh đạo giỏi

   Tư vấn

   Kỹ năng giải quyết xung đột

   Giải quyết vấn đề
   4 buổi
   Giải quyết vấn đề
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham dự

   • Lãnh đạo/ Nhà Quản lý doanh nghiệp
   • Trưởng Phó phòng ban chức năng
   • Trưởng Nhóm/ Trưởng ca giám sát

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

   • Tìm ra bản chất, các nguồn gốc và hậu quả của xung đột trong tổ chức
   • Đánh giá thiên hướng của bản thân trong việc giải quyết xung đột
   • Thể hiện kỹ năng mềm dẻo, hiệu quả trong giải quyết xung đột và quản lý quan hệ
   • Học được cách thức chuyển hóa xung đột thành cơ hợi để phát triển cho tổ chức

   Phương pháp giảng dạy

   • Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm
   • Bài tập tình huống
   • Thực hành đóng vai – role play
   • Thuyết trình

   Nội dung chương trình

   1. Tổng quan về xung đột

   • Định nghĩa và phân loại xung đột
   • Nguồn gốc của xung đột
   • Dấu hiệu và thái độ đối với xung đột
   • Kết quả và hậu quả của quản lý xung đột

   2. Xung đột và cạnh tranh trong nhóm và giữa các nhóm – Vai trò của người quản lý đối với xung đột

   • Xung đột giữa các nhóm
   • Nguyên nhân
   • Hậu quả
   • Vai trò của người quản lý đối với xung đột

   3. Phương pháp giải quyết xung đột

   • Nẵm rõ thuyết 5 phương thức: né tránh, hòa giải, đối đầu, thỏa hiệp và hợp tác
   • Hiểu biết về thuyết “Phương pháp mối quan hệ dựa trên lợi ích”
   • Các kỹ năng cơ bản trong giải quyết xung đột
   • Các điều cần tránh khi giải quyết xung đột
   • Công cụ đánh giá xung đột
   • Phương thức chọn lựa các chiến lược giải quyết xung đột phù hợp

   4. Các bước để giải quyết xung đột

   • Thiết lập một bức tranh tổng quát
   • Tập hợp những thông tin đã có
   • Kiểm định lại vấn đề
   • Phát thảo hướng giải quyết có thể có
   • Thương lượng để tìm ra giải pháp
   • Chuyển hóa xung đột thành cơ hội hợp tác phát triển
   Tư vấn

   Kỹ năng giao quyền hiệu quả

   Quản lý khách hàng
   4 buổi
   Quản lý khách hàng
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có được các kỹ năng sau:

   • Xác định được công việc có thể giao phó cũng như chọn lựa được chính xác nhân viên có thể đảm nhận các công việc được giao
   • Biết cách giám sát và đảm bảo công việc được thực hiện một cách chính xác, đúng tiến độ và hiệu quả cao
   • Biết cách đánh giá kết quả thức hiện công việc được giao của nhân viên

   Đối tượng tham gia

   • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám đốc, Phó Giám Đốc, Hội đồng quản trị
   • Đội ngũ quản lý cấp trung, các Giám sát bộ phận
   • Các đối tượng khác có quan tâm

   Phương pháp đào tạo

   • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
   • Thảo luận nhóm & trình bày.
   • Thực tập.

   Nội dung chương trình

   Chương 1: Tổng quan về giao việc hay uỷ quyền về công việc

   • Bản chất của uỷ quyền công việc
   • Những lợi ích của uỷ quyền công việc
   • Các mức độ ủy quyền

   Chương 2: Phương pháp và cách thức giao việc

   • Quyết định công việc
   • Chọn lựa người uỷ thác
   • Lập kế hoạch triển khai
   • Các bí quyết giao việc hiệu quả (phạm vi công việc giao phó, thông tin hai chiều trong quá trình giao phó công việc,…)

   Chương 3: Giám sát và đánh giá công việc giao phó

   • Giám sát tiến độ công việc
   • Đánh giá kết quả công việc

   Chương 4: Thực hành toàn diện các nội dung đã học

   Tư vấn

   Kỹ năng giải quyết vấn đè và ra quyết định

   Giải quyết vấn đề
   4 buổi
   Giải quyết vấn đề
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học
   Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên có thể:

   • Xác định được thế nào là vấn đề cần giải quyết
   • Phân tích và xác định được nguyên nhân của vấn đề
   • Đưa ra những giải pháp có thể và quyết định xem giải pháp nào là tốt nhất
   • Thực thi giải pháp bạn đã chọn và đánh giá hiệu quả của nó
   • Nắm rõ và sử dụng hiệu quả các công cụ giúp giải quyết vấn đề

   Đối tượng tham dự

   • Quản lý cấp cơ sở trở lên

   Phương pháp đào tạo

   • Truyền đạt lý thuyết
   • Bài tập tình huống (Case Study)
   • Thảo luận nhóm, học viên thuyết trình
   • Thực hành bằng vai diễn (roleplay)
   • Kèm cặp kỹ năng (Coaching and Feedback)

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Giới thiệu chung

   • Định nghĩa “Vấn đề”
   • Phân loại vấn đề
   • Những sai lầm thường gặp khi giải quyết vấn đề
   • Các kiểu tư duy giải quyết vấn đề
   • Ra quyết định – một vai trò trọng yếu của nhà quản lý

   Phần 2: Quá trình giải quyết vấn đề

   Bước 1: Nhận diện vấn đề

   • Mối quan hệ giữa mục tiêu và vấn đề
   • Sử dụng chuẩn mực để tìm ra vấn đề
   • Đó có phải là vấn đề?
   • Vấn đề có đáng giải quyết không?

   Bước 2: Xác định chủ sở hữu vấn đề

   • Thế nào là chủ sở hữu vấn đề?
   • Đó có thực sự là vấn đề của tôi?
   • Tôi có năng lực hay quyền hạn để giải quyết không?

   Bước 3: Xác định nguyên nhân và bản chất của vấn đề

   • Sự khác biệt giữa “triệu chứng” và “nguyên nhân”
   • Thu thập và phân tích thông tin
   • Biểu đồ xương cá
   • Công cụ 5W
   • Brainstorming
   • Mindmap
   • Phân tích SWOT

   Bước 4: Chọn giải pháp (Ra quyết định)

   • Thế nào là một giải pháp tốt
   • Làm gì khi không có giải pháp tốt nhất?
   • Những yếu tố ràng buộc giải pháp: quyền hạn, thời gian, nguồn lực, luật pháp, văn hóa, đạo đức…
   • Nguyên tắc “khẩn cấp” và “quan trọng”
   • Các cấp độ mục tiêu để lựa chọn giải pháp: PHẢI – NÊN – THÍCH
   • Các phương pháp ra quyết định: Độc đoán – Phát biểu cuối cùng – Nhóm tinh hoa – Cố vấn – Luật đa số - Nhất trí

   Bước 5: Thực thi giải pháp

   • Lên kế hoạch
   • Thực hiện giải pháp

   Bước 6: Theo dõi và đánh giá giải pháp

   • Theo dõi tiến trình
   • Nhìn lại và điều chỉnh
   Tư vấn

   Kỹ năng giám sát công việc

   Quản lý khách hàng
   4 buổi
   Quản lý khách hàng
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Từ đó, học viên có thể:

   • Thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người giám sát;
   • Thực hiện các bước hoạch định, tổ chức công việc cá nhân và ủy thác hiệu quả;
   • Xây dựng và phát triển tinh làm làm việc nơi nhân viên;
   • Sử dụng các kỹ năng giao tiếp để giao tiếp công việc hiệu quả với nhân viên;
   • Huấn luyện, đánh giá và phản hồi kết quả công việc của nhân viên một cách hiệu quả.

   Đối tượng tham dự

   • Trưởng/Phó bộ phận (Line Manager)
   • Các vị trí chuyên môn trong đôi ngũ quản lý cấp cao của công ty
   • Trưởng nhóm /Giám sát

   Phương pháp đào tạo

   • Thuyết giảng kết hợp với hoạt động nhóm và trò chơi đóng vai
   • Chia sẻ qua bài tập của cá nhân học viên
   • Thảo luận nhóm & trình bày

   Nội dung khóa học

   1. Tổng quan về công việc giám sát:

   • Cơ hội của bạn
   • Con đường thăng tiến của bạn lên vị trí giám sát
   • Định nghĩa giám sát

   2. Quản lý để đạt kết quả công việc cao

   • Quản lý kết quả công việc

   Các lợi ích của quản lý công việc

   • Đặt ra các kỳ vọng và mục tiêu
   • Phương pháp thiết lập các kỳ vọng rõ ràng
   • Phương pháp thiết lập mục tiêu S.M.A.R.T

   Thông tin phản hồi tích cực

   • Các nguyên tắc khen ngợi/ghi nhận kết quả công việc
   • Tưởng thưởng và ghi nhận kết quả công việc

   Xử lý những vấn đề về kết quả công việc

   • Các nguyên tắc thông tin phản hồi có tính xây dựng
   • Phương pháp tư vấn
   • Phương pháp kỷ luật
   • Xác định các vấn đề về kết quả công việc

   Giám sát linh hoạt

   • Tiếp cận nhân viên thông qua mối quan hệ
   • Tiếp cận nhân viên thông qua đào tạo
   • Xử lý tình huống lựa chọn giám sát mới

   Các chiến lược quản lý công việc

   3. Chủ động giao tiếp với những người khác

   • Xây dựng những mối quan hệ tương thuộc
   • Khảo sát kỹ năng giao tiếp của bạn
   • Giao tiếp với từng người một
   • Các lợi ích của giao tiếp từng người một
   • Giao việc cho nhân viên

   - Những lý do không giao việc cho nhân viên
   - Cách giao việc cho nhân viên
   - Lên kế hoạch giao việc cho nhân viên

   • Giao tiếp với một đội nhóm
   • Tiếp cận nhóm

   Những hướng dẫn cho những buổi họp đội nhóm

   4. Trò chơi xây tháp bong bóng

   - Giao tiếp hàng ngày với những người khác

   • Bằng chứng giao tiếp kém

   - Giao tiếp với quản lý của bạn

   • Những lý do giao tiếp với cấp trên
   • Chủ động giao tiếp với quản lý của bạn

   5. Huấn luyện nhân viên để đạt kế quả công việc cao

   - Huấn luyện viên tệ nhất >< Huấn luyện viên giỏi nhất

   • Các tính cách lãnh đạo

   - Quy trình huấn luyện nhân viên

   • Huấn luyện không chính thức
   • Huấn luyện chính thức

   6. Chủ động đương đầu với sự thay đổi

   • Truyền thông hiệu quả sự thay đổi
   • Quản lý sự thay đổi hiệu quả T.E.A.M
   • Thực hiện Brainstorming
   • Thực hiện quy trình giải quyết vấn đề

   7. Những lời khuyên dành cho người giám sát

   Tư vấn

   Kỹ năng đào tạo hiệu quả

   Kế hoạch đào tạo nhân lực
   Kế hoạch đào tạo nhân lực

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học
   Khóa học Kỹ năng đào tạo chuyên nghiệp sẽ giúp các học viên

   • Hiểu rõ các khía cạnh của việc dạy và học
   • Các nguyên tắc cơ bản để thưc hiện các khóa huấn luyện một cách hiệu quả
   • Quy trình thiết kế chương trình huấn luyện đáp ứng yêu cầu của tổ chức
   • Hiểu các nguyên tắc và vận dụng các kỹ thuật tạo động lực cho học viên
   • Có khả năng thực hành chuẩn bị và thực hiện các khóa học một cách hiệu quả

   Đối tượng tham dự

   • Giảng viên – Chuyên viên Đào tạo tại nội bộ tại doanh nghiệp

   Phương pháp đào tạo

   • Kiến thức cơ bản
   • Thảo luận tình huống xuyên suốt khóa học
   • Thực hành trên các trường hợp mẫu
   • Chia sẻ và hỏi đáp
   • Làm việc nhóm và thực hành tình huống

   Nội dung khóa học
   Chương 1: Quy trình và các nguyên tắc huấn luyện

   • Mô hình quy trình huấn luyện
   • Phân tích nhu cầu huấn luyện
   • Thiết kế và chương trình huấn luyện
   • Thực hiện chương trình huấn luyện
   • Các phương pháp huấn luyện
   • Đánh giá hiệu quả huấn luyện
   • Vì sao huấn luyện thất bại
   • Khía cạnh nhân sự và tính hệ thống
   • Mô hình huấn luyện hiệu quả
   • Xây dựng văn hóa huấn luyện
   • Thực hành Case Study
   • Hỏi đáp thảo luận xuyên suốt buổi học

   Chương 2: Kỹ năng huấn luyện hiệu quả

   • Các khía cạnh của dạy và học
   • Các nguyên tắc GLOSS, TAS and OFF
   • Nguyên tắc “IBC”
   • Quy trình RAMP 2 FAME
   • Các hoạt động huấn luyện
   • Công cụ hỗ trợ huấn luyện
   • Thực hiện huấn luyện
   • Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
   • Các nguyên lý giao tiếp
   • Tạo sự tham gia của học viên
   • Xử lý tình huống và trả lời chất vấn
   • Thực hành Case study
   • Hỏi đáp thảo luận xuyên suốt buổi học

   Chương 3: Thực hành workshop
   Thực hành phần lập kế hoạch, soạn bài giảng

   • Hoàn chỉnh kế hoạch và kịch bản huấn luyện
   • Chuẩn bị bài giảng (cơ bản)
   • Đề xuất phương pháp huấn luyện
   • Chuẩn bị câu hỏi/bài tập
   • Chuẩn bị bản đánh giá phản hồi
   • Rà soát theo checklist

   - Thực hành việc đứng lớp

   • Thực hiện bài giảng
   • Xử lý tình huống
   • Phân tích đánh giá và phản hồi
   Tư vấn

   Kỹ năng xây dựng quy trình đào tạo nội bộ

   Kế hoạch đào tạo nhân lực
   4 buổi
   Kế hoạch đào tạo nhân lực
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học
   Khóa học “Kỹ năng xây dựng quy trình đào tạo nội bộ” giúp cho các học viên:

   • Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác đào tạo cũng như chuyên viên đào tạo trong doanh nghiệp
   • Có tác phong của một chuyên viên đào tạo chuyên nghiệp
   • Nắm vững cách thức khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo
   • Có khả năng lập kế hoạch đào tạo chi tiết, hiệu quả
   • Hình thành được chương trình đào tạo phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp
   • Đánh giá được hiệu quả chương trình đào tạo đã thực hiện

   Đối tượng tham dự

   • Chuyên viên nhân sự đào tạo trong doanh nghiệp
   • Những ai đang quan tâm đến việc xây dựng quy trình đào tạo trong nội bộ doanh nghiệp

   Nội dung khóa học
   1. Tổng quan về công tác đào tạo trong doanh nghiệp

   • Khái niệm cơ bản về đào tạo
   • Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo
   • Vai trò bộ phận đào tạo và chuyên viên đào tạo trong doanh nghiệp
   • Những yếu tố cần có của người làm công tác đào tạo chuyên nghiệp

   2. Quy trình đào tạo trong doanh nghiệp
   a. Trước đào tạo

   • Xác định mục tiêu đào tạo
   • Khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo
   • Xác định những khó khăn trong công tác đào tạo tại doanh nghiệp

   b. Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo

   • Lựa chọn giải pháp đào tạo
   • Tìm kiếm và lựa chọn đơn vị đào tạo
   • Thiết kế nội dung chương trình đào tạo
   • Hậu cần trong công tác đào tạo
   • Vai trò của người trợ giảng

   c. Những giải pháp đánh giá sau đào tạo

   Tư vấn

   Xây dựng và quản trị mục tiêu với chỉ số đo lường hiệu suất KPIs

   Kế hoạch đào tạo nhân lực
   2 buổi
   Kế hoạch đào tạo nhân lực
   2 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học
   Khóa học cung cấp cho học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên có thể:

   • Nắm bắt khái niệm, vai trò của quản trị mục tiêu. Từ đó thiết lập, triển khai các mục tiêu cho đơn vị.
   • Quản lý các mục tiêu chất lượng theo chức năng của tổ chức
   • Nắm bắt được khái niệm về KPIs và xây dựng bảng tiêu chí KPIs/KSI, hiểu biết và lựa chọn các phương pháp quản trị mục tiêu phù hợp
   • Nâng cao khả năng thiết lập quy trình xây dựng, triển khai, kiểm soát, đánh giá việc quản trị mục tiêu hiệu quả
   • Triển khai KPI tại đơn vị và được trang bị các công cụ cần thiết để hỗ trợ quá trình triển khai

   Đối tượng tham dự

   • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp
   • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp
   • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này

   NỘI DUNG KHÓA HỌC:

   • Tổng quan về phương pháp quản trị mục tiêu
   • Các phương pháp triển khai
   • Các bước quản trị mục tiêu cơ bản
   • Xây dựng Mục tiêu & Chỉ tiêu công việc (KPI)
   • Triển khai KPI để quản trị mục tiêu kinh doanh
   • Sử dụng KPI để đánh giá hiệu quả công việc
   • Quản lý hiệu quả công việc
   Tư vấn

   Kỹ năng tuyển dụng người tài

   Kỹ năng phỏng vấn
   Kỹ năng phỏng vấn

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham dự

   • Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự
   • Trưởng phòng/Giám đốc các phòng ban
   • Nhân viên/Chuyên viên tuyển dụng

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

   • Hiểu được tầm quan trọng của công tác tuyển dụng đối với doanh nghiệp
   • Nắm vững và vận dụng những phương pháp phỏng vấn tuyển dụng chuyên nghiệp
   • Biết cách đánh giá ứng viên một cách khoa học và khách quan
   • Nắm vững các nguyên tắc đàm phán lương, thưởng hợp lý

   Nội dung chương trình

   Tổng quan về tuyển dụng;

   • Vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyển dụng
   • Chi phí cho việc tuyển dụng sai người
   • Vai trò của phòng nhân sự và các phòng ban khác trong việc tuyển dụng
   • Qui trình tuyển dụng

   Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tuyển dụng,

   • Lập mục tiêu và kế hoạch cho cuộc phỏng vấn
   • Cấu trúc một cuộc phỏng vấn
   • Các yếu tố thành công trong phỏng vấn tuyển dụng

   Phỏng vấn tuyển dụng;

   Phương pháp và công cụ phỏng vấn tuyển dụng

   • Kỹ thuật phỏng vấn hành vi
   • Kỹ thuật phỏng vấn áp lực
   • Kỹ thuật phỏng vấn “tâm linh"

   Các kỹ năng quan trọng trong phỏng vấn

   • Giao tiếp trong phỏng vấn
   • Kỹ năng lắng nghe
   • Kỹ năng ghi chép
   • Kỹ năng đánh giá ứng viên

   Những dạng câu hỏi thường dùng trong phỏng vấn tuyển dụng

   Ra quyết định và thương lượng lương bổng, đãi ngộ

   Quy trình đánh giá ứng viên

   • Kiểm tra thông tin ứng viên
   • Chấm điểm
   • Quyết định tuyển chọn

   Kỹ năng thương lượng lương bổng và đãi ngộ

   Tư vấn

   Kỹ năng thương lượng và đàm phán

   Thương lượng
   4 buổi
   Thương lượng
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   • Trang bị những kiến thức & kỹ năng căn bản trong công việc đàm phán.
   • Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ để đạt được kết quả Thắng – Thắng trong đàm phán.
   • Hiểu được các dạng đối tác trong đàm phán & cách tiếp cận hiệu quả cho từng dạng đối tác.
   • Hiểu được tầm quan trọng của công tác chuẩn bị để có một cuộc đàm phán thành công.

   Đối tượng tham dự
   Nhân viên kinh doanh / Quản lý làm công tác đàm phán.

   Phương pháp khóa học
   Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:

   • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
   • Thảo luận nhóm & trình bày.
   • Thực tập.

   Nội dung khóa học
   1. Tổng quát về đám phán

   • Đàm phán là gì? Định nghĩa về Đàm phán.
   • Các dạng đàm phán phổ biến (Tại nơi làm việc, trong sinh hoạt cộng đồng & tại gia đình).
   • Bốn dạng kết quả đàm phán (Thua – Thua; Thắng – Thua.; Không có kết quả & Thắng – Thắng).
   • Thế nào là đàm phán thành công & mô hình đàm phán thành công.

   2. Ba dạng đối tác trong đàm phán

   • Cá Mập
   • Cá Heo
   • Cá Voi

   3. Ba yếu tố quan trọng trong đàm phán

   • Thời gian.
   • Thông tin.
   • Thế mạnh: Các dạng thế mạnh & nguyên tắc của thế mạnh.

   4. Kỹ năng đặt câu hỏi

   • Tại sao phải đặt câu hỏi?
   • Bí quyết để đặt câu hỏi hiệu quả?

   5. Kỹ năng lắng nghe

   • Tại sao phải lắng nghe?
   • 3 vấn đề cần quan tâm trong lắng nghe.
   • So sánh nghe & lắng nghe và 5 cấp độ trong lắng nghe.
   • Tầm quan trọng của lắng nghe chăm chú & lắng nghe đồng cảm.

   6. Hành vi phi ngôn ngữ

   • Đặc điểm của hành vi phi ngôn ngữ.
   • Tầm quan trọng của việc quan sát ngôn ngữ hình thể trong đàm phán.
   • Ba bước cơ bản trong giao tiếp phi ngôn ngữ.
   • Quan sát bao quát các dạng hành vi phi ngôn ngữ cơ bản trong đàm phán: Mặt & đầu - Thân thể - Tay - Bàn tay - Chân.

   7. Tạo sự tin tưởng trong đàm phán

   • 2 dạng biểu đồ cơ bản liên quan đến việc tạo sự tin tưởng trong đàm phán.
   • 15 cách tạo sự tin tưởng trong đàm phán

   8. Phong cách đàm phán

   • Phong cách đàm phán là gì?
   • Vai trò của Phong cách Đàm phán.
   • 4 Phong cách Đàm phán phổ biến: Phong cách Ôn Hòa - Phong cách Mạnh mẽ - Phong cách Phân tích - Phong cách Tổng hợp
   • Làm thế nào để xác định phong cách đàm phán của khách hàng

   9. Công tác chuẩn bị trong đàm phán

   • Xác định quan điểm của 2 bên.
   • Chọn lựa hình thức đàm phán: Đàm phán Cá nhân & Đàm phán Tập thể
   • Địa điểm đàm phán.
   • Chương trình nghị sự.

   10. Phá vỡ bế tắc trong đàm phán

   • Nguyên nhân của sự bế tắc.
   • Cách thức phá vỡ bế tắc.
   Tư vấn

   Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

   Thuyết trình
   4 buổi
   Thuyết trình
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi hoàn tất khóa học Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp, học viên sẽ:

   • Biết cách xây dựng & trình bày một bài thuyết trình với cấu trúc hoàn chỉnh.
   • Tự tin & thể hiện sự chuyên nghiệp khi thuyết trình trước khán giả.
   • Biết công tác chuẩn bị một buổi thuyết trình.
   • Xử lý câu hỏi hiệu quả khi thuyết trình.

   Đối tượng khóa học

   • Nhân viên / Chuyên viên Kinh doanh & Marketing
   • Quản lý cấp cơ sở

   Phương pháp đào tạo
   Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:

   • Lý thuyết kết hợp với thực hành
   • Thảo luận nhóm & trình bày
   • Thực tập

   Nội dung khóa học
   1. Tổng quan về thuyết trình

   • Thuyết trình là gì?
   • Thế nào là thuyết trình hiệu quả?
   • Một số dạng thuyết trình cơ bản.
   • Những yêu cầu cơ bản của một thuyết trình viên.

   2. Phân tích khán giả

   • Những yêu cầu chung của khán giả khi tham dự thuyết trình.
   • Những yếu tố cần tìm hiểu, đánh giá liên quan đến khán giả khi thực hiện thuyết trình
   • Tìm hiểu 4 phong cách tiếp nhận thông tin của khán giả (Phong cách Thực tế, phong cách Lý luận, phong cách phản ánh & phong cách phân tích)

   3. Xây dựng đề tài & thực hiện thuyết trình

   • Xác định mục tiêu đạt được.
   • Cách thức xây dựng nội dung bài thuyết trình dựa theo mục tiêu đặt ra.
   • Cách thức sắp xếp nội dung bài thuyết trình trên Power-Point (Font chữ, kích cỡ, hiệu ứng, âm nhạc, màu sắc v.v… )
   • Cách thức cấu trúc bài thuyết trình theo “Nguyên tắc Bản tin thời sự” để trình bày hiệu quả trước khán giả

   4. Phần mở rộng
   Ba yếu tố kỹ thuật cơ bản khi thuyết trình

   • Ngôn từ
   • Giọng nói
   • Ngôn ngữ hình thể

   Công tác chuẩn bị cho buổi thuyết trình:

   • Những công tác chuẩn bị cơ bản cho một buổi thuyết trình.
   • Giới thiệu một số kiểu sắp xếp khán phòng phổ biến khi thuyết trình
   • Giới thiệu cách sử dụng một số trang thiết bị hỗ trợ cho việc thuyết trình (Máy chiếu, Laptop, bảng, Flip-chart, bút viết bảng v.v…)

   Xử lý câu hỏi của khán giả khi thuyết trình

   • Làm thế nào để tiếp nhận & trả lời câu hỏi hiệu quả?
   • Hai cách để trả lời câu hỏi hiệu quả.
   Tư vấn

   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

   Kỹ năng giao tiếp
   4 buổi
   Kỹ năng giao tiếp
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham dự

   • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp
   • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp
   • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này

   Phương pháp đào tạo

   • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
   • Thảo luận nhóm & trình bày.
   • Thực tập.

   Mục tiêu chương trình

   Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ thuật cần thiết trong xây dựng, duy trì và phát triển những mối quan hệ trong công việc một cách hiệu quả thông qua giao tiếp. Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

   • Hiểu và biết cách xác định các yếu tố cần thiết cũng như hướng đến thái độ tích cực trong giao tiếp hiệu quả
   • Tăng cường khả năng giao tiếp trong cuộc sống cá nhân nói chung và trong công việc, kinh doanh nói riêng;
   • Nâng cao kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp, cũng như hoàn toàn có khả năng tự tin trước bất cứ tình huống nào trong cuộc sống cá nhân và công việc

   Nội dung chương trình

   • Giao tiếp trong công việc & trong kinh doanh
   • Tầm quan trọng của giao tiếp
   • Quy trình xử lý thông tin trong giao tiếp
   • Các rào cản trong giao tiếp & kỹ thuật phá vỡ rào cản
   • Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp
   • Văn hóa giao tiếp hiện đại; Văn hóa giao tiếp Đông & Tây
   • Nghệ thuật lắng nghe và ứng xử trong giao tiếp
   • Nghệ thuật lắng nghe (Listening = Hearing + Understanding + Remembering)
   • Kỹ năng lắng nghe chủ động (Active listening)
   • Các phương pháp lắng nghe hiệu quả
   • Các thói quen xấu trong lắng nghe & cách khắc phục
   • Các phương pháp thấu hiểu “sự thật ngầm hiểu - trust insights”, thấu hiểu “ý nghĩa dấu kín - hidden meanings”
   • Nghệ thuật và phương pháp đặt câu hỏi
   • Nghệ thuật và phương pháp trả lời hiệu quả
   • Văn hóa giao tiếp hiện đại
   • Văn hóa giao tiếp qua văn bản thư tín
   • Văn hóa giao tiếp qua email, qua fax
   • Văn hóa giao tiếp qua điện thoại
   • Văn hóa giao tiếp trực tiếp.
   • Thái độ, kỹ năng & ngoại hình trong giao tiếp chuyên nghiệp
   • Kỹ năng ứng xử và trình bày trong giao tiếp
   • Ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp
   • Ngoại hình và trang phục chuyên nghiệp trong giao tiếp.
   Tư vấn

   Kỹ năng giao tiếp trong Kinh doanh

   Kỹ năng giao tiếp ứng xử
   4 buổi
   Kỹ năng giao tiếp ứng xử
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham dự

   • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp
   • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp
   • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này

   Phương pháp đào tạo

   • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
   • Thảo luận nhóm & trình bày.
   • Thực tập.

   Mục tiêu chương trình
   Khóa học được xây dựng nhằm mục đích cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng giao tiếp hiệu quả, chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh, bán hàng. Cụ thể, sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

   • Hiểu rõ tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả trong môi trường kinh doanh.
   • Nắm vững các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp với khách hàng.
   • Nắm vững các phong cách giao tiếp phổ biến & cách thức giao tiếp hiệu quả với từng phong cách.
   • Vận dụng thuần thục các kỹ năng, công cụ hỗ trợ trong giao tiếp.
   • Nắm vững nghi thức xã giao, các nguyên tắc đắc nhân tâm trong giao tiếp.
   • Xây dựng tinh thần phục vụ khách hàng chuyên nghiệp thông qua công cụ giao tiếp

   Nội dung chương trình

   Chương 1: Khái quát về khả năng giao tiếp
   – Khái niệm về giao tiếp
   – Phân loại giao tiếp

   • Xét trên các hoạt động giao tiếp trong xã hội
   • Xét về hình thức tính chất giao tiếp

   – Đặc điểm của giao tiếp kinh doanh:
   – Phong cách giao tiếp- ứng xử và ấn tượng ban đầu

   • Khái niệm phong cách giao tiếp
   • Khái niệm về ấn tượng ban đầu
   • Vai trò của ấn tượng ban đầu
   • Các thành tố của phép lịch sự

   Chương 2: Các kỹ năng giao tiếp
   – Khái niệm
   – Các nhóm kỹ năng giao tiếp

   • Nhóm các kỹ năng định hướng
   • Nhóm các kỹ năng định vị
   • Nhóm kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp

   – Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp

   • Rèn luyện các kỹ năng định hướng
   • Rèn luyện các kỹ năng định vị
   • Rèn luyện các kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp

   – Các phẩm chất cần thiết trong giao tiếp
   – Bài tập thực hành luyện tập về kỹ năng giao tiếp

   Chương 3: Giao tiếp ứng xử với khách hàng
   – Tầm quan trọng của việc giao tiếp với khách hàng
   – Các dấu hiệu về quan hệ với khách hàng thông qua giao tiếp
   – Các đặc điểm trong giao tiếp kinh doanh

   • Các đặc điểm về dịch vụ
   • Các đặc điểm về khách hàng

   – Một số cách ứng xử với các kiểu khách hàng khác nhau
   – Những kỹ năng, phong cách giao tiếp hiệu quả, chuyên nghiệp với khách hàng tại
   Các tình huống như:

   • Tiếp cận khách hàng
   • Trong buổi gặp gỡ, làm quen ban đầu
   • Giới thiệu nhanh, ngắn về sản phẩm, dịch vụ với khách hàng
   • Thuyết trình về sản phẩm, dịch vụ khách hàng
   • Thuyết phục khách hàng
   • Đàm phán hợp đồng
   • Hậu mãi, chăm sóc khách hàng

   Địa điểm gặp gỡ

   • Tại cửa hàng, công ty, điểm bán của khách hàng
   • Tại công ty của học viên
   • Tại hội nghị khách hàng của công ty
   • Tại hội thảo

   – Thực hành rèn luyện kỹ năng, phong cách giao tiếp trong một vài tình huống tiêu biểu

   Chương 4: Một số kỹ năng phát triển giao tiếp
   – Kỹ năng dùng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ tiếp xúc KH
   – Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
   – Kỹ năng xã giao với khách hàng
   – Kỹ năng xử lý những than phiền
   – Kỹ năng lắng nghe để tìm hiểu nhu cầu, thái độ, tâm lý của khách hàng
   – Kỹ năng đặt câu hỏi trong giao tiếp với khách
   – Kỹ năng trả lời câu hỏi và giải đáp các thắc mắc của khách hàng
   – Kỹ năng giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm / dịch vụ
   – Kỹ năng thương lượng với khách hàng khó tính
   – Kỹ năng vượt qua sự từ chối của khách hàng
   – Kỹ năng gây thiện cảm với khách hàng.
   – Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng

   • FITD và các kỹ thuật tâm lý liên quan để thuyết phục khách hàng
   • DITF và các kỹ thuật tâm lý liên quan để thuyết phục khách hàng

   – Thực hành, luyện tập các kỹ năng của chương 4.

   Tư vấn

   Kỹ năng phát biểu trước công chúng

   Kỹ năng giao tiếp khác
   6 buổi
   Kỹ năng giao tiếp khác
   6 buổi

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham dự

   • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp/cơ quan
   • Giám đốc các phòng ban
   • Quản lý cấp trung
   • Cán bộ nhân viên quan tâm đến khóa học

   Nội dung khóa học

   • Khái quát về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành Quyết định số 25/2013 - QĐ - TTg, ngày 4/5/2013
   • Những điểm khác biệt của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quyết định số 25/2013 - QĐ -TTg ban hành ngày 4/5/2013 so với Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quyết định số 77/2007/QĐ - TTg ban hành ngày 28/5/2007
   • Trang phục và phong thái của người phát ngôn
   • Kỹ năng thiết lập mối quan hệ với báo chí
   • Vai trò của một thông cáo báo chí
   • Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông
   • Thực hành tình huống thực tiễn về phát ngôn cho cơ quan Nhà Nước, địa phương
   • Kỹ năng phát ngôn và trả lời phỏng vấn báo chí
   • Kỹ năng tổ chức họp báo và trả lời phỏng vấn
   • Thực hành tình huống thực tiễn về quan hệ báo chí, tổ chức họp báo cho cơ quan Nhà Nước, địa phương
   • Trao đổi, thảo luận tình huống thực tiễn về hoạt động phát ngôn và quan hệ báo chí của cơ quan Nhà Nước, địa phương tại Việt Nam.
   Tư vấn

   Kỹ năng bán hàng tư vấn

   Kỹ năng bán hàng
   4 buổi
   Kỹ năng bán hàng
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi hoàn tất Khóa học Bán hàng tư vấn, học viên sẽ:

   • Nhận thức đúng vai trò của nhân viên bán hàng tư vấn.
   • Nắm vững quá trình mua và bán trong giao dịch kinh doanh.
   • Hiểu & áp dụng thuần thục các kỹ năng, kỹ thuật hỗ trợ bán hàng.
   • Nắm vững quy trình bán hàng chuyên nghiệp tại doanh nghiệp.
   • Biết quản lý hiệu quả các hoạt động của bản thân để đạt được mục tiêu kinh doanh.

   Đối tượng tham dự

   • Đội ngũ nhân viên/ chuyên viên kinh doanh

   Phương pháp đào tạo

   Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:

   • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
   • Thảo luận nhóm & trình bày.
   • Thực tập

   Nội dung chương trình
   Phần 1: Tìm hiểu về bán hàng tư vấn
   1. Tổng quát về bán hàng tư vấn

   • Giới thiệu về hai phong cách bán hàng phổ biến: Bán hàng truyền thống & bán hàng tư vấn.
   • Giới thiệu 2 dạng nhân viên bán hàng, ưu & nhược điểm của từng dạng nhân viên.
   • Vai trò của nhân viên bán hàng tư vấn.
   • Hồ sơ năng lưc KASH của nhân viên bán hàng tư vấn.

   2. Quá trình bán hàng tư vấn

   • Hai nhu cầu cơ bản của khách hàng trong giao dịch kinh doanh: Nhu cầu cụ thể & nhu cầu cá nhân.
   • Phân loại nhu cầu cá nhân.
   • Giới thiệu quá trình mua & bán hàng tư vấn.

   3. Các kỹ năng hỗ trợ trong bán hàng tư vấn

   • Kỹ năng Lắng nghe.
   • Kỹ năng Đặt câu hỏi phù hợp.
   • Kỹ năng quan sát Phi ngôn từ.

   4. Tìm hiểu tâm lý khách hàng trong giao dịch kinh doanh

   • Định nghĩa & đặc điểm về phong cách xã hội.
   • Bốn phong cách xã hội trong giao tiếp: Phong cách Chỉ huy, phong cách Phân tích, phong cách Sôi nổi & Phong cách Ôn hòa.

   Phần 2: Quy trình bán hàng tư vấn
   Bước 1: Tìm kiếm khách hàng

   • Giới thiệu công thức bán hàng 20 – 5 – 3 – 1.
   • Giới thiệu các nguồn khách hàng phổ biến cần khai thác
   • Tiêu chuẩn của khách hàng tiềm năng.
   • Tạo thói quen tìm khách hàng để thành công.

   Bước 2: Xin hẹn

   • Giới thiệu 3 phương thức xin hẹn: E-mail, gọi điện thoại & tiếp cận trực tiếp.
   • Tầm quan trọng & mục tiêu cần đạt được khi gọi điện xin hẹn.
   • Ba kiểu phản ứng phổ biến của khách hàng khi nhận cuộc gọi xin hẹn.
   • Kiểm soát sự lo sợ khi gọi điện.
   • Những nguyên tắc căn bản khi gọi điện.
   • Công tác chuẩn bị khi gọi điện.
   • Thực hành nội dung một cuộc gọi xin hẹn
   • Giới thiệu quy trình xử lý lời từ chối khi gọi điện xin hẹn.
   • Cách thức vượt qua người che chắn & gác cửa khi gọi điện xin hẹn (Tiếp tân, bảo vệ v.v…)

   Bước 3: Trình bày bán hàng.

   • Chuẩn bị cho cuộc gặp
   • Tạo ấn tượng đầu tiên.
   • Khám phá & xác định nhu cầu.
   • Trình bày giải pháp.
   • Xử lý nghi ngờ, phản đối

   Bước 4: Chốt bán hàng

   • Nhận biết tín hiệu mua từ khách hàng: Bằng lời & không lời.
   • Giới thiệu các kỹ thuật chốt bán hàng phổ biến

   Bước 5: Dịch vụ sau bán hàng

   • Tầm quan trọng của duy trì mối quan hệ sau bán hàng.
   • Những lý do làm mất khách hàng mà nhân viên bán hàng cần lưu ý.
   • Giới thiệu một số phương pháp duy trì mối quan hệ với khách hàng phổ biến
   • Xin đầu mối liên hệ để mở rộng mối quan hệ: Nguyên tắc & cách thực hiện.
   Tư vấn

   Kỹ năng dich vụ khách hàng chuyên nghiệp

   Kỹ năng giao tiếp khác
   4 buổi
   Kỹ năng giao tiếp khác
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu

   • Nắm vững được tầm quan trọng của khách hàng & chất lượng dịch vụ khách hàng đối với sự phát triển & tồn tại của doanh nghiệp.
   • Nắm vững các loại vấn đề phổ biến trong dịch vụ khách hàng và cách thức xử lý hiệu quả.
   • Hiểu & nắm bắt tâm lý khách hàng để đạt được hiệu quả cao trong giao dịch kinh doanh.

   Đối tượng tham dự

   • Nhân viên/ Chuyên viên Kinh doanh & Dịch vụ khách hàng

   Nội dung khóa học

   Phần I: Chú trọng khách hàng & chất lượng dịch vụ khách hàng

   1. Tổng quan về khách hàng

   • Khách hàng là ai?
   • Hai nhu cầu cơ bản của khách hàng khi liên hệ với doanh nghiệp
   • Khách hàng cần gì khi giao dịch?
   • Tầm quan trọng của khách hàng trong hoạt động kinh doanh.
   • Hai quy tắc quan trọng về khách hàng.
   • Phân loại khách hàng

   2. Tổng quan về chất lượng dịch vụ khách hàng

   • Dịch vụ khách hàng là gì?
   • Các yếu tố liên quan đến chất lượng dịch vụ khách hàng.
   • Năm đặc điểm của dịch vụ khách hàng chất lượng.
   • Dịch vụ khách hàng là một quá trình.
   • Những rào cản ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng.
   • Xây dựng văn hóa dịch vụ khách hàng trong doanh nghiệp.

   3. Hồ sơ năng lực nhân viên dịch vụ khách hàng – KASH

   • Kiến thức.
   • Kỹ năng.
   • Thái độ.
   • Thói quen

   Phần II: Các loại vấn đề trong dịch vụ khách hàng

   1. Ba loại vấn đề trong dịch vụ khách hàng

   • Khách hàng tìm hiểu thông tin.
   • Khách hàng yêu cầu cung cấp sản phẩm/dịch vụ.
   • Khách hàng khiếu nại/than phiền về sản phẩm/ dịch vụ.

   2. Giao tiếp trong dịch vụ khách hàng

   • Khoảnh khắc trong giao tiếp.
   • Tầm quan trọng của khoảnh khắc trong giao tiếp.
   • Tạo ấn tượng đầu tiên.
   • Nụ cười.
   • Gọi tên khách hàng.

   3. Quy trình xử lý vấn đề trong dịch vụ khách hàng

   • Bước 1: Tiếp nhận vấn đề.
   • Bước 2: Xác định vấn đề.
   • Bước 3: Đưa ra giải pháp.
   • Bước 4: Tiếp xúc chuyên nghiệp.

   Phần III: Tìm hiểu tâm lý khách hàng trong dịch vụ khách hàng
   1. Tìm hiểu về phong cách xã hội của khách hàng

   • Định nghĩa & đặc điểm về phong cách xã hội.
   • Bốn PCXH trong giao tiếp: Phong cách Chỉ huy, Phong cách Phân tích, Phong cách Sôi nổi & Phong cách
   • Ôn hòa.
   • Nhận xét chung về các phong cách.
   • Những điều nên làm & nên tránh để có thể giao tiếp hiệu quả với khách hàng có các phong cách xã hội khác nhau.
   • Cách thức xác định phong cách xã hội của khách hàng.

   2. Phân loại khách hàng theo nghề nghiệp

   • Khách hàng là người nổi tiếng, doanh nhân hoặc cấp lãnh đạo.
   • Khách hàng là Chuyên viên, nhân viên làm việc tại các Công ty.
   • Khách hàng là người “bình dân”.

   3. Phân loại khách hàng theo tính cách

   • Khách hàng nói nhiều hoặc nói dài dòng.
   • Khách hàng nói khó hiểu.
   • Khách hàng hay do dự.
   • Khách hàng cố chấp, khó chịu hay để ý.
   • Khách hàng to tiếng, la hét.

   4. Phân loại khách hàng theo mức độ nóng giận

   • Khách hàng giận dữ & hằn học.
   • Khách hàng đe dọa & chửi rủa.
   Tư vấn

   Kỹ năng bán hàng trong hình thức B2B

   Kỹ năng bán hàng
   6 buổi
   Kỹ năng bán hàng
   6 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học
   Khóa học Kỹ năng bán hàng trong hình thức B2Bđược xây dựng nhằm mục đích cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng giao tiếp hiệu quả, chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh, bán hàng. Cụ thể, sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

   • Cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động bán hàng của các công ty phân phối
   • Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ bán hàng
   • Huấn luyện kỹ năng bán hàng: tìm kiếm đại lý, tiếp xúc khách hàng, giao tiếp, đàm phán thương lượng, ứng xử tâm lý

   Đối tượng tham dự

   • Nhân viên kinh doanh và bán hàng công ty phân phối

   Phương pháp đào tạo

   • OJT – Huấn luyện trực tiếp trên công việc

   Nội dung chương trình

   • Tổng quan về hoạt động bán hàng
   • Các yêu cầu đối với nhân viên bán hàng
   • Các bước trong hoạt động bán hàng
   • Kỹ năng truyền thông và giao tiếp bán hàng
   • Tâm lý khách hàng
   Tư vấn

   Kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại

   Bán hàng qua điện thoại
   6 buổi
   Bán hàng qua điện thoại
   6 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   • Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
   • Hoàn thiện kỹ năng ứng xử, thương thuyết với khách hàng trong các tình huống
   • Xây dựng thái độ tích cực trong việc phục vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng

   Đối tượng tham dự

   • Nhân viên/ Chuyên viên Kinh doanh
   • Nhân viên/ Chuyên viên chăm sóc khách hàng
   • Tổng đài viên

   Nội dung khóa học

   Phần I: Chú trọng khách hàng & chất lượng dịch vụ khách hàng

   1. Tổng quan về khách hàng

   • Khách hàng là ai?
   • Hai nhu cầu cơ bản của khách hàng khi liên hệ với doanh nghiệp
   • Khách hàng cần gì khi giao dịch?
   • Tầm quan trọng của khách hàng trong hoạt động kinh doanh.
   • Hai quy tắc quan trọng về khách hàng.
   • Phân loại khách hàng

   2. Tổng quan về chất lượng dịch vụ khách hàng

   • Dịch vụ khách hàng là gì?
   • Các yếu tố liên quan đến chất lượng dịch vụ khách hàng.
   • Năm đặc điểm của dịch vụ khách hàng chất lượng.
   • Dịch vụ khách hàng là một quá trình.
   • Những rào cản ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng.
   • Xây dựng văn hóa dịch vụ khách hàng trong doanh nghiệp.

   Phần II: Chăm sóc khách hàng qua điện thoại

   • Kỹ năng đặt câu hỏi hiệu quả
   • Kỹ năng lắng nghe
   • Kỹ năng truyền đạt thông tin
   • Cách sử dụng ngôn ngữ gây thiện cảm với khách hàng
   • Các bước giải quyết than phiền của khách hàng
   • Cách thức duy trì chất lượng dịch vụ
   • Nguyên tắc đàm phán
   • Gợi ý xử lý tình huống với mỗi loại khách hàng
   Tư vấn

   Kỹ năng phân tích và lên kế hoạch bán hàng

   Kế hoạch kinh doanh
   4 buổi
   Kế hoạch kinh doanh
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học
   Khóa học “Kỹ năng phân tích và lên kế hoạch bán hàng” cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết, như:

   • Lợi ích của việc lập kế hoạch bán hàng
   • Phân tích thị trường để đưa ra kế hoạch bán hàng
   • Những việc cần làm để có một kế hoạch bán hàng tốt
   • Làm thế nào để hoạt động theo kế hoạch đã đưa ra

   Phương pháp đào tạo

   • Truyền đạt lý thuyết
   • Bài tập tình huống (Case Study)
   • Thảo luận nhóm, học viên thuyết trình

   Nội dung khóa học
   1. Tại sao phải lên kế hoạch bán hàng

   • Lợi ích của việc lên kế hoạch bán hàng
   • Kế hoạch bán hàng ảnh hưởng đến ai?

   2. Phân tích thị trường

   • Xác định thị trường mục tiêu và thứ tự ưu tiên
   • Phân tích đối thủ cạnh tranh
   • Đưa ra các thước đo chính xác để xác định các mức độ hoạt động hàng ngày

   3. Lên kế hoạch bán hàng

   • Những nhân tố của một kế hoạch bán hàng hiệu quả
   • Thiết lập mục tiêu
   • Công cụ và mô hình lập kế hoạch
   • Xác định những yêu cầu cần công ty hỗ trợ
   • Những vấn đề cần khắc phục khi lên kế hoạch bán hàng

   4. Hành động theo kế hoạch bán hàng

   • Đo lường tiến độ của kế hoạch
   • Thiết lập hệ thống dự báo doanh số
   • Báo cáo tiến độ với cấp trên và các bộ phận liên quan
   Tư vấn

   Quản lý bán hàng theo Balanced Scorecard (BSC)

   Xây dựng chiến lược
   4 buổi
   Xây dựng chiến lược
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học
   Chương trình đào tạo Quản lý bán hàng theo Balanced Scorecard (BSC) này sẽ giúp lãnh đạo và nhân viên hiểu và có thể áp dụng:

   • Có phương pháp khoa học để quản lý các mục tiêu kinh doanh một cách toàn diện
   • Có công cụ và phương pháp lãnh đạo đội ngũ của mình để đạt được các mục tiêu kinh doanh
   • Có công cụ và phương pháp để quản lý các hoạt động kinh doanh thành công
   • Xây dựng ngân sách bán hàng trên các hoạt động cốt lõi

   Phương pháp đào tạo

   • Thuyết giảng ngắn
   • Thảo luận mở
   • Thực hành theo các tình huống thực tế (hơn 50% thời lượng)

   Nội dung khóa học
   1. Balanced scorecard

   • Một cách đơn giản để hiểu khái niệm Balanced Scorecard (BSC)
   • Ý nghĩa của BSC trong quản trị chiến lược
   • Lợi ích của việc sử dụng công cụ BSC vào trong quản lý điều hành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
   • 4 thành tố của BSC
   • Ý nghĩa của từng thành tố BSC trong sự phát triển toàn diện của tổ chức
   • Phân tích BSC và nội dung của các thành tố trong BSC
   • Cách chấm điểm BSC
   • Diễn giải nội dung điểm của BSC
   • Ứng dụng vào thực tế

   2. Sử dụng balanced scorecard vào quản lý nhà phân phối, nhân viên và xây dựng ngân sách bán hàng
   a. Balanced scorecard và nhà phân phối

   • Tại sao phải quản lý NPP theo BSC?
   • Lợi ích với công ty khi sử dụng BSC với NPP
   • Lợi ích của NPP khi cùng thực hiện BSC với công ty
   • Dùng BSC để đánh giá và phân loại NPP
   • Dùng BSC để thưởng cho NPP thành công
   • Dùng BSC để quản lý NPP

   b. Balanced scorecard và quản lý nhân viên bán hàng

   • BSC là nền tảng để quản lý nhân viên công bằng và phát triển nhân viên toàn diện
   • Từ BSC đến KPIs
   • Xây dựng KPIs cho nhân viên bán hàng
   • Quản lý KPIs của nhân viên

   c. Balanced scorecard và xây dựng ngân sách bán hàng

   • Bản chất của xây dựng ngân sách
   • Các bước trong xây dựng ngân sách
   • Xây dựng ngân sách trên cơ sở các hoạt động (activity-based)
   • BSC và Ngân sách
   • Quản trị ngân sách
   Tư vấn

   Kỹ năng quản lý dây chuyền sản xuất

   Quản lý & lãnh đạo khác
   6 buổi
   Quản lý & lãnh đạo khác
   6 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu chương trình
   Quản trị sản xuất nhằm đạt các mục tiêu:

   • Hoàn thành chức năng sản xuất, cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng số lượng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian phù hợp.
   • Tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
   • Tạo ra tính linh hoạt cao trong đáp ứng liên tục nhu cầu của khách hàng về sản phẩm.
   • Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

   Đối tượng tham dự

   • Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng
   • Tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca
   • Nhân viên làm việc trực tiếp tại hiện trường sản xuất

   Phương pháp đào tạo

   • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
   • Thảo luận nhóm & trình bày.
   • Thực tập.

   Nội dung chương trình
   Chương 1: Nâng cao năng suất, quản lý công việc thông qua báo cáo hằng ngày

   • Sự cần thiết của nâng cao năng suất để duy trì lợi nhuận của nhà máy
   • Sự phát triển toàn cầu, tính cần thiết phải đổi mới sản xuất
   • Nhiệm vụ của nhà máy và quản lý hiện trường
   • Năng lực hiện trường là gì? Nâng cao năng suất là gì?
   • Nâng cao năng suất bằng quản lý báo cáo hàng ngày
   • Thực tiễn và điểm mấu chốt của quản lý công việc thông qua báo cáo hàng ngày
   • Quản lý mục tiêu bằng phương pháp PDCA

   Chương 2: Nâng cao năng suất bằng loại bỏ thất thoát trong công việc (thông qua hoạt động Kaizen)

   • Lãng phí là gì? Các quan điểm về lãng phí
   • 7 bước trong cải tiến công việc
   • Luyện tập về cải tiến

   Chương 3: Nâng cao năng suất bằng cải tiến thiết bị

   • Nền tảng của cải tiến thiết bị
   • Cải tiến dừng dây chuyền
   • Luyện tập cải tiến dừng dây chuyền
   • Hướng tới sự cố bằng KHÔNG
   Tư vấn

   Kỹ năng quản lý thời gian

   Quản lý thời gian
   4 buổi
   Quản lý thời gian
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu

   • Nhận biết tầm quan trọng của việc quản lý thời gian để đạt được mục tiêu cá nhân & cân bằng cuộc sống.
   • Nắm vững các phương pháp & công cụ quản lý thời gian trong công việc.
   • Có giải pháp cụ thể cho những yếu tố gây lãng phí thời gian

   Đối tượng tham dự

   • Nhân viên /Chuyên viên hành chính/ Giám sát.

   Phương pháp đào tạo

   Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:

   • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
   • Thảo luận nhóm & trình bày.
   • Thực tập.

   Nội dung

   1. Tổng quan về Quản lý thời gian

   • Một số định nghĩa về thời gian.
   • Ba đặc điểm của thời gian.
   • Tính toán thời gian trong 1 tuần của bạn
   • Làm thế nào để quản lý thời gian hiệu quả.
   • Lợi ích khi quản lý thời gian.

   2. Các phương pháp quản lý thời gian

   • Một số thói quen khi sử dụng thời gian cần lưu ý.
   • Nguyên tắc PARETO – 80:20 trong quản lý thời gian
   • Nguyên tắc EISENHOWER trong quản lý thời gian dựa theo độ quan trọng & độ khẩn cấp của công việc.

   3. Quản lý những yếu tố gây lãng phí thời gian
   Yếu tố bên ngoài

   • Không thể nói “không”.
   • Nói chuyện lâu trên điện thoại.
   • Khách viếng thăm đột xuất.
   • Giấy tờ, thư từ, công văn, Email quá nhiều trong ngày.

   Yếu tố bên trong

   • Chỗ làm việc bừa bộn.
   • Trì hoãn công việc.
   • Tính cầu toàn – Thích mọi việc đều hoàn hảo
   • Giao tiếp kém.

   4. Quy trình quản lý thời gian

   • Bước 1: Xác định những mục tiêu cần đạt.
   • Bước 2: Lên kế hoạch thực hiện.

   5. Các công cụ quản lý thời gian

   • Sử dụng mẫu TO DO LIST trong quản lý công việc.
   • Lập thời khóa biểu tháng/ tuần hiệu quả.
   • Quản lý thời gian trong ngày.
   Tư vấn

   Kỹ năng tư duy sáng tạo

   Tư duy sáng tạo
   4 buổi
   Tư duy sáng tạo
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   • Nhận thức đúng về tư duy, thói quen và chủ động thay đổi, xây dựng thói quen tích cực
   • Vận dụng các kỹ năng và phương pháp tư duy trong việc khởi tạo ý tưởng
   • Sử dụng sơ đồ tư duy trong công việc
   • Khám phá năng lực tư duy nổi trội của bản thân
   • Quản lý và điều hành cảm xúc

   Phương pháp đào tạo

   Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:

   • Lý thuyết kết hợp với thực hành
   • Thảo luận nhóm & trình bày

   Nội dung khóa học

   1. Nhận thức thay đổi

   • Sức mạnh trong sự học qua trải nghiệm tương tác
   • Nhận thức về quá trình hình thành suy nghĩ, tư duy

   2. Sức mạnh của tư duy

   • Phát huy sức mạnh của bộ não
   • Nhận biết các năng lực tư duy con người
   • Kỹ năng chuyển đổi tư duy tích cực

   3. Kỹ năng khởi tạo ý tưởng

   • Nguyên tắc khởi tạo ý tưởng
   • Quy trình khởi tạo ý tưởng
   • Thực hành khởi tạo ý tưởng

   4. Thực hành sơ đồ tư duy

   • Khái niệm sơ đồ tư duy
   • Nguyên tắc và cách tạo
   • Ứng dụng của sơ đồ tư duy

   5. 8 năng lực tư duy

   • Nhận diện năng lực tư duy nổi trội của bản thân
   • Kỹ năng ứng dụng và kết hợp các năng lực tư duy mạnh

   6. Kỹ năng ghi nhớ

   • Cơ chế ghi nhớ
   • Các kỹ năng nâng cao khả năng ghi nhớ

   7. Tư duy tổng thể

   • Nhận diện tư duy theo 6 chiếc mũ tư duy
   • Kết hợp 6 chiếc mũ tư duy trong giải quyết vấn đề
   Tư vấn

   Kỹ năng viết tin bài website

   Kỹ năng khác
   24 giờ
   Kỹ năng khác
   24 giờ

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Huấn luyện kỹ năng viết tin bài cho nhân viên thông tin website của các địa phương, các cơ quan ban ngành Nhà nước.

   Đối tượng tham gia

   • Lãnh đạo UBND cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, lãnh đạo các sở ban ngành quan tâm đến vấn đề phát triển chất lượng thông tin website và dịch vụ công của chính quyền địa phương.
   • Chuyên viên và cán bộ kỹ thuật các bộ phận trực tiếp làm công tác quản trị và biên tập nội dung, phát triển và quản lý dịch vụ website của cổng thông tin địa phương hoặc cơ quan sở ban ngành.

   Phương pháp giảng dạy

   OJT (On Job Training)

   Nội dung khóa học

   1. Nhận diện đặc trưng của các loại website

   • Website chính phủ
   • Website cộng đồng
   • Website doanh nghiệp

   2. Tổng quan về thông tin website

   • Thông tin website ở Việt Nam
   • Vai trò và chức năng của website tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp
   • Nhận diện đối tượng người dùng của website
   • Các kiểu tin bài trên website tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp
   • Quản lý thông tin website
   • Thực hành: Khảo sát thực tế cấu trúc thông tin, đặc điểm người dùng của một số website cụ thể / Thực hành xây dựng/chỉnh sửa quy trình quản lý thông tin website

   3. Đặc trưng tổng quan của tin bài website

   • Các thể loại
   • Đặc điểm nội dung
   • Đặc điểm ngôn ngữ
   • Đặc điểm trình bày
   • Cấu trúc nội dung

   4. Kỹ năng viết tin

   • Cách viết một mẫu tin
   • Viết tin hội nghị, sự kiện
   • Viết tin hoạt động cộng đồng
   • Viết tin nhân sự
   • Sử dụng hình ảnh trong tin website
   • Thực hành viết tin

   5. Kỹ năng viết bài

   • Bài phản ánh
   • Bài PR Nhà nước
   • Kết cấu bài
   • Thực hành dựng kết cấu bài

   6. Làm việc với nguồn tin

   • Nhận diện nguồn tin
   • Khai thác nguồn tin văn bản
   • Khai thác nguồn tin Internet
   • Khai thác nguồn tin từ con người
   • Thực hành

   7. Rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ báo chí

   • Các kỹ thuật ngôn ngữ thông dụng
   • Thực hành kỹ năng ngôn ngữ liên quan
   Tư vấn

   Kỹ năng xây dựng thương hiệu

   Xây dựng thương hiệu
   6 buổi
   Xây dựng thương hiệu
   6 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   • Nhận ra giá trị bản thân và những điểm khác biệt nổi bật của mình
   • Thể hiện được tính chuyên nghiệp của bản thân khi tiếp xúc với cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng
   • Truyền tải được đến mọi người thông điệp thương hiệu bản thân và xây dựng được niềm tin đối với mọi người xung quanh
   • Đánh thức tiềm năng bản thân, từ đó phát huy các thế mạnh, sở trường của mình
   • Từng bước thiết lập các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho tương lai
   • Xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân vững mạnh

   Nội dung khóa học

   1. Tổng quan về Nhãn hiệu & Định vị Thương hiệu của cá nhân

   • Thương hiệu cá nhân là gì? Chính bạn là một Thương hiệu
   • Ý nghĩa của việc tạo dựng Thương hiệu cá nhân trong thời đại ngày nay
   • Tầm ảnh hưởng của Thương hiệu cá nhân đến sự nghiệp của bạn

   2. Khám phá bản thân – Tôi là ai ? Phân khúc thương hiệu của cá nhân

   • Hoạch định kế hoạch cuộc đời. Tự tin thể hiện bản thân trong mọi hoàn cảnh
   • Xác định rõ vị thế cá nhân trong công việc và cuộc sống và các mối quan hệ
   • Xác định rõ giá trị cốt lõi để đảm bảo bản thân đang đi đúng con đường đã chọn
   • Phân tích & xác định SWOT của cá nhân để hiểu rõ bản thân & xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp.

   3. Xây dựng chiến lược thương hiệu của cá nhân

   • Các nhân tố tạo nên “Thương hiệu cá nhân thành công"
   • Các tiến trình xây dựng Thương hiệu cá nhân
   • Hệ thống nhận diện Thương hiệu cá nhân
   • Lên kế hoạch & chiến lược cụ thể để xây dựng Thương hiệu của bạn
   • Chiến lược truyền thông Thương hiệu cá nhân
   Tư vấn

   Khóa học SEO – Keywords Research & Analysis

   Kỹ năng khác
   4 giờ
   Kỹ năng khác
   4 giờ

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi hoàn tất Khóa học SEO – Keywords Research & Analysis, bạn có thể:

   • Biết cách chọn lựa, phát triển từ khóa làm SEO
   • Xây dựng bộ từ khóa thông qua các công cụ: Google Planner, Search Box, Related, Trends,..
   • Tính truy cập cho một chiến lược SEO thông qua từ khóa
   • Xây dựng bộ từ khóa thương hiệu cho doanh nghiệp
   • Biết cách báo giá từ khóa và thiết lập thời gian lên TOP
   • Phân tích độ cạnh tranh của từ khóa
   • Phân tích từ khóa của đối thủ cạnh tranh

   Đối tượng học viên

   • Nhân viên kinh doanh, bán hàng, thương mại
   • Sinh viên và những người muốn kinh doanh online
   • SEOer, người làm MMO muốn tìm hiểu SEO chuyên sâu.
   • Quản trị website, nhân viên thiết kế và lập trình web
   • Những người yêu thích Online Marketing nói chung và SEO nói riêng.

   Yêu cầu trình độ

   • Biết sử dụng internet và các trình duyệt như Firefox, Chrome
   • Biết sử dụng những ứng dụng văn phòng như Word, Exel

   Nội dung khóa học

   • Tìm hiểu về công cụ tìm kiếm Google.
   • Xu hướng người dùng Google tại Việt Nam
   • Khái niệm từ khóa trong SEO
   • Các dạng từ khóa: Main Keywords, short tail, long tail, branding keywords,..
   • Tìm hiểu công cụ phân tích từ khóa: Google Planner, Google Search Box, Google Trends, Google Related, Youtube Search Box
   • Phân tích và chọn lựa từ khóa SEO
   • Xây dựng bộ từ khóa và phát triển từ khóa thương hiệu cho doanh nghiệp
   • Tính tổng truy cập cho từ khóa SEO trong chiến lược Marketing
   • Cách chuyển từ khóa short tail thành long tail
   • Tìm hiểu Converion Rate Keywords
   • Lập báo cáo thống kê chiến dịch SEO cho doanh nghiệp
   • Biết cách báo giá từ khóa và thiết lập thời gian lên TOP
   • Phân tích độ cạnh tranh của từ khóa
   • Phân tích từ khóa của đối thủ cạnh tranh
   • Lựa chọn landing page thích hợp nhất
   • Từ khóa trong Title, Description, Meta Keywords
   • Từ khóa và nội dung chuẩn SEO, Keywords Density
   • Tìm hiểu về Unnatural Keywords
   • Hỏi & Đáp
   Tư vấn

   Content Copywriting

   Kỹ năng khác
   4 giờ
   Kỹ năng khác
   4 giờ

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi hoàn tất Khóa học SEO Content Copywriting, bạn có thể:

   • Tối ưu hóa nội dung chuẩn SEO
   • Xây dựng nội dung cho Website vệ tinh
   • Tăng tỷ lệ chuyển đổi thông qua tiêu đề Website
   • Nắm rõ các nguyên tắc SEO Copywriting
   • Tối ưu hóa Keywords Density bằng nội dung nhằm ranking từ khóa

   Đối tượng học viên

   • Nhân viên kinh doanh, bán hàng, thương mại
   • Sinh viên và những người muốn kinh doanh online
   • SEOer, người làm MMO muốn tìm hiểu SEO chuyên sâu.
   • Quản trị website, nhân viên thiết kế và lập trình web
   • Những người yêu thích Online Marketing nói chung và SEO nói riêng.

   Yêu cầu trình độ

   • Biết sử dụng internet và các trình duyệt như Firefox, Chrome
   • Biết sử dụng những ứng dụng văn phòng như Word, Exel

   Nội dung khóa học

   • Tối ưu Title SEO
   • Tối ưu Meta Description SEO
   • Tối ưu Meta Keywords SEO
   • Tối ưu nội dung SEO
   • Mật độ từ khóa trong nội dung
   • Mô hình link trong nội dung
   • Bố cục, trình bày một đoạn văn chuẩn SEO
   • Forum seeding
   • Seeding báo chí
   • SEO hình ảnh
   • Tìm hiểu về Spin Cotent
   Tư vấn

   Khóa học SEO – Off Page

   Kỹ năng khác
   4 giờ
   Kỹ năng khác
   4 giờ

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi hoàn tất Khóa học SEO Off Page, bạn có thể:

   • Nắm rõ các phương pháp xây dựng back link hiệu quả
   • Nắm rõ thuật toán và các tiêu chí chất lượng về back link của Google
   • Phân tích back link Website, phân tích back link đối thủ cạnh tranh
   • Xây dựng hệ thống site vệ tinh an toàn và vững mạnh làm SEO

   Đối tượng học viên

   • Nhân viên kinh doanh, bán hàng, thương mại
   • Sinh viên và những người muốn kinh doanh online
   • SEOer, người làm MMO muốn tìm hiểu SEO chuyên sâu.
   • Quản trị website, nhân viên thiết kế và lập trình web
   • Những người yêu thích Online Marketing nói chung và SEO nói riêng.

   Yêu cầu trình độ

   • Biết sử dụng internet và các trình duyệt như Firefox, Chrome
   • Biết sử dụng những ứng dụng văn phòng như Word, Exel

   Nội dung khóa học

   • Giới thiệu thuật toán Penguin
   • Giới thiệu quy trình Link Building
   • Các phương pháp Link Building lỗi thời
   • Các phương pháp Link Building mang lại hiệu quả
   • Tìm kiếm thông qua query Google
   • Submit link lên DMOZ
   • Check back link và phân tích back link
   • Phân tán back link đối thủ
   • Hướng dẫn dùng service rút gọn link bit.ly, Goo.GL
   • Cách tính PR
   • Xây dựng back link hiệu quả với Mô hình link pyramic, wheel, Rubic
   • Back link từ mạng xã hội
   • Xây dựng hệ thống site vệ tinh làm SEO
   • Thống kê back link xấu, phương pháp chặn back link xấu
   • SEO Profile
   Tư vấn

   Khóa học SEO – Micro Site & Social

   Kỹ năng khác
   4 giờ
   Kỹ năng khác
   4 giờ

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi hoàn tất Khóa học SEO - Micro Site & Socials, bạn có thể:

   • Xây dựng và khai thác hệ thống site vệ tinh làm SEO
   • Tạo sự tương tác trên Website với Mạng xã hội
   • Sử dụng các Social Bookmarking phổ biến tốt cho SEO từ khóa
   • Tạo ứng dụng miễn phí trên Facebook
   • Sử dụng thành thạo các phần mềm làm SEO hiệu quả

   Đối tượng khóa học

   • Nhân viên kinh doanh, bán hàng, thương mại
   • Sinh viên và những người muốn kinh doanh online
   • SEOer, người làm MMO muốn tìm hiểu SEO chuyên sâu.
   • Quản trị website, nhân viên thiết kế và lập trình web
   • Những người yêu thích Online Marketing nói chung và SEO nói riêng.

   Yêu cầu trình độ

   • Biết sử dụng internet và các trình duyệt như Firefox, Chrome
   • Biết sử dụng những ứng dụng văn phòng như Word, Exel

   Nội dung khóa học
   Micro site:

   • Chọn lọc nền tảng Web làm Micro site
   • Xây dựng và phát triển Micro site làm hệ thống SEO
   • Tích hợp Socials vào Micro site
   • Xây dựng Forum và SEO forum Xenforo

   Socials:

   • Có những loại Socials nào quan trọng và tốt cho SEO?
   • Áp dụng Pinterest, Facebook, Twitter, Google Plus vào làm SEO như thế nào?
   • Đăng ký và sử dụng Google Author Ship
   • Tạo Page G+, Facebook Page
   • Chèn mạng xã hội vào website
   • Chèn Social Bookmarking vào website
   • Tối ưu SEO FanPage
   • Tạo Appfree Facebook

   Phần mềm SEO & Service SEO Checker:

   • ISEO
   • 301 Redirect checker
   • Woorank
   • Ahrefs
   • Traffic Travis
   • Scream Frog
   • Long Tail Pro
   • SEORCH
   • Scrape Box
   • Auto send Inbox
   • Dublicate Content Checker
   Tư vấn

   Khóa học SEO – Black Hat

   Kỹ năng khác
   4 giờ
   Kỹ năng khác
   4 giờ

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi hoàn tất khóa học SEO Black Hat, bạn có thể:

   • Tìm hiểu các kỹ thuật SEO mũ đen
   • Nắm rõ bản chất Black Hat & White Hat SEO
   • Phương pháp SEO mũ đen và cách phòng tránh

   Đối tượng học viên

   • Nhân viên kinh doanh, bán hàng, thương mại
   • Sinh viên và những người muốn kinh doanh online
   • SEOer, người làm MMO muốn tìm hiểu SEO chuyên sâu.
   • Quản trị website, nhân viên thiết kế và lập trình web
   • Những người yêu thích Online Marketing nói chung và SEO nói riêng.

   Yêu cầu trình độ

   • Biết sử dụng internet và các trình duyệt như Firefox, Chrome
   • Biết sử dụng những ứng dụng văn phòng như Word, Exel

   Nội dung khóa học

   • Những thủ thuật Black Hat thông dụng
   • Tạo Email ảo để Spam
   • Keyword Stuffing
   • Hidden Text
   • Spam Traffic và cách phòng tránh
   • Spam back link và cách phòng tránh
   • Image text spam
   • Chuyên đề hacking SEO và tấn công website bằng kỹ thuật blackhat
   • Doorway
   • Cloacking
   • Spam index
   • Spam Email
   • Report Malware
   Tư vấn

   Khóa học SEO – Audit

   Kỹ năng khác
   4 giờ
   Kỹ năng khác
   4 giờ

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi hoàn tất Khóa học SEO Audit, bạn có thể:

   • Phân tích tổng thể Website
   • Lập báo giá, báo cáo cho doanh nghiệp
   • Lập kế hoạch tối ưu hóa Website và thời gian lên TOP từ khóa
   • Nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu trong SEO
   • Tự tin giải quyết các tình huống, sự cố trong quá trình làm SEO

   Đối tượng học viên

   • Nhân viên kinh doanh, bán hàng, thương mại
   • Sinh viên và những người muốn kinh doanh online
   • SEOer, người làm MMO muốn tìm hiểu SEO chuyên sâu.
   • Quản trị website, nhân viên thiết kế và lập trình web
   • Những người yêu thích Online Marketing nói chung và SEO nói riêng.

   Yêu cầu trình độ

   • Biết sử dụng internet và các trình duyệt như Firefox, Chrome
   • Biết sử dụng những ứng dụng văn phòng như Word, Exel

   Nội dung khóa học

   • Giới thiệu tổng quan về quy trình SEO tổng thể
   • Phân tích đánh giá tổng thể Website
   • Lập bảng báo giá, báo cáo cho doanh nghiệp
   • Giới thiệu Panda, Penguin, Humming bird, Zebra, Page layout Hevey
   • Khôi phục website khi dính thuật toán Google sandbox, penalty
   • Giả lập Google bots
   • Sitemap cho Blogger
   • Share tin tự động lên Fanpage kết hợp bitly
   • Google Bookmark
   • Feed burner optimize
   • Dublin core
   • Schema Data
   • SEO Profile
   • Thủ thuật tìm backlink chất lượng miễn phí
   • Thủ thuật ẩn file robots
   • Google Authorship
   • Bỏ ngày tháng trong kết quả tìm kiếm
   • Phân tích traffic và ranking sau khi thuật toán Update, đo lường mức độ ảnh hưởng
   • Chuyên đề Canonical
   • Cài đặt và cấu hình Wordress tối ưu SEO
   • Hướng dẫn xây dựng hệ thống micro site chuyên nghiệp làm SEO
   • Hướng dẫn tự động chèn link khi bị Copy
   • Làm thế nào để Google index website nhanh nhất
   • Hướng dẫn Report website khi bị vi phạm bản quyền
   • Hướng dẫn Phân tích backlink đối thủ và phân tán
   • Check Duplicate content
   • Check mã độc website
   • Rich Snippet là gì? Dùng như thế nào?
   • Tìm hiểu tần suất Google Bots vào website
   • Hỏi đáp SEO - Chia sẻ kinh nghiệm khi làm SEO
   Tư vấn

   Khóa học SEO – On Page

   Kỹ năng khác
   4 giờ
   Kỹ năng khác
   4 giờ

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi hoàn tất Khóa học SEO On Page, bạn có thể:

   • Tự tối ưu Website chuẩn SEO.
   • Biết cách sử dụng các thẻ Meta trong SEO
   • Am hiểu các thẻ HTML cần thiết cho SEO và CSS SEO.
   • Nắm được cấu trúc trang Web chuẩn SEO.
   • Tự đánh giá, Audit Web của mình và đối thủ cạnh tranh để tìm ra giải pháp.
   • Am hiểu cấu trúc và cách xây dựng Internal link vững mạnh.
   • Tăng tần xuất Google bots vào Website
   • SEO On Page cho Blogger

   Đối tượng học viên

   • Nhân viên kinh doanh, bán hàng, thương mại
   • Sinh viên và những người muốn kinh doanh online
   • SEOer, người làm MMO muốn tìm hiểu SEO chuyên sâu.
   • Quản trị website, nhân viên thiết kế và lập trình web
   • Những người yêu thích Online Marketing nói chung và SEO nói riêng.

   Yêu cầu trình độ

   • Biết sử dụng internet và các trình duyệt như Firefox, Chrome
   • Biết sử dụng những ứng dụng văn phòng như Word, Exel

   Nội dung khóa học

   • Giới thiệu Google Panda
   • Giới thiệu On Page
   • XML Site map & HTML Sitemaps
   • Robots.txt
   • Htaccess
   • Các thẻ Meta cho Website chuẩn SEO
   • Tối ưu bố cục của trang web
   • Tối ưu Navigator & Menu
   • Tối ưu HTML & CSS SEO
   • Liên kết nội bộ: Pyramic, Wheel, Rubic
   • Cài đặt và sử dụng Google Analytics, Google Web Master Tool
   • Submits Url lên Google, Ping URL
   • Chèn Google maps vào Website
   • Cài Addon SEO Firefox và Chrome
   • Đo lường tốc độ tải webiste
   • SEO hình ảnh – Giải pháp SEO Website chuyên hình ảnh
   • SEO video Youtube, sitemaps cho video
   • Phân tích và đánh giá On Page tổng quan đối thủ
   • Sử dụng Dublin Core và Open Graph Data
   • Kỹ thuật Local SEO 2014
   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu SmartSkills

   SmartSkills là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo phát triển năng lực lãnh đạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp... cho các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

   Một lớp học kỹ năng giao tiếp hiệu quả do SmartSkills tổ chức

   Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ giảng viên giỏi đầy nhiệt huyết, được huấn luyện trong và ngoài nước cùng phương pháp đào tạo hiện đại lấy học viên làm trung tâm. SmartSkills cam kết cung cấp cho Quý khách hàng những giải pháp khả thi, hữu ích nhất; những chương trình đào tạo toàn diện có sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết chuyên sâu và huấn luyện thực tiễn.

   Định hướng

   Sáng tạo ra các giá trị mới, làm những điều chưa ai làm, tích cực trau dồi năng lực bản thân nhằm đóng góp vào sự thành công của khách hàng, đó là định hướng chiến lược của SmartSkills.

   trung-tam-dao-tao-smartskillsHình ảnh một lớp học trong khóa "Train the Trainer" do SmartSkills tổ chức

   Sứ mệnh

   “Sự hài lòng của khách hàng, chính là sứ mệnh SmartSkills vươn đến!”

   Mục tiêu

   Với đội ngũ nhân sự là những chuyên gia trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và có trình độ chuyên môn cao, SmartSkills hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo nhằm đem đến cho khách hàng các dịch vụ tư vấn, đào tạo có chất lượng tốt nhất và phù hợp nhất.

   Tầm nhìn

   Chúng tôi mong muốn được góp phần tạo nên sự phát triển, phồn vinh cho xã hội bằng việc áp dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật vào sản phẩm, vào quá trình sản xuất cũng như vào dịch vụ của khách hàng.

   trung-tam-dao-tao-smartskillsHình ảnh lớp học trong khóa Đào tạo Giảng viên nội bộ do SmartSkills tổ chức

   Nguồn: Trung tâm Đào tạo SmartSkills

   Thông tin Trung tâm Đào tạo SmartSkills được cập nhật vào tháng 09/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký