Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đè và ra quyết định | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đè và ra quyết định

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giải quyết vấn đề

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học
Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên có thể:

 • Xác định được thế nào là vấn đề cần giải quyết
 • Phân tích và xác định được nguyên nhân của vấn đề
 • Đưa ra những giải pháp có thể và quyết định xem giải pháp nào là tốt nhất
 • Thực thi giải pháp bạn đã chọn và đánh giá hiệu quả của nó
 • Nắm rõ và sử dụng hiệu quả các công cụ giúp giải quyết vấn đề

Đối tượng tham dự

 • Quản lý cấp cơ sở trở lên

Phương pháp đào tạo

 • Truyền đạt lý thuyết
 • Bài tập tình huống (Case Study)
 • Thảo luận nhóm, học viên thuyết trình
 • Thực hành bằng vai diễn (roleplay)
 • Kèm cặp kỹ năng (Coaching and Feedback)

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu chung

 • Định nghĩa “Vấn đề”
 • Phân loại vấn đề
 • Những sai lầm thường gặp khi giải quyết vấn đề
 • Các kiểu tư duy giải quyết vấn đề
 • Ra quyết định – một vai trò trọng yếu của nhà quản lý

Phần 2: Quá trình giải quyết vấn đề

Bước 1: Nhận diện vấn đề

 • Mối quan hệ giữa mục tiêu và vấn đề
 • Sử dụng chuẩn mực để tìm ra vấn đề
 • Đó có phải là vấn đề?
 • Vấn đề có đáng giải quyết không?

Bước 2: Xác định chủ sở hữu vấn đề

 • Thế nào là chủ sở hữu vấn đề?
 • Đó có thực sự là vấn đề của tôi?
 • Tôi có năng lực hay quyền hạn để giải quyết không?

Bước 3: Xác định nguyên nhân và bản chất của vấn đề

 • Sự khác biệt giữa “triệu chứng” và “nguyên nhân”
 • Thu thập và phân tích thông tin
 • Biểu đồ xương cá
 • Công cụ 5W
 • Brainstorming
 • Mindmap
 • Phân tích SWOT

Bước 4: Chọn giải pháp (Ra quyết định)

 • Thế nào là một giải pháp tốt
 • Làm gì khi không có giải pháp tốt nhất?
 • Những yếu tố ràng buộc giải pháp: quyền hạn, thời gian, nguồn lực, luật pháp, văn hóa, đạo đức…
 • Nguyên tắc “khẩn cấp” và “quan trọng”
 • Các cấp độ mục tiêu để lựa chọn giải pháp: PHẢI – NÊN – THÍCH
 • Các phương pháp ra quyết định: Độc đoán – Phát biểu cuối cùng – Nhóm tinh hoa – Cố vấn – Luật đa số - Nhất trí

Bước 5: Thực thi giải pháp

 • Lên kế hoạch
 • Thực hiện giải pháp

Bước 6: Theo dõi và đánh giá giải pháp

 • Theo dõi tiến trình
 • Nhìn lại và điều chỉnh

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá