Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS - Khóa học 7 công cụ QC mới | Edu2Review

Khóa học 7 công cụ QC mới

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Thời lượng

4 buổi

Giới thiệu khóa học

7 công cụ QC là Advanced Tools được áp dụng thực hiện phân tích thông tin định tính. Được xem là một phương pháp luận giúp người học có kiến thức về cách quản lý và kiểm soát các hoạt động, nhằm đưa ra quyết định phù hợp đồng thời không ngừng cải tiến liên tục hệ thống quản lý cho tổ chức.

Mục đích khóa học

  • Đánh giá các hoạt động quản lý
  • Xác định khuynh hướng của một hoạt động để chọn giải pháp giải quyết
  • Xác định cách thực thực hiện một hoạt động (thủ tục, hướng dẫn…)
  • Hoạch định giải pháp, kế hoạch thực hiện một hoạt động.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá