Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Bán hàng qua điện thoại

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

 • Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
 • Hoàn thiện kỹ năng ứng xử, thương thuyết với khách hàng trong các tình huống
 • Xây dựng thái độ tích cực trong việc phục vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng

Đối tượng tham dự

 • Nhân viên/ Chuyên viên Kinh doanh
 • Nhân viên/ Chuyên viên chăm sóc khách hàng
 • Tổng đài viên

Nội dung khóa học

Phần I: Chú trọng khách hàng & chất lượng dịch vụ khách hàng

1. Tổng quan về khách hàng

 • Khách hàng là ai?
 • Hai nhu cầu cơ bản của khách hàng khi liên hệ với doanh nghiệp
 • Khách hàng cần gì khi giao dịch?
 • Tầm quan trọng của khách hàng trong hoạt động kinh doanh.
 • Hai quy tắc quan trọng về khách hàng.
 • Phân loại khách hàng

2. Tổng quan về chất lượng dịch vụ khách hàng

 • Dịch vụ khách hàng là gì?
 • Các yếu tố liên quan đến chất lượng dịch vụ khách hàng.
 • Năm đặc điểm của dịch vụ khách hàng chất lượng.
 • Dịch vụ khách hàng là một quá trình.
 • Những rào cản ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng.
 • Xây dựng văn hóa dịch vụ khách hàng trong doanh nghiệp.

Phần II: Chăm sóc khách hàng qua điện thoại

 • Kỹ năng đặt câu hỏi hiệu quả
 • Kỹ năng lắng nghe
 • Kỹ năng truyền đạt thông tin
 • Cách sử dụng ngôn ngữ gây thiện cảm với khách hàng
 • Các bước giải quyết than phiền của khách hàng
 • Cách thức duy trì chất lượng dịch vụ
 • Nguyên tắc đàm phán
 • Gợi ý xử lý tình huống với mỗi loại khách hàng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá