Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Quản lý bán hàng theo Balanced Scorecard (BSC) | Edu2Review

Khóa học Quản lý bán hàng theo Balanced Scorecard (BSC)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học
Chương trình đào tạo Quản lý bán hàng theo Balanced Scorecard (BSC) này sẽ giúp lãnh đạo và nhân viên hiểu và có thể áp dụng:

 • Có phương pháp khoa học để quản lý các mục tiêu kinh doanh một cách toàn diện
 • Có công cụ và phương pháp lãnh đạo đội ngũ của mình để đạt được các mục tiêu kinh doanh
 • Có công cụ và phương pháp để quản lý các hoạt động kinh doanh thành công
 • Xây dựng ngân sách bán hàng trên các hoạt động cốt lõi

Phương pháp đào tạo

 • Thuyết giảng ngắn
 • Thảo luận mở
 • Thực hành theo các tình huống thực tế (hơn 50% thời lượng)

Nội dung khóa học
1. Balanced scorecard

 • Một cách đơn giản để hiểu khái niệm Balanced Scorecard (BSC)
 • Ý nghĩa của BSC trong quản trị chiến lược
 • Lợi ích của việc sử dụng công cụ BSC vào trong quản lý điều hành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
 • 4 thành tố của BSC
 • Ý nghĩa của từng thành tố BSC trong sự phát triển toàn diện của tổ chức
 • Phân tích BSC và nội dung của các thành tố trong BSC
 • Cách chấm điểm BSC
 • Diễn giải nội dung điểm của BSC
 • Ứng dụng vào thực tế

2. Sử dụng balanced scorecard vào quản lý nhà phân phối, nhân viên và xây dựng ngân sách bán hàng
a. Balanced scorecard và nhà phân phối

 • Tại sao phải quản lý NPP theo BSC?
 • Lợi ích với công ty khi sử dụng BSC với NPP
 • Lợi ích của NPP khi cùng thực hiện BSC với công ty
 • Dùng BSC để đánh giá và phân loại NPP
 • Dùng BSC để thưởng cho NPP thành công
 • Dùng BSC để quản lý NPP

b. Balanced scorecard và quản lý nhân viên bán hàng

 • BSC là nền tảng để quản lý nhân viên công bằng và phát triển nhân viên toàn diện
 • Từ BSC đến KPIs
 • Xây dựng KPIs cho nhân viên bán hàng
 • Quản lý KPIs của nhân viên

c. Balanced scorecard và xây dựng ngân sách bán hàng

 • Bản chất của xây dựng ngân sách
 • Các bước trong xây dựng ngân sách
 • Xây dựng ngân sách trên cơ sở các hoạt động (activity-based)
 • BSC và Ngân sách
 • Quản trị ngân sách

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá