Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng đào tạo hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng đào tạo hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch đào tạo nhân lực

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học
Khóa học Kỹ năng đào tạo chuyên nghiệp sẽ giúp các học viên

 • Hiểu rõ các khía cạnh của việc dạy và học
 • Các nguyên tắc cơ bản để thưc hiện các khóa huấn luyện một cách hiệu quả
 • Quy trình thiết kế chương trình huấn luyện đáp ứng yêu cầu của tổ chức
 • Hiểu các nguyên tắc và vận dụng các kỹ thuật tạo động lực cho học viên
 • Có khả năng thực hành chuẩn bị và thực hiện các khóa học một cách hiệu quả

Đối tượng tham dự

 • Giảng viên – Chuyên viên Đào tạo tại nội bộ tại doanh nghiệp

Phương pháp đào tạo

 • Kiến thức cơ bản
 • Thảo luận tình huống xuyên suốt khóa học
 • Thực hành trên các trường hợp mẫu
 • Chia sẻ và hỏi đáp
 • Làm việc nhóm và thực hành tình huống

Nội dung khóa học
Chương 1: Quy trình và các nguyên tắc huấn luyện

 • Mô hình quy trình huấn luyện
 • Phân tích nhu cầu huấn luyện
 • Thiết kế và chương trình huấn luyện
 • Thực hiện chương trình huấn luyện
 • Các phương pháp huấn luyện
 • Đánh giá hiệu quả huấn luyện
 • Vì sao huấn luyện thất bại
 • Khía cạnh nhân sự và tính hệ thống
 • Mô hình huấn luyện hiệu quả
 • Xây dựng văn hóa huấn luyện
 • Thực hành Case Study
 • Hỏi đáp thảo luận xuyên suốt buổi học

Chương 2: Kỹ năng huấn luyện hiệu quả

 • Các khía cạnh của dạy và học
 • Các nguyên tắc GLOSS, TAS and OFF
 • Nguyên tắc “IBC”
 • Quy trình RAMP 2 FAME
 • Các hoạt động huấn luyện
 • Công cụ hỗ trợ huấn luyện
 • Thực hiện huấn luyện
 • Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
 • Các nguyên lý giao tiếp
 • Tạo sự tham gia của học viên
 • Xử lý tình huống và trả lời chất vấn
 • Thực hành Case study
 • Hỏi đáp thảo luận xuyên suốt buổi học

Chương 3: Thực hành workshop
Thực hành phần lập kế hoạch, soạn bài giảng

 • Hoàn chỉnh kế hoạch và kịch bản huấn luyện
 • Chuẩn bị bài giảng (cơ bản)
 • Đề xuất phương pháp huấn luyện
 • Chuẩn bị câu hỏi/bài tập
 • Chuẩn bị bản đánh giá phản hồi
 • Rà soát theo checklist

- Thực hành việc đứng lớp

 • Thực hiện bài giảng
 • Xử lý tình huống
 • Phân tích đánh giá và phản hồi

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá