Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch khoa học và hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch khoa học và hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lập kế hoạch

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học
Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cụ thể:

 • Trang bị kiến thức bài bản và sử dụng thuần thục các gói công cụ sử dụng trong việc lập kế hoạch
 • Hoàn thiện kỹ năng lập kế hoạch công việc, sắp xếp, triển khai công việc, điều phối nguồn lực, theo dõi tiến độ và kiểm soát rủi ro
 • Cải thiện kỹ năng quản lý và đánh giá công việc thông qua sử dụng hiệu quả hệ thống KPI áp dụng cho công việc của mình

Đối tượng tham gia

 • Cán bộ, nhân viên các phòng ban có nhu cầu nâng cao năng lực quản lý thời gian và công việc; các cá nhân muốn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu suất công việc.

Phương pháp giảng dạy

 • Thuyết giảng ngắn
 • Thảo luận mở, các bài tập nhóm, bài tập cá nhân
 • Thực hành theo các tình huống thực tế

Nội dung khóa học
Phần 1: Kỹ năng lập kế hoạch

 • Khái quát về lập kế hoạch.
 • Lợi ích của việc lập kế hoạch.
 • Các bước lập kế hoạch
 • Các công cụ lập kế hoạch thông dụng: GANTT, CPM, PERT.
 • Hình thành bản kế hoạch: quy trình 5W2H.
 • Thực hành

Mục tiêu:

 • Học viên nắm được phương pháp lập kế hoạch
 • Biết cách sử dụng công cụ lên kế hoạch và lịch trình
 • Tạo kế hoạch cho phòng ban hoặc cá nhân.

Phần 2: Sử dụng các công cụ Online, phần mềm hỗ trợ trong việc lập kế hoạch

 • Sử dụng phần mềm hoạch định thời gian;
 • Tối ưu hóa hành động bằng sơ đồ: Hướng dẫn sử dụng MindMap và Gannt Chart;
 • Phân công công việc và quản lý tiến độ với Google Docs;
 • Hướng dẫn sử dụng một số phần phềm thông dụng trong quản lý dự án: Microsoft Office Excel/Microsoft Office Project;
 • Thực hành

Mục tiêu:

 • Cung cấp kiến thức quản lý công việc cá nhân, từ đó có tác động tích cực đến công việc của tập thể và cuộc sống của cá nhân.

Phần 3: Đánh giá và kiểm soát công việc theo kế hoạch

 • Các cách thức để kiểm soát tiến độ công việc và đánh giá hiệu quả công việc.
 • Quản lý hiệu suất công việc bằng KPI
 • Phương pháp phản hồi hiệu quả;
 • Lên phương án dự phòng
 • Thực hành

Mục tiêu:

 • Hướng dẫn cách đánh giá hiệu quả công việc
 • Cách thức kiểm soát công việc thông qua theo dõi và phản hồi.

Phần 4: Kỹ năng quản lý công việc nhóm

 • Các phong cách quản lý cơ bản.
 • Các vấn đề thường gặp trong quản lý công việc theo nhóm.
 • Phương pháp tổ chức công việc.
 • Cách thức hướng dẫn và giao việc.
 • Thực hành.

Mục tiêu:

 • Nắm được các kỹ năng cần thiết để quản lý công việc trong một đội/nhóm/dự án
 • Biết được cách thức giao việc, hướng dẫn công việc cho nhân viên/team members

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá