Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Xậy dựng nhóm làm việc hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Xậy dựng nhóm làm việc hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý nhóm

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu biết rõ khái niệm về đội, nhóm và tầm quan trọng của một nhóm hiệu quả.
 • Nắm vững quá trình phát triển của một nhóm
 • Nắm được các đặc điểm của một nhóm làm việc hiệu quả trong việc đạt được mục tiêu.

Đối tượng tham dự

 • Nhân viên/ Chuyên viên kinh doanh & dịch vụ khách hàng, nhân viên hành chính & văn phòng.

Phương pháp đào tạo

Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:

 • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
 • Bài tập trắc nghiệm.
 • Thảo luận nhóm & trình bày.
 • Thực tập.

Nội dung khóa học

1. Tổng quan về Đội/ Nhóm

 • Khái niệm về nhóm (Group) & Đội /Nhóm hiệu quả (Team)
 • Định nghĩa về Đội/ Nhóm.

2. Quá trình phát triển của Nhóm & giải pháp cho từng giai đoạn phát triển

 • Giai đoạn Tạo lập.
 • Giai đoạn Sóng gió.
 • Giai đoạn Hoàn thiện.
 • Giai đoạn Trưởng thành.
 • Giai đoạn Thay đổi.

3. Đặc điểm của một nhóm hiệu quả

3.1. Làm việc vì mục tiêu chung

3.2. Chú trọng vào hiệu quả

3.3. Cơ cấu hệ thống tổ chức ổn định

3.4. Biết cách giải quyết vấn đề.

3.5. Xử lý mâu thuẫn hiệu quả

 • Những nguyên nhân tạo nên mâu thuẩn & những dấu hiệu để nhận biết mâu thuẫn.
 • Đặc điểm của mâu thuẫn.
 • Các phương pháp giải quyết mâu thuẫn dựa trên hai yếu tố sự quyết đoán & sự hợp tác.
 • Năm phương pháp giải quyết mâu thuẫn phổ biến.

3.6. Có tư duy, thái độ tích cực & hợp tác

 • Định nghĩa về thái độ.
 • Phân loại tư duy.
 • Tư duy tích cực & tư duy tiêu cực.
 • Tư duy lãng phí & tư duy cần thiết.
 • Ảnh hưởng của tư duy lên thái độ (Tư duy tích cực – Thái độ tích cực).
 • Quy trình kiểm soát suy nghĩ của bản thân.
 • Nuôi dưỡng tư duy tích cực, hợp tác trong làm việc nhóm.

3.6. Biết cách giao tiếp hiệu quả.

 • Phong cách xã hội trong giao tiếp:
 • Định nghĩa về phong cách xã hội (PCXH).
 • Đặc điểm về phong cách xã hội.
 • Bốn PCXH trong giao tiếp: Phong cách Chỉ huy, Phong cách Phân tích, Phong cách Sôi nổi & Phong cách ôn hòa.
 • Nhận xét chung về các phong cách.
 • Những điều nên làm & nên tránh để có thể giao tiếp hiệu quả với từng phong cách.
 • Cách thức xác định phong cách xã hội của đối tác.
 • 5 tiêu chuẩn căn bản để giao tiếp hiệu quả trong nhóm làm việc:
 • Lắng nghe.
 • Chất vấn, đặt câu hỏi.
 • Thuyết phục.
 • Tôn trọng.
 • Chia sẻ

3.7. Tăng cường quan hệ nhân sự

Giới thiệu mô hình cửa sổ JOHARI trong việc tăng cường quan hệ nhân sự trong nhóm làm việc:

 • Ô mở
 • Ô mù
 • Ô ẩn
 • Ô đóng
 • Game: Lăn bóng

3.8. Có môi trường làm việc hợp tác

3.9. Có người lãnh đạo giỏi

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá