Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng giao quyền hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giao quyền hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có được các kỹ năng sau:

 • Xác định được công việc có thể giao phó cũng như chọn lựa được chính xác nhân viên có thể đảm nhận các công việc được giao
 • Biết cách giám sát và đảm bảo công việc được thực hiện một cách chính xác, đúng tiến độ và hiệu quả cao
 • Biết cách đánh giá kết quả thức hiện công việc được giao của nhân viên

Đối tượng tham gia

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám đốc, Phó Giám Đốc, Hội đồng quản trị
 • Đội ngũ quản lý cấp trung, các Giám sát bộ phận
 • Các đối tượng khác có quan tâm

Phương pháp đào tạo

 • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
 • Thảo luận nhóm & trình bày.
 • Thực tập.

Nội dung chương trình

Chương 1: Tổng quan về giao việc hay uỷ quyền về công việc

 • Bản chất của uỷ quyền công việc
 • Những lợi ích của uỷ quyền công việc
 • Các mức độ ủy quyền

Chương 2: Phương pháp và cách thức giao việc

 • Quyết định công việc
 • Chọn lựa người uỷ thác
 • Lập kế hoạch triển khai
 • Các bí quyết giao việc hiệu quả (phạm vi công việc giao phó, thông tin hai chiều trong quá trình giao phó công việc,…)

Chương 3: Giám sát và đánh giá công việc giao phó

 • Giám sát tiến độ công việc
 • Đánh giá kết quả công việc

Chương 4: Thực hành toàn diện các nội dung đã học

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá