Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng tư duy sáng tạo | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng tư duy sáng tạo

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tư duy sáng tạo

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

 • Nhận thức đúng về tư duy, thói quen và chủ động thay đổi, xây dựng thói quen tích cực
 • Vận dụng các kỹ năng và phương pháp tư duy trong việc khởi tạo ý tưởng
 • Sử dụng sơ đồ tư duy trong công việc
 • Khám phá năng lực tư duy nổi trội của bản thân
 • Quản lý và điều hành cảm xúc

Phương pháp đào tạo

Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:

 • Lý thuyết kết hợp với thực hành
 • Thảo luận nhóm & trình bày

Nội dung khóa học

1. Nhận thức thay đổi

 • Sức mạnh trong sự học qua trải nghiệm tương tác
 • Nhận thức về quá trình hình thành suy nghĩ, tư duy

2. Sức mạnh của tư duy

 • Phát huy sức mạnh của bộ não
 • Nhận biết các năng lực tư duy con người
 • Kỹ năng chuyển đổi tư duy tích cực

3. Kỹ năng khởi tạo ý tưởng

 • Nguyên tắc khởi tạo ý tưởng
 • Quy trình khởi tạo ý tưởng
 • Thực hành khởi tạo ý tưởng

4. Thực hành sơ đồ tư duy

 • Khái niệm sơ đồ tư duy
 • Nguyên tắc và cách tạo
 • Ứng dụng của sơ đồ tư duy

5. 8 năng lực tư duy

 • Nhận diện năng lực tư duy nổi trội của bản thân
 • Kỹ năng ứng dụng và kết hợp các năng lực tư duy mạnh

6. Kỹ năng ghi nhớ

 • Cơ chế ghi nhớ
 • Các kỹ năng nâng cao khả năng ghi nhớ

7. Tư duy tổng thể

 • Nhận diện tư duy theo 6 chiếc mũ tư duy
 • Kết hợp 6 chiếc mũ tư duy trong giải quyết vấn đề

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá