Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng giải quyết xung đột | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giải quyết xung đột

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giải quyết vấn đề

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Lãnh đạo/ Nhà Quản lý doanh nghiệp
 • Trưởng Phó phòng ban chức năng
 • Trưởng Nhóm/ Trưởng ca giám sát

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

 • Tìm ra bản chất, các nguồn gốc và hậu quả của xung đột trong tổ chức
 • Đánh giá thiên hướng của bản thân trong việc giải quyết xung đột
 • Thể hiện kỹ năng mềm dẻo, hiệu quả trong giải quyết xung đột và quản lý quan hệ
 • Học được cách thức chuyển hóa xung đột thành cơ hợi để phát triển cho tổ chức

Phương pháp giảng dạy

 • Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm
 • Bài tập tình huống
 • Thực hành đóng vai – role play
 • Thuyết trình

Nội dung chương trình

1. Tổng quan về xung đột

 • Định nghĩa và phân loại xung đột
 • Nguồn gốc của xung đột
 • Dấu hiệu và thái độ đối với xung đột
 • Kết quả và hậu quả của quản lý xung đột

2. Xung đột và cạnh tranh trong nhóm và giữa các nhóm – Vai trò của người quản lý đối với xung đột

 • Xung đột giữa các nhóm
 • Nguyên nhân
 • Hậu quả
 • Vai trò của người quản lý đối với xung đột

3. Phương pháp giải quyết xung đột

 • Nẵm rõ thuyết 5 phương thức: né tránh, hòa giải, đối đầu, thỏa hiệp và hợp tác
 • Hiểu biết về thuyết “Phương pháp mối quan hệ dựa trên lợi ích”
 • Các kỹ năng cơ bản trong giải quyết xung đột
 • Các điều cần tránh khi giải quyết xung đột
 • Công cụ đánh giá xung đột
 • Phương thức chọn lựa các chiến lược giải quyết xung đột phù hợp

4. Các bước để giải quyết xung đột

 • Thiết lập một bức tranh tổng quát
 • Tập hợp những thông tin đã có
 • Kiểm định lại vấn đề
 • Phát thảo hướng giải quyết có thể có
 • Thương lượng để tìm ra giải pháp
 • Chuyển hóa xung đột thành cơ hội hợp tác phát triển

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá