Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng thương lượng và đàm phán | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng thương lượng và đàm phán

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thương lượng

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

 • Trang bị những kiến thức & kỹ năng căn bản trong công việc đàm phán.
 • Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ để đạt được kết quả Thắng – Thắng trong đàm phán.
 • Hiểu được các dạng đối tác trong đàm phán & cách tiếp cận hiệu quả cho từng dạng đối tác.
 • Hiểu được tầm quan trọng của công tác chuẩn bị để có một cuộc đàm phán thành công.

Đối tượng tham dự
Nhân viên kinh doanh / Quản lý làm công tác đàm phán.

Phương pháp khóa học
Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:

 • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
 • Thảo luận nhóm & trình bày.
 • Thực tập.

Nội dung khóa học
1. Tổng quát về đám phán

 • Đàm phán là gì? Định nghĩa về Đàm phán.
 • Các dạng đàm phán phổ biến (Tại nơi làm việc, trong sinh hoạt cộng đồng & tại gia đình).
 • Bốn dạng kết quả đàm phán (Thua – Thua; Thắng – Thua.; Không có kết quả & Thắng – Thắng).
 • Thế nào là đàm phán thành công & mô hình đàm phán thành công.

2. Ba dạng đối tác trong đàm phán

 • Cá Mập
 • Cá Heo
 • Cá Voi

3. Ba yếu tố quan trọng trong đàm phán

 • Thời gian.
 • Thông tin.
 • Thế mạnh: Các dạng thế mạnh & nguyên tắc của thế mạnh.

4. Kỹ năng đặt câu hỏi

 • Tại sao phải đặt câu hỏi?
 • Bí quyết để đặt câu hỏi hiệu quả?

5. Kỹ năng lắng nghe

 • Tại sao phải lắng nghe?
 • 3 vấn đề cần quan tâm trong lắng nghe.
 • So sánh nghe & lắng nghe và 5 cấp độ trong lắng nghe.
 • Tầm quan trọng của lắng nghe chăm chú & lắng nghe đồng cảm.

6. Hành vi phi ngôn ngữ

 • Đặc điểm của hành vi phi ngôn ngữ.
 • Tầm quan trọng của việc quan sát ngôn ngữ hình thể trong đàm phán.
 • Ba bước cơ bản trong giao tiếp phi ngôn ngữ.
 • Quan sát bao quát các dạng hành vi phi ngôn ngữ cơ bản trong đàm phán: Mặt & đầu - Thân thể - Tay - Bàn tay - Chân.

7. Tạo sự tin tưởng trong đàm phán

 • 2 dạng biểu đồ cơ bản liên quan đến việc tạo sự tin tưởng trong đàm phán.
 • 15 cách tạo sự tin tưởng trong đàm phán

8. Phong cách đàm phán

 • Phong cách đàm phán là gì?
 • Vai trò của Phong cách Đàm phán.
 • 4 Phong cách Đàm phán phổ biến: Phong cách Ôn Hòa - Phong cách Mạnh mẽ - Phong cách Phân tích - Phong cách Tổng hợp
 • Làm thế nào để xác định phong cách đàm phán của khách hàng

9. Công tác chuẩn bị trong đàm phán

 • Xác định quan điểm của 2 bên.
 • Chọn lựa hình thức đàm phán: Đàm phán Cá nhân & Đàm phán Tập thể
 • Địa điểm đàm phán.
 • Chương trình nghị sự.

10. Phá vỡ bế tắc trong đàm phán

 • Nguyên nhân của sự bế tắc.
 • Cách thức phá vỡ bế tắc.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá