Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS - Khóa học Five core tools | Edu2Review

Khóa học Five core tools

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lập kế hoạch khác

Thời lượng

4 buổi

Giới thiệu khóa học

Five core tools (5 Core Tools) giúp học viên nhận thức và biết cách áp dụng các công cụ nhằm xây dựng, thực hiện, theo dõi và đánh giá hệ thống quản lý theo IATF 16949: 2016.

Khóa học tập trung phân tích chi tiết mỗi công cụ bao gồm cả kiến thức tích hợp của những công cụ này và làm thế nào để sử dụng những công cụ này trong hoạt động sản xuất phù hợp các yêu cầu của IATF 16949: 2016

Mục tiêu đầu ra

  • Hiểu rõ các khái niệm về thống kê
  • Hiểu khái niệm mistake proofing & poka-yoke
  • Ứng dụng từng công cụ để xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn IATF 16949: 2016
  • Có kỹ năng điều hành nhóm đa chức năng để triển khai thực hành PFMEA hoặc DFMEA
  • Có kỹ năng lập control chart, tính toán Cpk, Ppk
  • Có kỹ năng điều hành thực hành MSA, APQP, PPAP

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá