Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng phân tích và lên kế hoạch bán hàng | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng phân tích và lên kế hoạch bán hàng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch kinh doanh

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học
Khóa học “Kỹ năng phân tích và lên kế hoạch bán hàng” cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết, như:

 • Lợi ích của việc lập kế hoạch bán hàng
 • Phân tích thị trường để đưa ra kế hoạch bán hàng
 • Những việc cần làm để có một kế hoạch bán hàng tốt
 • Làm thế nào để hoạt động theo kế hoạch đã đưa ra

Phương pháp đào tạo

 • Truyền đạt lý thuyết
 • Bài tập tình huống (Case Study)
 • Thảo luận nhóm, học viên thuyết trình

Nội dung khóa học
1. Tại sao phải lên kế hoạch bán hàng

 • Lợi ích của việc lên kế hoạch bán hàng
 • Kế hoạch bán hàng ảnh hưởng đến ai?

2. Phân tích thị trường

 • Xác định thị trường mục tiêu và thứ tự ưu tiên
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Đưa ra các thước đo chính xác để xác định các mức độ hoạt động hàng ngày

3. Lên kế hoạch bán hàng

 • Những nhân tố của một kế hoạch bán hàng hiệu quả
 • Thiết lập mục tiêu
 • Công cụ và mô hình lập kế hoạch
 • Xác định những yêu cầu cần công ty hỗ trợ
 • Những vấn đề cần khắc phục khi lên kế hoạch bán hàng

4. Hành động theo kế hoạch bán hàng

 • Đo lường tiến độ của kế hoạch
 • Thiết lập hệ thống dự báo doanh số
 • Báo cáo tiến độ với cấp trên và các bộ phận liên quan

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá