Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS - Khóa học ISO 31000 & 31010 | Edu2Review

Khóa học ISO 31000 & 31010

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

8 buổi

Giới thiệu khóa học

ISO 31000:2009 và Hệ thống kiểm soát nội bộ COSO là một tiêu chuẩn quốc tế cung cấp những quy định và hướng dẫn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hiểu được cách thức phát hiện và duy trì quản trị rủi ro hiệu quả, thống nhất và cung cấp phương pháp đánh giá quản trị rủi ro.

Quản lý rủi ro không phải là một hoạt động độc lập, tách biệt với các hoạt động và quá trình chính của tổ chức. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu trong tất cả các quá trình của tổ chức, bao gồm các quá trình hoạch định chiến lược, các quá trình tác nghiệp và cả quản lý thay đổi. Chương trình được cụ thể hóa bằng Hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá