Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng giải quyết xung đột | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giải quyết xung đột

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giải quyết vấn đề

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Lãnh đạo/ Nhà Quản lý doanh nghiệp
 • Trưởng Phó phòng ban chức năng
 • Trưởng Nhóm/ Trưởng ca giám sát

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

 • Tìm ra bản chất, các nguồn gốc và hậu quả của xung đột trong tổ chức
 • Đánh giá thiên hướng của bản thân trong việc giải quyết xung đột
 • Thể hiện kỹ năng mềm dẻo, hiệu quả trong giải quyết xung đột và quản lý quan hệ
 • Học được cách thức chuyển hóa xung đột thành cơ hợi để phát triển cho tổ chức

Phương pháp giảng dạy

 • Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm
 • Bài tập tình huống
 • Thực hành đóng vai – role play
 • Thuyết trình

Nội dung chương trình

1. Tổng quan về xung đột

 • Định nghĩa và phân loại xung đột
 • Nguồn gốc của xung đột
 • Dấu hiệu và thái độ đối với xung đột
 • Kết quả và hậu quả của quản lý xung đột

2. Xung đột và cạnh tranh trong nhóm và giữa các nhóm – Vai trò của người quản lý đối với xung đột

 • Xung đột giữa các nhóm
 • Nguyên nhân
 • Hậu quả
 • Vai trò của người quản lý đối với xung đột

3. Phương pháp giải quyết xung đột

 • Nẵm rõ thuyết 5 phương thức: né tránh, hòa giải, đối đầu, thỏa hiệp và hợp tác
 • Hiểu biết về thuyết “Phương pháp mối quan hệ dựa trên lợi ích”
 • Các kỹ năng cơ bản trong giải quyết xung đột
 • Các điều cần tránh khi giải quyết xung đột
 • Công cụ đánh giá xung đột
 • Phương thức chọn lựa các chiến lược giải quyết xung đột phù hợp

4. Các bước để giải quyết xung đột

 • Thiết lập một bức tranh tổng quát
 • Tập hợp những thông tin đã có
 • Kiểm định lại vấn đề
 • Phát thảo hướng giải quyết có thể có
 • Thương lượng để tìm ra giải pháp
 • Chuyển hóa xung đột thành cơ hội hợp tác phát triển

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá