Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Xây dựng và quản trị mục tiêu với chỉ số đo lường hiệu suất KPIs | Edu2Review

Khóa học Xây dựng và quản trị mục tiêu với chỉ số đo lường hiệu suất KPIs

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch đào tạo nhân lực

Thời lượng

2 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học
Khóa học cung cấp cho học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên có thể:

 • Nắm bắt khái niệm, vai trò của quản trị mục tiêu. Từ đó thiết lập, triển khai các mục tiêu cho đơn vị.
 • Quản lý các mục tiêu chất lượng theo chức năng của tổ chức
 • Nắm bắt được khái niệm về KPIs và xây dựng bảng tiêu chí KPIs/KSI, hiểu biết và lựa chọn các phương pháp quản trị mục tiêu phù hợp
 • Nâng cao khả năng thiết lập quy trình xây dựng, triển khai, kiểm soát, đánh giá việc quản trị mục tiêu hiệu quả
 • Triển khai KPI tại đơn vị và được trang bị các công cụ cần thiết để hỗ trợ quá trình triển khai

Đối tượng tham dự

 • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Tổng quan về phương pháp quản trị mục tiêu
 • Các phương pháp triển khai
 • Các bước quản trị mục tiêu cơ bản
 • Xây dựng Mục tiêu & Chỉ tiêu công việc (KPI)
 • Triển khai KPI để quản trị mục tiêu kinh doanh
 • Sử dụng KPI để đánh giá hiệu quả công việc
 • Quản lý hiệu quả công việc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá