Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Xây dựng và quản trị mục tiêu với chỉ số đo lường hiệu suất KPIs | Edu2Review

Khóa học Xây dựng và quản trị mục tiêu với chỉ số đo lường hiệu suất KPIs

Trình độ

Kế hoạch đào tạo nhân lực

Thời lượng

2 buổi

Chương trình

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học
Khóa học cung cấp cho học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên có thể:

 • Nắm bắt khái niệm, vai trò của quản trị mục tiêu. Từ đó thiết lập, triển khai các mục tiêu cho đơn vị.
 • Quản lý các mục tiêu chất lượng theo chức năng của tổ chức
 • Nắm bắt được khái niệm về KPIs và xây dựng bảng tiêu chí KPIs/KSI, hiểu biết và lựa chọn các phương pháp quản trị mục tiêu phù hợp
 • Nâng cao khả năng thiết lập quy trình xây dựng, triển khai, kiểm soát, đánh giá việc quản trị mục tiêu hiệu quả
 • Triển khai KPI tại đơn vị và được trang bị các công cụ cần thiết để hỗ trợ quá trình triển khai

Đối tượng tham dự

 • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Tổng quan về phương pháp quản trị mục tiêu
 • Các phương pháp triển khai
 • Các bước quản trị mục tiêu cơ bản
 • Xây dựng Mục tiêu & Chỉ tiêu công việc (KPI)
 • Triển khai KPI để quản trị mục tiêu kinh doanh
 • Sử dụng KPI để đánh giá hiệu quả công việc
 • Quản lý hiệu quả công việc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá