Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng tuyển dụng người tài | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng tuyển dụng người tài

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng phỏng vấn

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự
 • Trưởng phòng/Giám đốc các phòng ban
 • Nhân viên/Chuyên viên tuyển dụng

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

 • Hiểu được tầm quan trọng của công tác tuyển dụng đối với doanh nghiệp
 • Nắm vững và vận dụng những phương pháp phỏng vấn tuyển dụng chuyên nghiệp
 • Biết cách đánh giá ứng viên một cách khoa học và khách quan
 • Nắm vững các nguyên tắc đàm phán lương, thưởng hợp lý

Nội dung chương trình

Tổng quan về tuyển dụng;

 • Vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyển dụng
 • Chi phí cho việc tuyển dụng sai người
 • Vai trò của phòng nhân sự và các phòng ban khác trong việc tuyển dụng
 • Qui trình tuyển dụng

Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tuyển dụng,

 • Lập mục tiêu và kế hoạch cho cuộc phỏng vấn
 • Cấu trúc một cuộc phỏng vấn
 • Các yếu tố thành công trong phỏng vấn tuyển dụng

Phỏng vấn tuyển dụng;

Phương pháp và công cụ phỏng vấn tuyển dụng

 • Kỹ thuật phỏng vấn hành vi
 • Kỹ thuật phỏng vấn áp lực
 • Kỹ thuật phỏng vấn “tâm linh"

Các kỹ năng quan trọng trong phỏng vấn

 • Giao tiếp trong phỏng vấn
 • Kỹ năng lắng nghe
 • Kỹ năng ghi chép
 • Kỹ năng đánh giá ứng viên

Những dạng câu hỏi thường dùng trong phỏng vấn tuyển dụng

Ra quyết định và thương lượng lương bổng, đãi ngộ

Quy trình đánh giá ứng viên

 • Kiểm tra thông tin ứng viên
 • Chấm điểm
 • Quyết định tuyển chọn

Kỹ năng thương lượng lương bổng và đãi ngộ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá