Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS
   Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS
   Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS
   3 hình 2 video
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   11 khóa học

   ISO 31000 & 31010

   Xây dựng chiến lược
   8 buổi
   Học phí 3.200.000 ₫
   Xây dựng chiến lược
   8 buổi
   Học phí 3.200.000 ₫

   Giới thiệu khóa học

   ISO 31000:2009 và Hệ thống kiểm soát nội bộ COSO là một tiêu chuẩn quốc tế cung cấp những quy định và hướng dẫn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hiểu được cách thức phát hiện và duy trì quản trị rủi ro hiệu quả, thống nhất và cung cấp phương pháp đánh giá quản trị rủi ro.

   Quản lý rủi ro không phải là một hoạt động độc lập, tách biệt với các hoạt động và quá trình chính của tổ chức. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu trong tất cả các quá trình của tổ chức, bao gồm các quá trình hoạch định chiến lược, các quá trình tác nghiệp và cả quản lý thay đổi. Chương trình được cụ thể hóa bằng Hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO

   Tư vấn

   Quản lý sản xuất giỏi

   Quản lý & lãnh đạo
   6 buổi
   Quản lý & lãnh đạo
   6 buổi

   Giới thiệu khóa học

   Khóa đào tạo quản lý sản xuất tại TMS nhằm mục đích nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý sản xuất giúp đối tượng quản lý đạt được nhiều kỹ năng, năng lực quản lý chuyên nghiệp với phương thức điều hành sản xuất theo quy trình, thiết lập và kiểm soát các quy trình sản xuất, đồng thời huấn luyện kỹ năng cho tổ viên là điểm khác biệt trong chương trình đào tạo quản lý sản xuất.

   Mục đích khóa đào tạo

   • Nâng cao đa kỹ năng, năng lực trong quản lý sản xuất
   • Nâng cao kỹ năng điều hành xuất, tạo động lực cho cấp dưới
   • Lập kế hoạch và đặt mục tiêu
   • Phân việc phù hợp với kế hoạch, giao tiếp hiệu quả
   • Xử lý hiệu quả các tình huống thay đổi đột xuất
   • Năng lực quản lý thời gian sản xuất đúng hạn
   • Quản lý vấn đề thông tin nội bộ nhóm sản xuất
   • Huấn luyện cấp dưới
   Tư vấn

   Five core tools

   Lập kế hoạch khác
   4 buổi
   Lập kế hoạch khác
   4 buổi

   Giới thiệu khóa học

   Five core tools (5 Core Tools) giúp học viên nhận thức và biết cách áp dụng các công cụ nhằm xây dựng, thực hiện, theo dõi và đánh giá hệ thống quản lý theo IATF 16949: 2016.

   Khóa học tập trung phân tích chi tiết mỗi công cụ bao gồm cả kiến thức tích hợp của những công cụ này và làm thế nào để sử dụng những công cụ này trong hoạt động sản xuất phù hợp các yêu cầu của IATF 16949: 2016

   Mục tiêu đầu ra

   • Hiểu rõ các khái niệm về thống kê
   • Hiểu khái niệm mistake proofing & poka-yoke
   • Ứng dụng từng công cụ để xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn IATF 16949: 2016
   • Có kỹ năng điều hành nhóm đa chức năng để triển khai thực hành PFMEA hoặc DFMEA
   • Có kỹ năng lập control chart, tính toán Cpk, Ppk
   • Có kỹ năng điều hành thực hành MSA, APQP, PPAP
   Tư vấn

   7 công cụ QC mới

   Quản lý & lãnh đạo khác
   4 buổi
   Quản lý & lãnh đạo khác
   4 buổi

   Giới thiệu khóa học

   7 công cụ QC là Advanced Tools được áp dụng thực hiện phân tích thông tin định tính. Được xem là một phương pháp luận giúp người học có kiến thức về cách quản lý và kiểm soát các hoạt động, nhằm đưa ra quyết định phù hợp đồng thời không ngừng cải tiến liên tục hệ thống quản lý cho tổ chức.

   Mục đích khóa học

   • Đánh giá các hoạt động quản lý
   • Xác định khuynh hướng của một hoạt động để chọn giải pháp giải quyết
   • Xác định cách thực thực hiện một hoạt động (thủ tục, hướng dẫn…)
   • Hoạch định giải pháp, kế hoạch thực hiện một hoạt động.
   Tư vấn

   Pháp luật lao động

   Hành chính nhân sự
   Hành chính nhân sự

   Nội dung chương trình và phương pháp đào tạo

   Nội dung chương trình được thiết kế theo 2 chuyên đề phù hợp với những đối tượng tham gia khác nhau (người lao động và người sử dụng lao động). Chương trình sẽ chỉ ra trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, kèm theo là nhiều tình huống thực tế đã xảy ra tại nhiều doanh nghiệp nhằm giúp việc giải quyết vấn đề và nắm bắt bài học tốt hơn.

   Đối tượng tham gia phù hợp

   • Ban giám đốc công ty
   • Cán bộ, nhân viên phòng hành chinh – nhân sự
   • Các trưởng phòng ban liên quan
   • Cán bộ công đoàn cơ sở
   • Nhân viên, công nhân lao động trong doanh nghiệp
   Tư vấn

   ISO 22000 HACCP

   Phát triển thương hiệu
   6 buổi
   Học phí 1.900.000 ₫
   Phát triển thương hiệu
   6 buổi
   Học phí 1.900.000 ₫

   Giới thiệu khóa học

   ISO 22000: 2005 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng và được ban tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam biên soạn TCVN ISO 22000: 2007. Tiêu chuẩn này tập trung vào vấn đề an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm.

   Mục tiêu đầu ra

   Sau khóa học, tại TMS học viên đạt năng lực như sau:

   • Ý nghĩa và tầm quan trọng của Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 22000
   • Lợi ích khi áp dụng TCVN ISO 22000 vào các doanh nghiệp
   • Các điều khoản của TCVN ISO 22000
   • Phương pháp và kỹ thuật xây dựng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000 vào doanh nghiệp
   • Học viên thiết lập được các HACCP cho những sản phẩm theo yêu cầu
   • Học viên thiết lập được các GMP và SSOP cho các công đoạn sản xuất theo yêu cầu
   • Học viên thiết lập được các Quy trình cho Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000 vào doanh nghiệp
   Tư vấn

   ISO tích hợp – Cách xây dựng hệ thống ISO tích hợp

   Xây dựng chiến lược
   10 buổi
   Học phí 2.800.000 ₫
   Xây dựng chiến lược
   10 buổi
   Học phí 2.800.000 ₫

   Giới thiệu khóa học

   Khóa học ISO tích hợp (9001: 2015 – 14001: 2015 – 45001: 2018) tại TMS được thiết kế với nội dung mới, cập nhật liên tục quy trình mới, hướng dẫn viết quy trình và biểu mẫu phù hợp với từng hệ thống ISO và biết cách tích hợp.

   Mục đích khóa học

   • Xây dựng, triển khai, vận hành được các hệ thống ISO tích hợp 3 chuẩn
   • Tạo sự đồng bộ, nhất quán các hệ thống ISO
   • Tích hợp cả 03 hệ thống quản lý vào hệ thống quản lý chung của cả công ty
   • Áp dụng và vận hành các quá trình cần thiết trong doanh nghiệp nhằm phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn nhằm đáp ứng sự hài lòng khách hàng, các bên quan tâm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý.
   • Thiết lập hồ sơ chất lượng đạt yêu cầu chứng nhận bên thư 3 (bên cấp giấp chứng nhận ISO)
   Tư vấn

   Tổ trưởng sản xuất giỏi

   Quản lý & lãnh đạo khác
   6 buổi
   Quản lý & lãnh đạo khác
   6 buổi

   Đối tượng học viên

   Quản đốc, tổ trưởng/nhóm trưởng hoặc nhân viên làm việc quản lý sản xuất

   Mục đích khóa học

   • Nâng cao kỹ năng hoạch định triển khai kế hoạch sản xuất
   • Quản lý công nhân và phân công công việc phù hợp, hiệu quả
   • Nâng cao kỹ năng tổ chức kế hoạch sản xuất và quản lý công việc
   • Năng cao kỹ năng quản lý năng xuất lao động
   • Năng cao kỹ năng quản lý thời gian và thông tin nội bộ tổ sản xuất
   • Kỹ năng phản ứng kịp thời tình huống đột xuất
   • Kỹ năng xây dựng nhóm, làm việc nhóm và động viên nhân viên
   Tư vấn

   QA QC – Các công cụ kiểm soát chất lượng

   Xây dựng chiến lược
   6 buổi
   Xây dựng chiến lược
   6 buổi

   Đối tượng học viên

   – Cán bộ, nhân viên QA/QC

   – Cán bộ quản lý sản xuất, các người phụ trách chuyên môn tại hiện trường sản xuất (bao gồm các nhân viên, quản lý các phòng ban kinh doanh, thiết kế, kỹ thuật, chất lượng...)

   Mục đích khóa học

   • Nâng cao nghiệp vụ kiểm soát, cải tiến.
   • Nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng theo mô hình hiện đại
   • Tư duy giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
   • Thúc đẩy động lực làm việc thông qua các hoạt động cải tiến
   • Giúp đánh giá được năng lực nhân viên
   • Thấu hiểu về 7 công cụ QC, áp dụng một cách linh hoạt, nắm vững các bước giải quyết vấn đề
   Tư vấn

   An toàn chuyên ngành xây dựng

   Xây dựng & bất động sản
   12 buổi
   Xây dựng & bất động sản
   12 buổi

   Giới thiệu khóa học

   Nội dung khóa học An toàn xây dựng được thiết kế chuyên sâu dành riêng cho lĩnh vực công trường xây dựng với nhiều kiến thức và kỹ năng thực tế giúp học viên nắm bắt nhiều kỹ thuật liên quan trong xây dựng, triển khai và đánh giá theo chuẩn yêu cầu.

   Nội dung khóa học

   1. Tổng quan HSE
   2. Hệ thống pháp luật HSE công trường
   3. Các kỹ thuật an toàn
   4. An toàn công trường
   5. An toàn nhà cao tầng
   6. Hồ sơ công trường
   Tư vấn

   Thực hành xây dựng hệ thống HSE

   Xây dựng & bất động sản
   10 buổi
   Xây dựng & bất động sản
   10 buổi

   Giới thiệu khóa học

   Khóa học HSE (An toàn – sức khỏe – nghề nghiệp) rất quan trọng và cần thiết cho đối tượng làm công tác quản lý an toàn trong doanh nghiệp vì mục đích không chỉ nhận thức, hiểu biết mà còn là cách xây dựng hệ thống kiểm soát HSE chuyên nghiệp nhằm ngăn chặn nhiều rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn.

   TMS triển khai chương trình khóa học HSE với mục đích nâng cao kỹ năng thực hiện và xây dựng hê thống HSE chuyên nghiệp phù hợp cho từng doanh nghiệp. Chương trình thực hiện từ căn bản đến nâng cao và chuyên sâu phù hợp với lĩnh vực nhà máy sản xuất và khu vực công trường.

   Đối tượng học viên

   Giám đốc khối an toàn nhà máy, cán bộ quản lý HSE nhà máy, chuyên viên an toàn, người đang làm công tác an toàn hoặc người chuẩn bị làm viêc có liên quan đến HSE.

   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu trung tâm

   Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu nâng cao chất lượng quản lý và kiểm soát. Đồng thời, TMS còn khắc phục lỗi hệ thống, cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng 2 biện pháp là đào tạo và tư vấn áp dụng hiệu quả.

   Các chương trình đào tạo nghệ thuật và kỹ năng quản lý:

   • Phát triển tầm nhìn lãnh đạo
   • Quản lý sản xuất giỏi
   • Tổ trưởng sản xuất giỏi
   • Tạo động lực cho nhân viên
   • Tiêu chuẩn ISO

   Ngoài ra, trung tâm còn có những chương trình cải tiến như: Lean Six Sigma, QA/QC, 6S, 7 tools...và nhiều nội dung khác đang được triển khai thành công tại các doanh nghiệp.

   Khóa học QA/QC được tổ chức bởi TMS

   Phương châm "Chất lượng luôn bắt đầu từ đào tạo" với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, TMS đã thực hiện thành công nhiều dự án đào tạo - tư vấn và được đánh giá cao: Estesvina, Seges, Bia Sài Gòn, Công ty Dữ liệu Datapost, Công ty May Nhà Bè,...

   Tầm nhìn, sứ mệnh

   TMS có tầm nhìn mục tiêu "Sự hài lòng của khách hàng là niềm tin và sự lớn mạnh của chúng tôi". Đồng thời, trung tâm mang sứ mệnh tạo nguồn nhân sự chất lượng cao cho các doanh nghiệp, đào tạo theo yêu cầu của khách hàng và đồng thời cùng sự phát triển của xã hội.

   Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS cam kết đồng hành cùng quá trình phát triển của các doanh nghiệp

   Đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất

   Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS hội tụ nhiều chuyên gia đầu ngành hơn 20 năm kinh nghiệm đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của các tập đoàn lớn mang đến cho học viên những kiến thức thực tiễn, có tính chuyên môn cao.

   Nguồn: Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS

   *Thông tin trung tâm được cập nhật vào tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay
   ...