Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng quản lý dây chuyền sản xuất | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý dây chuyền sản xuất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu chương trình
Quản trị sản xuất nhằm đạt các mục tiêu:

 • Hoàn thành chức năng sản xuất, cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng số lượng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian phù hợp.
 • Tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Tạo ra tính linh hoạt cao trong đáp ứng liên tục nhu cầu của khách hàng về sản phẩm.
 • Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

Đối tượng tham dự

 • Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng
 • Tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca
 • Nhân viên làm việc trực tiếp tại hiện trường sản xuất

Phương pháp đào tạo

 • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
 • Thảo luận nhóm & trình bày.
 • Thực tập.

Nội dung chương trình
Chương 1: Nâng cao năng suất, quản lý công việc thông qua báo cáo hằng ngày

 • Sự cần thiết của nâng cao năng suất để duy trì lợi nhuận của nhà máy
 • Sự phát triển toàn cầu, tính cần thiết phải đổi mới sản xuất
 • Nhiệm vụ của nhà máy và quản lý hiện trường
 • Năng lực hiện trường là gì? Nâng cao năng suất là gì?
 • Nâng cao năng suất bằng quản lý báo cáo hàng ngày
 • Thực tiễn và điểm mấu chốt của quản lý công việc thông qua báo cáo hàng ngày
 • Quản lý mục tiêu bằng phương pháp PDCA

Chương 2: Nâng cao năng suất bằng loại bỏ thất thoát trong công việc (thông qua hoạt động Kaizen)

 • Lãng phí là gì? Các quan điểm về lãng phí
 • 7 bước trong cải tiến công việc
 • Luyện tập về cải tiến

Chương 3: Nâng cao năng suất bằng cải tiến thiết bị

 • Nền tảng của cải tiến thiết bị
 • Cải tiến dừng dây chuyền
 • Luyện tập cải tiến dừng dây chuyền
 • Hướng tới sự cố bằng KHÔNG

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá