Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng tư duy chiến lược | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng tư duy chiến lược

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tư duy sáng tạo

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của kỹ năng tư duy chiến lược đối với sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp
 • Nắm được những phương pháp, công cụ và các kỹ năng tư duy chiến lược của doanh nghiệp trong hiện tại và xác định tầm nhìn để hoạch định doanh nghiệp tương lai

Đối tượng tham dự

 • Cấp lãnh đạo tổ chức /cơ quan /doanh nghiệp
 • Giám đốc các phòng ban chức năng
 • Quản lý cấp trung

Phương pháp giảng dạy

Thảo luận nhóm, thuyết trình

Nội dung khóa học

Những vấn đề cơ bản về Quản trị chiến lược

 • Chiến lược là gì?
 • Cơ cấu phân cấp của chiến lược
 • Mô hình cơ bản về chiến lược kinh doanh
 • Qui trình xây dựng chiến lược
 • Tính duy nhất của chiến lược

Các chiến lược phổ biến và hiệu quả được áp dụng

 • Chiến lược khác biệt hóa
 • Chiến lược đại dương xanh
 • Phối hợp giữa chiến lược và chiến thuật

Thực hiện 5 tiêu chuẩn trong tư duy chiến lược

 • Phân tích cấu trúc của tổ chức và các nguồn lực để thực hiện
 • Các kỹ năng quan sát và nhận thức hiệu quả
 • Xây dựng các quan điểm trong tư duy chiến lược
 • Xác định tầm quan trọng của sức mạnh định hướng và xây dựng định hướng
 • Xác định vị trí chiến lược của tổ chức

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá