Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý thời gian

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu

 • Nhận biết tầm quan trọng của việc quản lý thời gian để đạt được mục tiêu cá nhân & cân bằng cuộc sống.
 • Nắm vững các phương pháp & công cụ quản lý thời gian trong công việc.
 • Có giải pháp cụ thể cho những yếu tố gây lãng phí thời gian

Đối tượng tham dự

 • Nhân viên /Chuyên viên hành chính/ Giám sát.

Phương pháp đào tạo

Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:

 • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
 • Thảo luận nhóm & trình bày.
 • Thực tập.

Nội dung

1. Tổng quan về Quản lý thời gian

 • Một số định nghĩa về thời gian.
 • Ba đặc điểm của thời gian.
 • Tính toán thời gian trong 1 tuần của bạn
 • Làm thế nào để quản lý thời gian hiệu quả.
 • Lợi ích khi quản lý thời gian.

2. Các phương pháp quản lý thời gian

 • Một số thói quen khi sử dụng thời gian cần lưu ý.
 • Nguyên tắc PARETO – 80:20 trong quản lý thời gian
 • Nguyên tắc EISENHOWER trong quản lý thời gian dựa theo độ quan trọng & độ khẩn cấp của công việc.

3. Quản lý những yếu tố gây lãng phí thời gian
Yếu tố bên ngoài

 • Không thể nói “không”.
 • Nói chuyện lâu trên điện thoại.
 • Khách viếng thăm đột xuất.
 • Giấy tờ, thư từ, công văn, Email quá nhiều trong ngày.

Yếu tố bên trong

 • Chỗ làm việc bừa bộn.
 • Trì hoãn công việc.
 • Tính cầu toàn – Thích mọi việc đều hoàn hảo
 • Giao tiếp kém.

4. Quy trình quản lý thời gian

 • Bước 1: Xác định những mục tiêu cần đạt.
 • Bước 2: Lên kế hoạch thực hiện.

5. Các công cụ quản lý thời gian

 • Sử dụng mẫu TO DO LIST trong quản lý công việc.
 • Lập thời khóa biểu tháng/ tuần hiệu quả.
 • Quản lý thời gian trong ngày.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá