Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Nghệ thuật lãnh đạo hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Nghệ thuật lãnh đạo hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng lãnh đạo

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kiến thức và kỹ năng:

 • Hiểu khái niệm về quản lý, lãnh đạo
 • Phân biệt nhà lãnh đạo và quản lý
 • Tư duy, nhận thức của người lãnh đạo
 • Vai trò, trách nhiệm và công việc của người lãnh đạo và quản lý
 • Áp dụng kỹ năng quản lý, giám sát nhân viên cấp dưới hiệu quả
 • Giao quyền, giao việc cho cấp dưới làm việc
 • Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch triển khai
 • Vận dụng các kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
 • Có kỹ năng giải quyết và tổ chức công việc hiệu quả
 • Áp dụng tốt các phương thức điều hành, hội họp
 • Khởi tạo phong thái và tính cách đỉnh cao của nhà lãnh đạo.

Đối tượng tham dự

 • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này


Phương pháp đào tạo

 • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
 • Thảo luận nhóm & trình bày.
 • Thực hành role-play

Nội dung chương trình

Chân dung nhà quản lý, lãnh đạo

 • Chức năng và nhiệm vụ của nhà quản lý, lãnh đạo
 • Nhà lãnh đạo, quản lý và văn hoá doanh nghiệp
 • Phong thái lãnh đạo và quản lý đỉnh cao
 • Năng lượng đỉnh cao của người lãnh đạo
 • Các phương pháp nạp & duy trì năng lượng đỉnh cao
 • Khởi tạo phong thái tự tin, nhiệt thành, chính trực
 • Duy trì phong thái lãnh đạo xuất chúng
 • 10 phong cách lãnh đạo chủ động, hiệu quả
 • Tâm thế “win - win – win” cho Tôi, Đối tác & Xã hội
 • Nhà lãnh đạo và “chiếc hộp tư duy”

Nghệ thuật lãnh đạo, quản lý hiệu quả

 • Thủ thuật tâm lý trong lãnh đạo và quản lý
 • Quản lý thời gian hiệu quả
 • Nghệ thuật đàm phán, thương lượng
 • Tinh thần “tự chịu trách nhiệm”

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 365

 • Lãnh đạo & quản lý bằng quản trị nhân hiệu
 • Kỹ năng tổ chức công việc, bố trí nhân sự
 • Kỹ năng giao việc & giao quyền
 • Lãnh đạo & quản lý bằng quản trị nhân hiệu
 • Kỹ năng tổ chức công việc, bố trí nhân sự
 • Kỹ năng giao việc & giao quyền
 • Kỹ năng tạo động lực, khuyến khích nhân viên
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, xung đột
 • Kỹ năng kích thích sự tư duy, sáng tạo của nhân viên
 • Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp
 • Kỹ năng đọc các báo cáo, công văn, tờ trình
 • Kỹ năng truyền thông

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá