Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thuyết trình

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn tất khóa học Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp, học viên sẽ:

 • Biết cách xây dựng & trình bày một bài thuyết trình với cấu trúc hoàn chỉnh.
 • Tự tin & thể hiện sự chuyên nghiệp khi thuyết trình trước khán giả.
 • Biết công tác chuẩn bị một buổi thuyết trình.
 • Xử lý câu hỏi hiệu quả khi thuyết trình.

Đối tượng khóa học

 • Nhân viên / Chuyên viên Kinh doanh & Marketing
 • Quản lý cấp cơ sở

Phương pháp đào tạo
Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:

 • Lý thuyết kết hợp với thực hành
 • Thảo luận nhóm & trình bày
 • Thực tập

Nội dung khóa học
1. Tổng quan về thuyết trình

 • Thuyết trình là gì?
 • Thế nào là thuyết trình hiệu quả?
 • Một số dạng thuyết trình cơ bản.
 • Những yêu cầu cơ bản của một thuyết trình viên.

2. Phân tích khán giả

 • Những yêu cầu chung của khán giả khi tham dự thuyết trình.
 • Những yếu tố cần tìm hiểu, đánh giá liên quan đến khán giả khi thực hiện thuyết trình
 • Tìm hiểu 4 phong cách tiếp nhận thông tin của khán giả (Phong cách Thực tế, phong cách Lý luận, phong cách phản ánh & phong cách phân tích)

3. Xây dựng đề tài & thực hiện thuyết trình

 • Xác định mục tiêu đạt được.
 • Cách thức xây dựng nội dung bài thuyết trình dựa theo mục tiêu đặt ra.
 • Cách thức sắp xếp nội dung bài thuyết trình trên Power-Point (Font chữ, kích cỡ, hiệu ứng, âm nhạc, màu sắc v.v… )
 • Cách thức cấu trúc bài thuyết trình theo “Nguyên tắc Bản tin thời sự” để trình bày hiệu quả trước khán giả

4. Phần mở rộng
Ba yếu tố kỹ thuật cơ bản khi thuyết trình

 • Ngôn từ
 • Giọng nói
 • Ngôn ngữ hình thể

Công tác chuẩn bị cho buổi thuyết trình:

 • Những công tác chuẩn bị cơ bản cho một buổi thuyết trình.
 • Giới thiệu một số kiểu sắp xếp khán phòng phổ biến khi thuyết trình
 • Giới thiệu cách sử dụng một số trang thiết bị hỗ trợ cho việc thuyết trình (Máy chiếu, Laptop, bảng, Flip-chart, bút viết bảng v.v…)

Xử lý câu hỏi của khán giả khi thuyết trình

 • Làm thế nào để tiếp nhận & trả lời câu hỏi hiệu quả?
 • Hai cách để trả lời câu hỏi hiệu quả.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá